— Hverken bystyret, byrådet eller oslopolitiet kan avvikle nasjonal lovgivning på rusfeltet, sier leder av Stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen.
— Hverken bystyret, byrådet eller oslopolitiet kan avvikle nasjonal lovgivning på rusfeltet, sier leder av Stortingets justiskomité Per-Willy Amundsen.

Kraftig ut mot lokal rusreform i Oslo: - Politiet må avslutte dialog med byrådet umiddelbart, krever Per-Willy Amundsen (Frp)

Allerede før bystyreflertallet gikk inn for lokal rusreform i Oslo, opplyste byrådet at det er opprettet dialog med politiet om et prøveprosjekt. — Jeg håper virkelig dette ikke stemmer, sier leder av Stortingets justiskomité, Per Willy Amundsen (Frp).

Publisert

— Dersom Oslos politimester Beate Gangås har godkjent en slik dialog, så minner det mer om politisk aktivisme fra politiets side enn politiarbeid, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til VårtOslo.

Bakgrunnen for den kraftige reaksjonen fra lederen av Stortingets justiskomité er en uttalelse sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) kom med fra bystyrets talerstol.

— Alvorlig misforståelse av politiets rolle

Da et overveldende bystyreflertall gikk inn for at Oslo skal forsøke å få til et prøveprosjekt med lokal rusreform, sa sosialbyråden:

— Vi er allerede i dialog med politiet om hvordan vi kan få dette til. Får vi ikke til det, skal vi søke nasjonale myndigheter om en annen måte å få det til, sa Rina Mariann Hansen.

Kort fortalt vedtok bystyreflertallet at Ap/SV/MDG-byrådet forsøker å få til en avtale med politiet der rusavhengige ikke lenger skal straffes for besittelse av mindre mengder narkotiske stoffer.

Det får lederen av Stortingets justiskomité til å reagere.

— Oslopolitiet må avslutte denne dialogen med byrådet umiddelbart! Alt annet er en alvorlig misforståelse av politiets rolle i samfunnet og det vil få konsekvenser, sier Per Willy Amundsen.

— Straffelinjen tilhører fortiden

Det er opprinnelig et forslag fra Høyre i bystyret som nå samler nesten samtlige partier, og ble vedtatt med overveldende flertall.

FHN-leder Arild Knutsen jubler sammen med forslagsstiller Hassan Nawaz (H) etter at et overveldende bystyreflertall går inn for forsøkt med lokal rusreform i Oslo.
FHN-leder Arild Knutsen jubler sammen med forslagsstiller Hassan Nawaz (H) etter at et overveldende bystyreflertall går inn for forsøkt med lokal rusreform i Oslo.

— I dag sender vi et tydelig signal til Stortinget om at straffelinjen hører hjemme i fortiden. Høyesterett har fjernet straff for besittelse og bruk av små mengder. Vi må aldri glemme at dagens politikk rammer sosialt skjevt, sier Hassan Nawaz (H).

På Stortinget ble en nasjonal rusreform, ikke helt ulik det bystyreflertallet nå ønsker, nedstemt i fjor. Den borgerlige Solberg-regjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF fikk ikke gjennom sitt forslag.

Det sørget stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet for. Men i Oslo bystyre er situasjonen annerledes. Der skiller de tre partiene lag med sine moderpartier.

Frykter narkoturisme til Oslo

— Hverken bystyret, byrådet eller oslopolitiet kan avvikle nasjonal lovgivning på rusfeltet eller noe annet område. Dette politiske krumspringet bystyret og byrådet forsøker seg på er direkte udemokratisk, mener Per-Willy Amundsen.

Lederen av Stortingets justiskomité frykter konsekvensene av at Oslo blir skilt ut som et eget prøvefylke for rusreform. Den tidligere justisministeren fra Frp peker blant annet på at han frykter dop-turisme dersom besittelse av narkotiske stoffer i Oslo ikke lenger skal straffes.

— Et slikt lokalt narkotikaamnesti vil rent praktisk kunne føre til storstilt narkotikaturisme til Oslo. Byen er allerede uforholdsmessig tynget av narkotikakriminalitet og misbrukere. En slik politikkendring vil kun gjøre vondt verre, sier Amundsen.

— Flertallet i Oslo bystyre og byrådet oppfører seg som om hovedstaden er Kardemomme by. De burde vite bedre enn å bruke tid og ressurser på vedtak som ligger utenfor deres mandat, sier Frps fremste justispolitiker på Stortinget.

Powered by Labrador CMS