Bruken av kontantstøtte går kraftig ned i Oslo. På Oslo vest er det langt færre familier som hever kontantstøtte enn i Oslo øst.
Bruken av kontantstøtte går kraftig ned i Oslo. På Oslo vest er det langt færre familier som hever kontantstøtte enn i Oslo øst.

Nesten halvering i kontantstøttebruken i Oslo

Lavest andel med kontantstøtte er i Vestre Aker og Nordre Aker, mens den høyeste andelen er i Stovner og Søndre Nordstrand. – Holder kvinner utenfor arbeidslivet, mener Raymond Johansen.

Publisert

Kontantstøttebruken er nesten halvert i Oslo siden 2015. Det viser tall fra NAV. – Selv om jeg helst skulle sett at hele kontantstøtten var fjernet, gleder jeg meg over at det aldri før har vært så få på kontantstøtte i Oslo. Samtidig har vi aldri hatt flere barn i barnehage, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Mens 2483 barnefamilier mottok kontantstøtte per 31. desember 2015, er antallet redusert til 1384 per 31. desember 2020. Det er en nedgang på 1099 barn eller 44,3 prosent. Dette viser tall som NAV publiserte i dag. Målt i andelen Oslo-barn på kontantstøtte er det en klar reduksjon, fra 29,6 prosent i 2015 til 17,5 prosent i 2020. Oslo er ikke lenger fylket med flest barn på kontantstøtte.

Flere barnehager er årsaken

– Jeg mener nedgangen i kontantstøttebruk har sammenheng med barnehagesatsingen vår. De siste årene har vi i snitt åpnet en ny barnehage i måneden og samtidig intensivert arbeidet med å oppsøke familier med barn i barnehagealder som ikke går i barnehager. Barnehagedekningen i Oslo har økt kraftig, og særlig blant minoritetsspråklige, sier Johansen.

Endringer i kontantstøtten fra 2015 til ut 2020.
Endringer i kontantstøtten fra 2015 til ut 2020.

Han viser til at mer enn ni av ti barn i barnehagealder til enhver tid går i barnehage nå. Nedgangen i kontantstøttebrukere skjer selv om regjeringen i 2017 økte satsen for kontantstøtte til 7500 kroner i måneden.

Store forskjeller mellom bydelene

Det er nedgang i kontantstøttebruk over hele Oslo. De nye tallene viser at det fortsatt er store forskjeller mellom bydelene. Lavest andel med kontantstøtte er i Vestre Aker og Nordre Aker med henholdsvis 6,0 og 7,6 prosent, mens den høyeste andelen er i Stovner med 43,8 prosent, Søndre Nordstrand med 37,8 prosent.

– I Oslo har det blitt betalt ut over seks milliarder kroner i kontantstøtte siden innføringen i 1998. Pengene kunne vært brukt bedre. Kontantstøtten holder særlig kvinner borte fra arbeidslivet og barn i barnehagealder borte fra barnehagefellesskapet og er en viktig forklaring på at mange barn ikke kan godt nok norsk når de begynner på skolen, sier Johansen.

Powered by Labrador CMS