DEBATT

– Seks av virksomhetene blir nå utestengt fra konkurransen. Dette vekker bekymring, skriver Aina Stenersen (FrP).
– Seks av virksomhetene blir nå utestengt fra konkurransen. Dette vekker bekymring, skriver Aina Stenersen (FrP).

– Barnas beste skal settes først, ikke ideologien mot privat barnevern

Vi mener at barnevervet bør stå fritt til å velge de institusjonene som gir barna den beste hjelpen, uavhengig av eierskap, kommunalt, ideelt eller privat. En ideologisk styrt avvikling av gode tjenester og faglige vurderinger er ikke til det beste for sårbare og utsatte barn.

Publisert

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll skriver i VårtOslo at hun er stolt av at Oslo kjøper færre private institusjonsplasser enn resten av landet, som har økt bruken av private aktører ved bruk av institusjonsplasser. Her bør skolebyrådet ta en «time out».

Byrådet i Oslo jobber for å styrke det kommunale barnevernet og fase ut kommersielle aktører. Det står skrevet i Oslo-budsjettet for 2023 at ideelle kun skal supplere det kommunale barnevernstilbudet.

Det er byrådets mål å slutte å bruke kommersielle aktører og at kommunen selv skal ta et hovedansvar for tiltakstilbudet. Ideelle leverandører av barnevernstiltak skal i tillegg bidra med ulike tiltak. Behovet for barnevernstiltak er i kontinuerlig endring, og hvilke tiltak det er mest naturlig at ideelle skal tilby, inngår i en prosess mellom kommunen og de ulike aktørene, mener byrådet.

Ikke best for barna

Vi mener at barnevervet bør stå fritt til å velge de institusjoner som kan gi barna den beste hjelpen uavhengig av eierskap, kommunalt, ideelt eller privat. En ideologisk styrt avvikling av gode tjenester og faglige vurderinger er ikke til det beste for sårbare og utsatte barn.

Barnevernet skal beskytte barn som er utsatt for vold, seksuelle overgrep og/ eller omsorgssvikt. FNs barnekonvensjon skal legges til grunn for barnevernet sitt arbeid. Ved utgangen av 2021 hadde 3428 barn og unge tiltak i barnevernet i Oslo, av disse hadde 1287 tiltak som innebar at de hadde flyttet fra hjemmet.

Seks av sju blir utestengt

Oslo kommune har de siste årene hatt rammeavtale med sju virksomheter som leverer hjelpetiltak etter barnevernloven, men seks av virksomhetene blir nå utestengt fra konkurransen. Dette vekker bekymring.

Vi vet ikke om kommunen kan sikre denne hjelpen eller har en bedre kompetanse selv, eller om de i det hele tatt kan levere disse tjenestene selv.

Det er barnas beste

Mangfoldet sikrer at kontaktpersoner i barnevernet kan velge rett hjelp, til hvert enkelt unike barn og unike familier, i svært vanskelige situasjoner, et mangfold som nå står i fare for å bli borte. Vi mener at dette strider mot barnevernsreformens formål.

Oslo er Norges største kommune og trenger tilgang på spesialister, unik kompetanse og gode ressurser. Private aktører tilbyr ofte akuttplasser og tilpasser raskt tilbudet etter ungdommenes behov.

Et mangfold bidrar til å heve kvaliteten på institusjonsbarnevernet i Oslo kommune, det er barnas beste som skal settes først, ikke ideologi.

Powered by Labrador CMS