DEBATT

Som medlem av rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo ble jeg invitert til å bidra som støtte for en samisk far som sto alene igjen med omsorgen for sine barn. Far sa til meg at han følte at det var «to mot en» og ryggen hans var bøyd, sier Ann-Elise Finborg i dette innlegget.
Som medlem av rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo ble jeg invitert til å bidra som støtte for en samisk far som sto alene igjen med omsorgen for sine barn. Far sa til meg at han følte at det var «to mot en» og ryggen hans var bøyd, sier Ann-Elise Finborg i dette innlegget.

- Jeg opplevde et barnevern i Oslo som hadde nærmest null kompetanse om det samiske

— Som medlem av rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo ble jeg invitert til å bidra som støtte for en samisk far som sto alene med omsorgen for sine barn. Han sa han i møte med barnevernet følte at det var «to mot en».

Publisert

Samiske barn har de siste årene fått stadfestet rett til en oppvekst som tar utgangspunkt i deres språk og kultur. FNs Barnekonvensjon stadfester også samiske barns rett til bruk av eget språk, kultur og religion.

Denne retten gjelder også barn som får tiltak fra barnevernet og som er under barnevernets omsorg.

Som medlem av rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo ble jeg invitert til å bidra som støtte for en samisk far som sto alene igjen med omsorgen for sine barn. Far sa til meg at han følte at det var «to mot en» og ryggen hans var bøyd.

Barnevernet manglet samisk kompetanse

Jeg kom inn som støtte for far og opplevde et barnevern som hadde nærmest ingen kompetanse om det samiske. De første møtene ble brukt til bevisstgjøring av de ansatte. Det ble etter hvert nødvendig å få på plass en samisk kompetansegruppe til støtte for far.

Min opplevelse av ansatte i barnevernet, var at de hadde vært lite interessert i å belyse og utforske det samiske i møte med denne pappaen og hans barn. Hva betyr det at denne familien er samisk, hvordan tenker de rundt barneoppdragelse og om det å være en enslig forelder? Det opplevdes som om “et norsk format” skulle passe alle barn og deres familier – slikt er det ikke!

Ingen adekvate hjelpetiltak

Ingen adekvate hjelpetiltak ble satt inn, før jeg kom inn i saken. Det jeg også opplevde som problematisk var at det var mangelfull dokumentasjon av barnevernets vurderingen. På hvilken bakgrunn tok de avgjørelser? Selv om barnevernet helt klart i møter sa at deres oppgave ikke var å skille far og barn, opplevde vi at det var det de jobbet mot.

Saken pågår ennå. Men hvis en omsorgsovertakelse skulle skje, så ville dette sannsynligvis innebære at de samiske barna blir plassert i et hjem med norsk kultur og språk og uten mulighet til å snakke sitt morsmål.

Samiske foreldre frykter barnevernet

Mange samiske foresatte frykter barnevernet. Et barnevern som skal være et hjelpetilbud for familier i krise. Familiene som får tiltak fra barnevernet er i utgangspunktet er i en sårbar situasjon.

I tillegg har de ofte problemer med å sette seg inn i hvilke rettigheter man har – og klare å fronte disse. Når barnevernet bruker tvang som «riset bak speilet» står disse foresatte ganske maktesløse.

Barnevernet skal reformeres

Oslo kommune har satt i gang et omfattende arbeid med å reformere barneverntjenesten til en barnesensitiv tjeneste basert på internasjonale prinsipper forankret i FN.

Rådet for flerkulturelle minoriteter, som representerer innbyggere med innvandrerbakgrunn, nasjonale minoriteter og urfolk i Oslo, har blitt invitert å komme med høringsinnspill.

Et grundig og gjennomdiskutert bidrag til saken er sendt til Oslo kommune hvor rådet bl. annet anbefaler kommunen å ansette flere fagfolk med minoritetsbakgrunn som har kjennskap til andre måter å leve på og oppdra barn på.

Et annet innspill til kommunen er å inkludere «flerkulturell kompetanse og erfaring» som et av standardkriteriene i stillingsutlysninger i barnevernet i Oslo. Det gjenstår å se om innspillene blir hørt og tatt med i en fremtidig barnevernstjeneste tilpasset alle barn.

God grunn til debatt om barnevernet

Barnevernet har vært hyppig debattert i norske medier i det siste, og det med god grunn. Norsk barnevern fremstår for meg som en tjeneste som har liten eller ingen kunnskap om samenes språk og kultur.

De samiske foreldrene møter i dag et barnevern som ikke er i stand til å ivareta deres barns rett til å vokse opp med sitt språk og sin kultur. Et barnevern som ikke har vært, eller er, bevisst nok på å bevare disse barnas kulturelle bakgrunn og språk.

Barnevernet driver aktiv fornorskningspolitikk

Det er mange samer som bor i Oslo og stadig flere flytter til byer og urbane strøk. Derfor må det nå tas grep! Det er alvorlig at barnevernstjenesten, som en utøver av norske myndigheters barnevernspolitikk, fortsatt oppleves som utøver en aktiv fornorskende politikk, mange år etter at denne skulle vært avsluttet.

Urfolks- og nasjonale minoriteters kulturkompetanse må vektlegges i mye større grad både i utdanningene og i barnevernstjenesten. Den samiske kulturkompetansen må vektlegges og ansatte i barneverntjenesten må kurses i dette.

For at barneverntjenesten skal kunne gi samiske barn og familier det tilbud de har rett på, forutsetter det kunnskap om samiske barns rettigheter, språk og kultur. Barneverntjenesten må rett og slett innse at one size do not fit all.

Powered by Labrador CMS