Bysykler kjøres mot strømmen for å være der folk har behov for dem. Foto: Esther Westerveld
Bysykler kjøres mot strømmen for å være der folk har behov for dem. Foto: Esther Westerveld

Hva med å belønne dem som sykler mot strømmen?

Bysykkelordningen er en suksess, men ikke alle er fornøyde. Her er et forslag til hvordan ordningen kan bli bedre.

Publisert Sist oppdatert

Bysykkelordningen i Oslo har virkelig blitt en suksess etter at antall stativer og sykler ble kraftig utvidet. Fra 2015 til 2018 har antall brukere økt fra om lag 30 000 til nesten 100 000. Antall turer er også tredoblet i perioden. Kommunen har planer om ytterligere utvidelse av ordningen.

Men selv om mange er svært fornøyd med ordningen, har det også kommet frem at en del brukere ikke er fornøyde. Enkelte ønsker til og med sesongkortene sine refundert fordi de ikke har fått den tjenesten de betalte for.

For få eller for mange sykler

Særlig i rushtiden er det et problem at mange ønsker sykler i nærheten av der de bor og skal levere i nærheten av jobb/kollektivknutepunkt. Dette fører til at mange opplever at det ikke er sykler når de skal ha dem og alt for få ledige stativer når de skal avlevere.

Det er en krevende oppgave å skulle bøte på dette problemet. Sykler må kjøres til og fra de sentrumsnære stativene på morgen og ettermiddag. Det har også blitt innført manuelt mottak av bysykler på noen av knutepunktene i rushtiden, slik at folk får levert fra seg syklene. Men dette er neppe et fullgodt alternativ over tid.

Stadig vekk er problemet at det ikke er mulig å sette fra seg sykkelen på stativet. Foto: Ann Baekken / Flickr
Stadig vekk er problemet at det ikke er mulig å sette fra seg sykkelen på stativet. Foto: Ann Baekken / Flickr

Belønn kjerringa mot strømmen

Hvis flere hadde syklet «motstrøms», ville det vært bedre for alle parter. Derfor burde vi se på muligheten for å belønne dem som sykler motsatt veg av alle andre i rushtiden. En person kunne for eksempel godskrives med fem kroner per sykkel han eller hun sykler til ønskede punkter.

Beløpet kan trekkes fra på neste års abonnement. Dette vil i seg selv selvsagt ikke løse situasjonen, men det kan være et godt bidrag til å gjøre bysykkelordningen enda bedre.

Et trivelig sentrum der mennesker, og ikke biler, har prioritet, vil også bidra til at vi når klimamålene. Skal vi få til dette, må vi hele tiden jobbe for å legge forholdene best mulig til rette for gående, syklende og kollektivreisende. Ikke minst bysykkelordningen.