Høye blokker og kompakt sykehusområde er skissert på Gaustad. Illustrasjon: Ratio Architema architects
Høye blokker og kompakt sykehusområde er skissert på Gaustad. Illustrasjon: Ratio Architema architects

– Bygges sykehuset på Gaustad, representerer det endestasjonen for offentlige sykehus i Oslo

Raymond Johansen bør ta bruddet med Høyre nå. Erkjenne at Arbeiderpartiet har blitt lurt med på noe de skulle tatt et oppgjør med for lenge siden.

Publisert

Ja, jeg innrømmer jeg har vært naiv. Jeg har ikke skjønt det. I et par år nå har jeg fulgt med i planene for sykehus i Oslo og argumentert for at bygging på Aker og Gaustad blir for trangt, for høyt og uten mulighet til senere utvidelser. Overutnyttet kaller plan- og bygningsetaten det.

Hvorfor vil Helse Sør-Øst selge Ullevål-tomta med alle reservearealene? Hvorfor går Helse Sør-Øst til en kamp mot plan- og bygningsetaten og Riksantikvaren for å kjøre igjennom prosjektene, som antagelig munner ut i statlig regulering og overkjøring – en ren ødeleggelse av bymiljøer og nasjonale verneverdier?

De private skal inn

Hva er det som får styreleder Svein Gjedrem til å svare «Ferdig snakka!!» til en folkevalgt representant i Bystyret i Oslo? Hvorfor manipuleres det med rapporter og uttalelser, nærmest svindel, som medfører opprør blant ansatte og organisasjoner?

En ny avsløring kom for en uke siden, i en statlig organisasjon direkte under Bent Høie. Hva er det som driver denne prosessen?

Stikkordene er «uten mulighet for senere utvidelser» og «ingen reservearealer». Og svaret er: Høyres politikk. Høyres mål er å begrense det offentliges sykehusvesenet – de private skal inn.

Endestasjon for det offentlige

Og jeg som trodde at helseforetakene skulle drive fram effektive løsninger for det offentlige. Så godtroende kan man være. Bent Høie iverksetter bare Høyres politikk. Så enkelt var det.

Hvis overutnyttelsen på Aker og Gaustad blir fullført en gang om 15 år, er det offentlige på endestasjonen. Offentlig kapasitet er fullt utnyttet, Ullevål med reservearealene er solgt, og inn kommer de private for å dekke opp all videre virksomhet i Oslo, med befolkningsutvikling, eldrebølge og alt annet man ikke vet noe om i framtiden.

Ta bruddet nå

Er Arbeiderpartiet villig til å sette det offentlige sjakk matt for å få ullevåltomta i bytte? Det høres rart ut for et parti som en gang for lenge siden var forsvarere av fellesskap og velferdsstat. Raymond Johansen burde ta bruddet med Høyre nå. Erkjenne at de har blitt lurt med på noe de skulle tatt et oppgjør med for lenge siden.

Så kan Bjørn Erikstein, Svein Gjedrem og Bent Høie sitte der med skandalen i fanget og vente på Riksrevisjonen.