Fjorårets snørike vinter skapte store problemer med å bli kvitt snøen fra hovedstadens veier. Løsningen ble opprettelsen av midlertidige snødeponier, som her ved Maridalsvannet. Kommunen håper et framtidig snømelteanlegg på Åsland vil løse problemet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Fjorårets snørike vinter skapte store problemer med å bli kvitt snøen fra hovedstadens veier. Løsningen ble opprettelsen av midlertidige snødeponier, som her ved Maridalsvannet. Kommunen håper et framtidig snømelteanlegg på Åsland vil løse problemet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I fremtiden ønsker Oslo kommune å smelte snøen fra Oslos gater i et digert snødeponi på Søndre Nordstrand

Først foreslo Oslo kommune å smelte snø i fjellanlegget på Bekkelaget, men ble for dyrt. Nå ser kommunen til Åsland på Søndre Nordstrand, ifølge et dokument unntatt offentlighet.

Publisert Sist oppdatert

Er det noe som er sikkert, er det at vinteren stort sett alltid kommer som julekvelden på kjerringa og skaper brøyte- og trafikkaos. Fjorårets snørike vinter viste hvor vanskelig det kan være å kvitte seg med snøen ved store snøfall.

Løsningen på problemene var snøsmeltelekteren SS Terje, ved Akershus festning, og midlertidige deponier rundt om i byen. Men Oslo kommune er nå på jakt etter en alternativ måte å kvitte seg med snøen på.

I dokumentet unntatt offentlighet, skriver divisjonsdiektør i bymiljøetaten, Rune Gjøs, følgende om dagens løsning, SS Terje: "Som kjent er det ønskelig å fase ut snølekteren på grunn av høye faste kostnader, i tillegg til at den har begrenset kapasitet".

Oslo kommune anser dagens snølekter ved Akershus festning som ikke å være en god nok løsning for å bli kvitt snøen i byen. Foto: Bymiljøetaten
Oslo kommune anser dagens snølekter ved Akershus festning som ikke å være en god nok løsning for å bli kvitt snøen i byen. Foto: Bymiljøetaten

Snøsmelteanlegg på Åsland

For å sikre at kommunen i framtiden skal ha full kontroll på deponering og smelting, har bymiljøetaten ferdigstilt en såkalt konseptvalgsutredning. I utgangspunktet foreslo denne utredningen å løse problemene ved å opprette et snøsmelteanlegg i fjellet ved Bekkelaget renseanlegg. Men nå har byråkratene kommet opp med en ny og rimeligere løsning.

— Bymiljøetaten foreslår å gå videre med en løsning som innebærer at kommunen oppgraderer snøsmelteanlegget på Åsland med renseanlegg og smeltegrop. I tillegg foreslås det at kommunen tar i bruk mobile snøsmelteanlegg, sier kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Tor Audun Gram til VårtOslo.

Bymiljøetaten anser smelteanlegget på Åsland som den beste løsningen, både praktisk og økonomisk. Men om og når anlegget vil se dagens lys, er uklart.

— Utredningen må kvalitetssikres av eksterne konsulenter før vi kan ta stilling til valg av konsept. Deretter må det lages et forprosjekt for den valgte løsningen, før byrådet eventuelt kan legge frem en sak for bystyret, forklarer Gram.

Smeltegrop og flyttbare snøsmeltere

Forslaget bymiljøetaten går inn for innebærer også at kommunen investerer i flere mobile snøsmelteanlegg. Dermed blir det ikke nødvendig med store investeringer i infrastruktur på Åsland.

Derimot vil det kunne bli utfordrende å finne plasseringer for de mobile snøsmelteanleggene. Hvor disse skal stå og hvor mange slike mobile anlegg som trengs, holder kommunen tett om.

Divisjonsdirektør i bymiljøetaten, Rune Gjøs, jobber med å finne en løsning på snøproblemene i Oslo. Foto: Naturvernforbundet
Divisjonsdirektør i bymiljøetaten, Rune Gjøs, jobber med å finne en løsning på snøproblemene i Oslo. Foto: Naturvernforbundet

— Dersom det viser seg umulig å finne egnede arealer for plassering av de mobile snøsmelteanleggene, anbefales det å se på muligheten for å opprette et snøsmelteanlegg i forbindelse med renseanlegget for kloakk på Sollerud i bydel Ullern. Dette kan da brukes i kombinasjon med anlegget på Åsland, skriver divisjonsdiektør i bymiljøetaten, Rune Gjøs.

Det sees også på muligheten for å konstruere en smeltegrop på Åsland. Dette er det foreløpig uklart om lar seg gjøre.

Åsland kan bli for smått

Valget av løsning er ikke problemfritt. Et av de store, og foreløpig uløste spørsmålene, er om anlegget på Åsland, sammen med flyttbare smelteanlegg, vil ha nok kapasitet til å ta unna snøen ved snørike vintre.

Nye mobile snøsmelteanlegg skal gjøre det lettere å bli kvitt all snøen fra byens gater ved snørike vintre. Illustrasjonsfototo: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Nye mobile snøsmelteanlegg skal gjøre det lettere å bli kvitt all snøen fra byens gater ved snørike vintre. Illustrasjonsfototo: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Dagens driftstillatelse fra Fylkesmannen for anlegget på Åsland åpner for lagring av kun 100.000 kubikkmeter snø ved anlegget. Dette ga problemer allerede i fjor.

Bymiljøetaten ser derfor på muligheten til å øke mottakskapasiteten på Åsland til 350 000 kubikk. Dette kan møte motbør hos Fylkesmannen, som allerede er bekymret for forurensning fra det eksisterende anlegget til nærliggende vassdrag.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel vil ikke kommentere hva som er planen dersom Fylkesmannen setter ned foten.