— Gjennom helgen har helseministeren gått til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo, sa Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen mandag.
— Gjennom helgen har helseministeren gått til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo, sa Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen mandag.

Innfører munnbindpåbud, men Raymond Johansen går kraftig ut mot Bent Høie: - Han gikk for langt. Det var uklokt

Oslo innfører påbud om munnbind i kollektivtrafikk og forbyr flere enn 50 på enkelte innendørs arrangementer. Men Raymond Johansen (Ap) tok kraftig oppgjør med helseminister Bent Høies trusler om nasjonal overstyring.

Publisert Sist oppdatert

Kun timer før byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hadde varslet en pressekonferanse om nye smitteverntiltak, gjentok helseminister Bent Høie (H) trusselen om at nasjonale myndigheter vil overstyre byrådet hvis Oslo ikke tar smittegrep.

På pressekonferansen kom det en kraftig reaksjon fra byrådslederen i mot Bent Høie.

Munnbind påbudt fra klokken 12 tirsdag

— Jeg synes helseministeren gikk for langt ved å si at de skulle overstyre Oslo. Jeg tror det er uklokt. Jeg tror vi er veldig tjent med at vi står sammen og stoler på hverandre, sa Raymond Johansen.

Byrådet har mottatt et brev med flere smittevernstiltak fra nasjonale helsemyndigheter. Ett av tiltakene er påbud om munnbind i på trikk, buss og T-bane i Oslo. Det innføres fra klokken 12 tirsdag.

Munnbind blir påbudt i Oslos kollektivtrafikk fra klokken 12 tirsdag 29. oktober hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand.
Munnbind blir påbudt i Oslos kollektivtrafikk fra klokken 12 tirsdag 29. oktober hvis det ikke er mulig å holde en meters avstand.

— Vi har vurdert et slikt påbud over tid. Vi har innstendig anmodet om bruk av munnbind, men ser at bruken er for lav. Derfor kommer dette påbudet nå. Når det ikke er mulig å holde en meter avstand skal reisende bruke munnbind. Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind ombord, sier byrådslederen.

I tillegg blir grensen på 200 personer redusert til 50 ved enkelte innendørs arrangementer som bryllup, konfirmasjon, konferanser og seminarer.

— Reagerer på Høies fremgangsmåte

Men byrådsleder Raymond Johansen nekter å innføre flere av tiltakene fra nasjonale myndigheter. Byrådet vil ikke innføre stans av innslipp ved skjenkesteder etter klokken 22. Men alle utesteder blir nå pålagt å registrere alle gjester.

Men Helsemyndighetenes krav om å innføre restriksjoner for sosiale samlinger ved universitet og høyskoler blir ikke noe av, forklarte Johansen.

— Gjennom helgen har helseministeren gått til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo dersom vi ikke iverksetter tiltak umiddelbart. Det forundrer meg. Og jeg registrerer at Kommunenes Sentralforbund og ledende fagpersoner innenfor jussen reagerer på denne fremgangsmåten, sa byrådslederen.

— Så langt i koronapandemien har jeg opplevd samarbeidet med helseministeren og de nasjonale myndighetene som svært godt. Vi i Oslo har vist at vi ikke nøler med å iverksette tiltak, sa Johansen.

— Ansvar for å samkjøre Oslo og staten

— Vi stengte skoler og barnehager før regjeringen gjorde det. Vi innførte lokalt skjenkeforbud i Oslo mens regjeringen kun innskrenket skjenkingen. Vi har klart å holde byen åpen, i motsetning til storbyer over hele verden, understreket Raymond Johansen.

Og han fortsatte med det som nærmest var en irettesettelse av både helseminister Bent Høie og nasjonale helsemyndigheter.

— I dag føler jeg et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad. En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikerne, til myndighetene og til den videre håndteringen av koronaviruset. Det er noe Oslo og hele Norge taper på, sa byrådslederen.

— Derfor varer tiltakene vi innfører nå, samt de vi innførte for en uke siden, til 13. oktober. Så vil vi gjøre en ny vurdering, sa Johansen.

— Bryllup og konformasjon må skaleres ned

Helsedirektoratet har bedt om at alle arrangementer med maks 200 personer reduseres til 50. Men byrådet går ikke så langt som nasjonale helsemyndigheter ønsker. Fotballkamper, kino, opera og andre arrangementer der smittevern kan opprettholdes blir ikke omfattet av begrensningen.

— Vi innfører derimot et midlertidig forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Bryllup, konfirmasjoner, fester, seminarer, konferanser og lignende må utsettes eller skaleres ned, sa Johansen.

— Det er et inngripende tiltak. Men vi gjør det vi kan for å gjøre det så målrettet som mulig. Det er åpenbart at smitterisikoen er større i et bryllup enn på en fotballstadion med 16.000 seter, sa byrådslederen med et dårlig skjult stikk til nasjonale helsemyndigheter.

Ikke forbud mot flere enn fem

— Helsedirektoratet har bedt oss forby at flere enn fem personer samles i private hjem. Det gjør vi ikke, slo Johansen fast.

— Vi skal ha svært høy terskel for å gripe ytterligere inn i folks hjem enn det vi allerede har gjort. Så er jo også Bent Høie veldig klar over følgende - mange folk er nå på hytta. I kommuner der det er lov å samle 20 personer i private hjem.

— Men det er ganske mange i denne byen som ikke har hytte eller har råd til å dra på høstferie. Å innføre et forbud mot flere enn fem i Oslo mener jeg er et uforholdsmessig inngrep, sa byrådslederen.