Personalet i sentrumsbarnehagene må være bevisste på sin rolle som motivatorer og igangsettere av lek. Barn er mestere i å finne kreative løsninger, men som rollemodeller må vi holde liv i «gnisten», sier Jonas Smebye Wiksén.
Personalet i sentrumsbarnehagene må være bevisste på sin rolle som motivatorer og igangsettere av lek. Barn er mestere i å finne kreative løsninger, men som rollemodeller må vi holde liv i «gnisten», sier Jonas Smebye Wiksén.

– Ha planleggingsdagen ute. Gi sentrumsbarna en utetid spekket med glede og læring

Idiotien i det hele er at vi ser rett ut på Rudolf Nilsens plass fra vinduene i barnehagen vår, og vet at vi ikke kan leke der på grunn av faren for stikkskader og andre blodeksponeringer.

Publisert

Flere barnehager på Grønland og Nedre Tøyen kjennetegnes av trange og mangelfulle uteområder. Barnehagene skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne, men i et tettbygd sentrum byr dette på utfordringer.

For å styrke bevisstheten rundt disse utfordringene bør barnehagene ha minst én utendørs planleggingsdag i året, med praktiske og fysiske øvelser i utelek, idémyldring, matlaging og utforsking av nærmiljøet.

Fare for stikkskader

Barn er utrolige. De gjør det beste ut av situasjonen, og setter fantasien i sving. I barnas univers er den gamle benken en butikk; bruskassene er pulter i et klasserom; buskene er en sjørøverhule. Jeg blir minnet om Rudolf Nilsens verselinje «Slik er det når man vokser op på stengrunn, og bare har en drøm om skog og li».

Idiotien i det hele er at vi ser rett ut på Rudolf Nilsens plass fra vinduene i barnehagen vår, og vet at vi ikke kan leke der på grunn av faren for stikkskader og andre blodeksponeringer.

Vi er rollemodeller

Personalet i sentrumsbarnehagene må være bevisste på sin rolle som motivatorer og igangsettere av lek. Barn er mestere i å finne kreative løsninger, men som rollemodeller må vi holde liv i «gnisten».

En voksen som kjeder seg og helst vil inn, signaliserer dette med en skremmende tydelighet, og uten et lekeområde som i seg selv er inspirerende, blir initiativet overlatt til barna. Det er ikke rettferdig. Selv om de er mestere, kan de miste motivasjonen.

Utetid spekket med glede

Det skal ikke være slik at Rammeplanen stopper ved dørstokken. Den generelle delen av Rammeplanen fastslår betydningen både av utelek og kjennskap til nærmiljøet. Alt man gjør inne kan man også gjøre ute.

Fagområdene er anvendelige, og med den rette innstillingen kan vi gi «sentrumsbarna» en utetid spekket med glede og læring. Det krever bare litt mer av oss enn av de store flotte barnehagene, siden vi har et fysisk miljø som jobber imot oss.

Vi trenger bevisstgjøring

Lakkegården barnehage i Heimdalsgata har startet et samarbeid med Sommerfryd barnehage på Tøyensenteret, og en utendørs planleggingsdag ble gjennomført i høst. Vi oppfordrer andre barnehager til å gjøre det samme. Det er bare å boltre seg i kreativitet. Ingen er bedre på det enn barnehagefolk, men vi trenger alle litt bevisstgjøring iblant.

Planleggingsdagen skal følges opp i praksis gjennom vårsemesteret, og til sommeren arrangerer de to barnehagene en stor felles uteaktivitetsdag der det pedagogiske lederteamet legger opp til kreative fysiske aktiviteter de har jobbet med i løpet av året.