Høyre og Hassan Nawaz fikk med seg nesten hele bystyret på at Oslo skal forsøke å få til en lokal rusreform.
Høyre og Hassan Nawaz fikk med seg nesten hele bystyret på at Oslo skal forsøke å få til en lokal rusreform.

Overveldende bystyreflertall for lokal rusreform i Oslo: - Straff hører hjemme i fortiden

— Rusreform er vår tids viktigste sosiale reform, sa Hassan Nawaz (H) da et stort bystyreflertall gikk inn for et eget pilotprosjekt i Oslo, der rusavhengige ikke lenger straffes for besittelse av små mengder narkotiske stoffer.

Publisert

— Dette er et viktig signal fra Oslos fremste folkevalgte forsamling. Rådgivning og helsehjelp skal erstatte straff, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Kort fortalt har bystyret nå vedtatt at Oslo kommune skal forsøke å få til et samarbeid med Oslo politidistrikt om en lokal rusreform.

— Er allerede i dialog med politiet

Dersom politiet går med på forsøket, betyr det at folk i Oslo ikke lenger skal straffes for besittelse av små mengder narkotiske stoffer. Altså en avkriminalisering av bruk og besittelse av små mengder.

— Vi er allerede i dialog med Oslo-politiet om hvordan vi kan få dette til. Får vi ikke til det, skal vi søke nasjonale myndigheter om en annen måte å få til dette, sier sosialbyråden.

Det er opprinnelig et forslag fra Høyre i bystyret som nå samler nesten samtlige partier, og ble vedtatt med overveldende flertall.

— I dag sender vi et tydelig signal til Stortinget om at straffelinjen hører hjemme i fortiden. Høyesterett har fjernet straff for besittelse og bruk av små mengder. Vi må aldri glemme at dagens politikk rammer sosialt skjevt, sier Hassan Nawaz (H).

— Skal bli møtt med hjelp og ikke straff

Høyres sosialpolitiske talsperson påpeker at praksisen med straff har rammet sosialt skjevt i årevis. Det er de med lav utdanning, minst ressurser og lavest inntekt som i tiår har hatt størst risiko for å bli straffet, påpekte Høyre-politikeren

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) da sprøyterom for heroinbrukere ble åpnet i Storgata. Hun roser Høyres forslag om lokal rusreform i Oslo.
Sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) da sprøyterom for heroinbrukere ble åpnet i Storgata. Hun roser Høyres forslag om lokal rusreform i Oslo.

— Har du foreldre med lav eller ingen utdannelse er det hele sju ganger så stor sjanse for at du blir møtt med en straffereaksjon som hvis du har foreldre med høyere utdanning, sier Hassan Nawaz.

— Derfor er kanskje rusreformen vår tids viktigste sosiale reform. I stedet for å bli møtt med bøter og straff skal rusavhengige bli møtt av hjelpeapparatet, sier Nawaz.

Haassan Nawaz og Høyre fikk ros fra flere partier. Mest oppsiktsvekkende er det kanskje for folk som ikke har fulgt den ruspolitiske debatten i Oslo, at Ap og Sp ikke er enige med sine nasjonale partier.

Ap og Sp i Oslo uenig med sine moderpartier

I Stortinget stemte de to partiene ned Solberg-regjeringens forslag til rusreform. Men i Oslo bystyre er Sp og Ap for en lokal rusreform.

— Jeg vil gi honnør til Hassan Nawaz og Høyre for å fremme forslaget. Jeg håper av hele mitt hjerte vi lykkes med dette pilotprosjektet, sier Arbeiderpartiets sosialpolitiske talsperson i bystyret, Jon Reidar Øyan.

Partiet som i Solberg-regjeringen først kjempet for en nasjonal rusreform var Venstre. Og Venstres Julianne Ferskaug unnlot ikke å påpeke forskjellene mellom AP og Sp nasjonalt og lokalt.

— Det er fint å se at partiene som på Stortinget sørget for at rusreformen falt nasjonalt støtter en rusreform i Oslo. Dette handler om å redde liv og menneskeverd. Nå tar vi i bystyret så godt som samlet et riktig steg i ruspolitikken, sa Ferskaug fra bystyrets talerstol.

Powered by Labrador CMS