Barna i Fridheim barnehage har bakt pepperkakehus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Barna i Fridheim barnehage har bakt pepperkakehus. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– I nesten alle satsinger på barnehage, har Høyre stått på feil side av historien

Barnehagenes største problem nå er at vi har en Høyre-regjering som fortsetter sin tradisjon ved å nedprioritere barnehagen.

Publisert

En bløff blir ikke sann om den gjentas nok ganger, uansett hvordan man vrir på tallene. Når bystyrerepresentant fra Høyre, Silje Lutro, prøver å så tvil om byrådets barnehagesatsing er det ikke annet enn retorisk triksing for å redde seg selv.

For i nesten alle satsinger på barnehage, har Høyre stått på feil side av historien. Partiet motarbeida barnehageforliket, ga Oslo en av landets lengste barnehagekøer, sulteforet offentlige barnehager gjennom kutt i barnehagebudsjettene, unngikk bevisst å gjennomføre tilsyn med økonomien i private barnehager og sikret bunnotering i kompetansenivå i barnehagen, med mer enn halvparten av ansatte uten barnefaglig utdanning.

Dette fikk konsekvenser for barns muligheter til å lære seg språk og utvikle sosiale ferdigheter, til å kunne leke og få venner og til å få en god start på skolegangen.

Viktig for integreringen

Barnehage er en av de viktigste arenaene for språkutvikling, og manglende deltakelse i barnehage kan gjøre at barn begynner på skolen uten å kunne norsk skikkelig. Samtidig betyr færre i barnehage færre i arbeid. Fordi barnehage og arbeid er blant våre fremste integreringsarenaer, svekker det også Oslos integreringsevne.

En av de rødgrønne byrådets største satsinger er flere barnehageplasser og kompetanseløft i barnehagen. De siste fire årene har vi:

  • Innført to barnehageopptak, så foreldre slipper å planlegge når på året de kan føde barn
  • Økt kompetansenivået blant ansatte med flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere
  • Stilt nye og forsterkede språkkrav til de ansatte og satt i gang språkkurs for ansatte som ikke innfrir kravene
  • Økt matbudsjettene til barnehagene

På feil side av historien

I tillegg har vi bygget 3000 flere barnehageplasser. Det er tre ganger flere barnehageplasser enn hva Høyre-byrådet klarte de fire siste årene de styrte. Nå har aldri flere Oslo-barn gått i barnehage.

Høyre har nesten alltid stått på feil side av historien i barnehagepolitikken, og kommer igjen diltende etter. I årets budsjett for Oslo fortsetter opptrappinga av den pedagogiske kompetansen i barnehagen, og i løpet av perioden skal vi innføre gratis kjernetid for alle ettåringer i utvalgte bydeler.

Barnehagenes største problem nå er at vi har en Høyre-regjering som fortsetter sin tradisjon ved å nedprioritere barnehagen. Bemanningsnormen er underfinansiert, maksprisen har økt med 700 kroner i måneden siden den blåblå regjeringen tiltrådte og kontantstøtten har økt.

På grunn av kontantstøtten betaler Oslo over 250 millioner årlig på å holde barn hjemme og kvinner utenfor jobb. Dette er penger som istedenfor kunne blitt brukt på å øke kvaliteten i barnehagen, senke prisene og få flere i jobb. I enkelte bydeler er andelen på kontantstøtte over 40 prosent, og når byrådet spør regjeringen om å få fritak i Oslo, vendes tommelen ned.

Rydd opp i egne rekker

Utviklingen av barnehagen er en av de viktigste reformene i utviklingen av velferdssamfunnet. Kvinner får mulighet til å jobbe fulltid, mens barn tidlig blir en del av fellesskapet.

Dette er likevel ikke et resultat av en naturlig utvikling, men politikk ledet av Arbeiderpartiet. Høyres u-sving nå er en historieforfalskning, og den blir ikke noe mer sann av at den gjentas.

Om engasjementet er reelt kan man i det minste begynne rydde opp i egne rekker. For Silje Lutro vet partiet hennes ikke har kredibilitet her.

Powered by Labrador CMS