Høstbilde fra Samisk barnehage. Det hvite huset i bakgrunnen er barnehagen. På tunet: lávvu og goahti (tradisjonsbygg), tradisjonell båt og sandkasse. Foto: Mikkel Berg-Nordlie
Høstbilde fra Samisk barnehage. Det hvite huset i bakgrunnen er barnehagen. På tunet: lávvu og goahti (tradisjonsbygg), tradisjonell båt og sandkasse. Foto: Mikkel Berg-Nordlie

– La Samisk barnehage leve!

I Bydel Grünerløkka foreslår man nå å avvikle Samiske barnehage, et tilbud Oslo har hatt i over 30 år.

Publisert

Forslaget om å fjerne lederstillinga er den nyeste av flere vanskelige saker for samiske barnefamilier i Oslo i 2019. Målt i penger er kuttet lite, men det vil skape store problemer og det vil være et stort tillitsbrudd fra Oslo kommune og byrådspartiene.

Samisk barnehage i Oslo er den eneste samiske barnehagen på hele Østlandet. Dit sendes barn fra hele byen og omlandet. Barnehagen, som bærer det samiske navnet Cizáš (“Spurven”), ble stifta i 1986. Barnehagen eies og driftes av Oslo kommune via Bydel Grünerløkka, men får også fast støtte fra Sametinget.

Samisk barnehage i Oslo deler bygg med Bellevue Gård barnehage, en ordinær norsk barnehage, men drives som en helt selvstendig barnehage og har inne- og uteområder som er helt adskilt fra Bellevue Gård. Likevel er lederen på Samisk barnehage underordna lederen på Bellevue Gård barnehage.

Avvikes etter 33 år

For å spare inn penger har bydelsdirektøren foreslått å kutte den delen av stillinga til lederen av Samisk barnehage som går til administrasjon (60 prosent). Arbeidet foreslås overført til lederen for Bellevue Gård.

I praksis medfører dette at Samisk barnehage i Oslo avvikles som en egen barnehage etter 33 års drift og at restene av den, to samiske avdelinger, blir plassert inn i en ordinær norsk barnehage. Bydelspolitikerne tar stilling til forslaget 12. desember.

Fare for samisk språk

Kuttforslaget truer samiske barns mulighet til å bruke og lære samisk språk og kultur.

Et kutt vil føre til at de to samiske avdelingene får færre verktøy til å lære bort språk og kultur, mindre penger og færre ansatte. Lederen vil ikke ha spesialkompetanse eller kapasitet til å lede samisk barnehage.

Lederen søker ekstramidler til språkrøkt og kulturopplæring, deriblant fra Sametinget, og styrer prosjektgjennomføringa. Dette kommer til å forsvinne hvis lederstillinga blir borte.

Når den tidligere lederen står igjen med 40 prosent arbeid betyr det også sannsynligvis at barnehagen kommer til å miste ansatte. Oslos stab av samisktalende barnehageansatte er allerede temmelig liten.

Et vanskelig år for Samisk barnehage

Samisk barnehage er allerede i store vansker på grunn av at Tøyenbadet, rett ved dørstokken til barnehagen, skal rives.

Dette har vært ei hodepine for foreldregruppa i hele år. Andre foreldre ville kanskje flytte til en annen barnehage, men det finnes ingen annen samisk barnehage. Vi risikerer at den samiske barnegruppa blir spredt på masse ulike barnehager som ikke har noe samisk språktilbud.

Foreldregruppa har etter mye jobb fått tilbud om et midlertidig erstatningslokale på Etterstadsletta, der barnehagen kan være i ett og et halvt år mens Tøyenbadet rives.

Men dette er langt vekk fra Bellevue Gård, der barnehagens leder liksom skal sitte hvis kuttet blir gjennomført. Og barna kommer til å dele uteområde med flere hundre andre unger, sånn at arbeidet med samisk språk vil bli mye mer krevende. Det er klart at i en sånn situasjon trenger barnehagen en egen leder, på stedet, som kan styre språkarbeidet.

I strid med kommunens løfter

Foreldrene peker på at kuttet er i strid med Oslo kommunes samarbeidserklæring med Sametinget.

Der står følgende: «Oslo kommune vil i samarbeid med Sametinget videreutvikle barnehagetilbudet til barn med samisk bakgrunn bosatt i Oslo».

Dette kuttet er selvfølgelig det motsatte av å videreutvikle tilbudet. Man kan spørre seg: Hvis kuttet blir gjennomført, betyr samarbeidserklæringa med Sametinget noe som helst?

Kuttet vil også bryte med byrådserklæringa.

AP, SV og MDG skriver i erklæringa at «byrådet ønsker å styrke og synliggjøre samenes plass i byen», og: «hovedstaden har en spesiell forpliktelse for å bidra til bevaring og utvikling av samisk språk, kultur og identitet i byen». Det er de samme partiene som styrer Bydel Grünerløkka. Når de ser på forslaget fra bydelsdirektøren, bør de ha sin egen byrådserklæring i bakhodet.

Powered by Labrador CMS