Mamma Kirsti Østvang og sønnen Jonathan var lykkelige over å få en barnehage to minutter hjemmefra i 2019.
Mamma Kirsti Østvang og sønnen Jonathan var lykkelige over å få en barnehage to minutter hjemmefra i 2019.

En ny barnehageplan for Oslo sier byen vil få 2000 nye barnehageplasser de neste tre årene

Aldri har en så høy andel barn gått i barnehagen i Oslo. Det er særlig barn med minoritetsbakgrunn som har bidratt til veksten.

Publisert

En plan for fremtidige barnehager i Oslo ble lagt frem denne uka i den såkalte Barnehagebehovsplanen. Planen legger føringer for videre barnehageutvikling i Oslo frem mot 2030.

Planen viser at det ble bygget over 3000 nye barnehageplasser netto fra 2015-2019. Oslo har dermed gått fra å ha en dekningsgrad på 86,5 prosent i 2015 til 91,4 prosent i 2020. Aldri har en så høy andel barn gått i barnehagen i Oslo. Det er særlig barn med minoritetsbakgrunn som har bidratt til veksten.

– Barnehagen er en viktig arena for sosial utjevning. I tillegg gir barnehagen foreldre muligheten til å jobbe eller delta i samfunnet på andre måter, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll i en pressemelding.

Færrest i Groruddalen

Mens Oslo lå på landssnittet i andel minoritetsspråklige i barnehage i 2015, har Oslo rykket kraftig fra og har nå en langt høyere andel minoritetsspråklige i barnehage enn det som er vanlig i landet for øvrig.

Målet er at dekningsgraden for byen skal opp i 93 prosent frem til 2025.

– Vi vil vi bygge flere barnehager der folk bor, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll .
– Vi vil vi bygge flere barnehager der folk bor, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll .

Bydelene i Groruddalen er blant bydelene som har færrest barn som går i barnehage. Fremdeles er det mange barn som står utenfor barnehagefellesskapet og rekruttering av flere barn til barnehagen har høy prioritet hos byrådet. Arbeidet gjøres gjennom bedre informasjon til foreldrene, prismoderasjonsordninger og mer oppsøkende arbeid.

Skal etableres lokalt

Undersøkelsene viser at det ofte er geografiske årsaker til at enkelte barnehager med tilgjengelig kapasitet ikke fylles opp, mens andre har lange ventelister. Barnehager som ligger for langt unna populære bosettingsområder eller har komplisert reisevei er mindre populære.

Når større private boligprosjekter settes i gang er det derfor et mål å få etablert tilknyttede barnehager, slik at barnehagene blir lett tilgjengelige og at de blir en del av nærmiljøet.

– Vi vet at barnehager i nærheten av der folk bor og i nærhet til trafikknutepunkter er viktig for rekrutteringen. Hverdagslogistikken må gå opp, og man skal ikke behøve bil for å kunne levere i barnehagen. Derfor vil vi bygge flere barnehager der folk bor. Vi ser allerede hvor viktig dette er i for eksempel Ensjøområdet der barnehagene fylles opp raskt, sier Eidsvoll.

Powered by Labrador CMS