DEBATT

Dersom målet er å bedre miljøforurensningen, så er kanskje ikke den foreslåtte løsningen fra byrådet så klok, sier skribentene.
Dersom målet er å bedre miljøforurensningen, så er kanskje ikke den foreslåtte løsningen fra byrådet så klok, sier skribentene.

– Ved å ta bort ytterligere ladeplasser og ikke bygge ut nye gjør byrådet hverdagen for elbilister uutholdelig

Når byrådet nå foreslår å reservere ytterligere 400 parkeringsplasser med lading til bildeling betyr det at elbilistene i Oslo går en meget vanskelig tid i møte. Skiftet til fossilfrie biler kan stagnere.

Publisert

Kinderegget som byrådet presenterte i Avisa Oslo nylig er ikke av det gode slaget. For å få et oversiktsbilde av hva byrådet nå foreslår er vi avhengig av å se litt tilbake på hva som faktisk har skjedd.

Fra 2017 er det tatt bort 5000 parkeringsplasser i Oslo. I tillegg er det opprettet beboerparkering, slik at beboere betaler for parkering uansett hvilket område de bor i Oslo. I budsjettet for 2021 var det planlagt 200 nye ladeplasser tilgjengelig for alle elbiler.

I 2022 sitter vi med fasiten. Det ble etablert 83 nye offentlige elbilladeplasser for publikum, mens 72 ble avsatt til bildeling og 45 er midlertidig fjernet. Dette utgjør til sammen 200 og byrådet var fornøyd med den innsatsen.

Tre negative ting

Når byrådet nå foreslår å reservere ytterligere 400 parkeringsplasser med lading til bildeling (slik at det blir totalt 1000) betyr det at elbilistene i Oslo går en meget vanskelig tid i møte. Alle som eier eller leaser en elbil, som bor i blokk eller rekkehus uten egen parkering eller ladeplass får dermed sin mulighet til lading på offentlige parkeringsplasser sterkt begrenset.

Parkeringsplasser blir fjernet og omregulert til bildelingstjenester. Den prosentvise andelen av offentlig ladeplasser sett i forhold til elbilparken blir ytterligere forverret. Samt at det blir dyrere å lade (i budsjettforslaget ligger nå ytterligere prisforhøyelse for parkering og lading av elbiler). Dette er et kinderegg som innebærer tre negative ting i den grønne utviklingen.

Hverdagen blir uutholdelig

At byrådet hevder at dette er bra for miljøet, er det grunn til å sette store spørsmålstegn ved. Det vi vet er at elbilpolitikken som har vært ført hittil har virket.

Men det er fremdeles kun ca 25 prosent av bilene i Oslo som er elektrifisert. Ved å ta bort ytterligere ladeplasser og ikke bygge ut offentlige ladeplasser, vil hverdagen for elbilister bli uutholdelig. Konsekvensen vil bli at færre vil ønske å kjøpe elbil, og skiftet til fossilfrie biler vil stagnere.

Dette vil gjøre at miljøgevinsten av en elektrifisert elbilpark ikke vil komme, fordi det ikke vil være mulig for eksisterende eller nye elbilister å hverken parkere eller lade. I realiteten betyr disse grepene at man ikke får ned utslippene fordi bilparken forblir fossil.

Det er et tankekors at Osloborgere betaler for beboerparkering mens byrådet fjerner flere og flere plasser, slik at Osloborgere faktisk betaler for en tjeneste de ikke får.

Hva er igjen av «Kinderegget»?

  • Forurensning forblir som før fordi bilparken ikke byttes ut
  • Eksisterende elbilpark må leve med det alt for store etterslepet av offentlige ladepunkter
  • Det blir enda vanskeligere og dyrere å parkere og lade for elbilister

Oslo & Akershus elbilforening mener at en vesentlig bedre vei å gå for å redusere utslippene og bedre miljøet er å fortsette å legge til rette for:

  • Utbygging av flere offentlige ladepunkter for alle (pris kun for uttak av kwh)
  • Utbygging av hurtiglading
  • Sikre parkering til beboere med elbil
  • Videreføre miljøfordelene til elbil

Dersom målet er at man ønsker å bedre miljøforurensningen, så er kanskje ikke den foreslåtte løsningen så klok.

Powered by Labrador CMS