- Frelsesarmeen gjør og har gjort en viktig innsats for Oslos innbyggere gjennom mange år. Det har byrådet alltid ment, og vi gjentar det gjerne, sier Tone Tellevik Dahl. Foto: INKOGNITO Ann Kristin Engebakken / Flickr
- Frelsesarmeen gjør og har gjort en viktig innsats for Oslos innbyggere gjennom mange år. Det har byrådet alltid ment, og vi gjentar det gjerne, sier Tone Tellevik Dahl. Foto: INKOGNITO Ann Kristin Engebakken / Flickr

– Frelsesarmeens tiltak «Jobben» har litt å gå på

Bymisjonens tiltak «I jobb» ga 200 personer med rusutfordringer en jobb å gå til i fjor. Skulle Frelsesarmeen gitt jobb til like mange som Bymisjonen, kunne kanskje 700 personer fått et tilbud?

Publisert

«Jobben», som drives av Frelsesarmeen, er et tiltak for personer med rusutfordringer som har blitt godt kjent denne høsten. Dette er et lavterskeltilbud som hver dag gir 50-60 personer i en vanskelig situasjon arbeid. Det er bra for den enkelte, bra for Oslo og bra for felleskapet.

Frelsesarmeen gjør og har gjort en viktig innsats for Oslos innbyggere gjennom mange år. Det har byrådet alltid ment, og vi gjentar det gjerne. Nettopp derfor får Frelsesarmeen den største delen av tilskuddspotten byrådet fordeler til helse- og sosialområdet.

Av den totale tilskuddspotten på 113 millioner kroner, får Frelsesarmeen ca. 15 prosent, altså 17,6 millioner. Åtte millioner av disse forslo byrådet at skulle gå til «Jobben», bystyreflertallet har plusset på ytterligere to.

Frelsesarmeen kan forbedre seg

Samlet sett er dette ti millioner som går til å gi folk i en fastlåst og vanskelig situasjon. «Jobben» er noe å gå til som gir følelsen av mestring, tilhørighet og det å være til nytte. Jobben er nå det tiltaket som får mest penger.

Det er vel fortjent, men det betyr ikke at de ikke kan forbedre seg. Alle har vi noe å strekke oss etter, også Frelsesarmeens tilbud «Jobben». Det minste vi kan forvente, er at de leverer på de kriteriene som Oslo kommune setter til alle som søker tilskuddsmidler. Her har noen av Frelsesarmeens tiltak litt å gå på.

Frelsesarmeens tilbud har endret seg over tid. Det samme har tilskuddene de får. Dette er naturlig, blant annet fordi Frelsesarmeen søker om tilskudd til både eksisterende og nye tiltak hvert år. For første gang har byrådet foreslått tilskudd til «Pårørendehuset», og vi har plusset på tilskuddene til «Stedet». Begge er gode tiltak innen rusomsorgen i regi av Frelsesarmeen.

Byrådet må prioritere

Byrådet ønsker å bidra til at de mange verdifulle tilbudene som drives av ideelle og frivillige organisasjoner i Oslo. Derfor har vi økt tilskuddsrammen hvert år. Byråd Stian Berger Røslands siste tilskuddshilsen i budsjettforslaget for 2016 var på 94 millioner.

Siden vi tiltrådte, har vi økt rammen med over 18 millioner kroner, og i 2019 er vi oppe i 113 millioner. Det har gitt oss muligheten til å ta inn flere nye tiltak og nye organisasjoner, som «Back in the ring», «Jobbsjansen», «Foreningen for fangers pårørende» og flere tilbud rettet mot barn og unge, samtidig som vi blant annet har styrket organisasjonene som driver pårørendearbeid.

Selv om tilskuddsrammen er økt, så må det prioriteres mellom mange gode søknader. Ikke alle kan få samme sum som før, hvis flere skal få sjansen til å komme inn i ordningen.

Høyre og FRP gjør seg til hvite riddere

Byen vår får mye igjen for fellesskapets midler. Så er noen organisasjoner flinkere enn andre til å bruke tilskudd til å utløse mer frivillighet, skape merverdi for den enkelte og for samfunnet og til å prioritere bruken av egne midler for å lage gode rammer og gode tilbud.

Bymisjonens tiltak «I jobb» ga 200 personer med rusutfordringer en jobb å gå til i fjor. Til det fikk de ca tre millioner kroner i tilskudd. Skulle Frelsesarmeen hatt samme leveringstall som Kirkens Bymisjon, så kunne de 13 millionene de fikk i år kanskje gitt jobb til hele 700 personer?

Når Høyre og FRP gjør seg selv til hvite riddere i denne saken, samtidig som de snakker om å få valuta for pengene, mer effektivitet og mindre byråkrati i offentlig sektor, bør de titte litt rundt seg og se på mangfoldet av de tiltakene byrådet nå løfter frem.

Jeg registrerer også at helseministeren har engasjert seg i hvordan byrådet i Oslo disponerer sine tilskuddsmidler. Det er alltid gledelig for en kommunepolitiker når en statsråd legger merke til hva som skjer ute blant folk.

Når det i tillegg gjør at statlige tilskudd kommer innbyggerne våre til gode, er det bra. Det var jo ikke gitt, all den tid regjeringens tilskuddspott har skrumpet inn på Bent Høies vakt. Jeg håper samtlige kommuner i Norge opplever den samme interessen og engasjementet Oslo har fått av Høie.

Jeg er stolt

Jeg er stolt over at vi med årets budsjettforslag fortsatt øker tilskuddspotten til frivilligheten innen helse- og sosialfeltet. Det er byrådets jobb å prioritere og komme med en anbefaling.

Økt ramme har gjort det mulig å særlig prioritere tilbud til pårørende, til de som sliter psykisk og nye tiltak som gir jobb til unge i årets budsjett. Tiltak som er et godt supplement til kommunens egne tjenestetilbud og som sikrer et mangfold av tiltak overfor en mangfoldig befolkning.

For 2019 håper jeg Bent Høie gjør sin jobb og sikrer at tilskuddsmidlene hans brukes fullt ut og tilflyter flere, og at Frelsesarmeen fortsetter å tilby jobb til dem som trenger det. Til sammen gir vi Oslos innbyggere og de som trenger litt ekstra hjelp gode muligheter til å mestre egen hverdag og eget liv.

Powered by Labrador CMS