DEBATT

Byrådet i Oslo må sørge for at vi får mer ordnede former og forutsigbarhet i dagmamma-bransjen, mener skribenten.
Byrådet i Oslo må sørge for at vi får mer ordnede former og forutsigbarhet i dagmamma-bransjen, mener skribenten.

– Foreldre i Oslo trenger trygge dagmammaer. Det er ikke gitt at alles drøm er å levere fra seg en gråtende ettåring i barnehagen

Byrådet i Oslo må forstå at de også har ansvar for de som velger dagmamma for barna sine, ikke bare barnehagene som byrådet, med Raymond Johansen i spissen, mener er best for folk.

Publisert

Tidligere i år kunne vi lese om en kvinne som drev stort som dagmamma i Oslo, til tross for at hun var fratatt foreldreansvaret for sin egen datter. Hun fremsto tillitsvekkende og hadde unge kvinner som jobbet for seg, men alt var juks og bedrag. Det ble en sak for rettsvesenet.

Virkeligheten som NRK avdekket viser at det er stort behov for dagmammatjenester i Oslo, men at tilbudet er uoversiktlig. Både for dem som trenger en dagmamma eller barnevakt, men også for alle som ønsker å tjene litt ekstra på å passe andres barn.

Oslo Høyre har etterlyst retningslinjer fra byrådet i over fire måneder, men da vi endelig fikk svar, var det nedslående lesing. Det ser ut til at byrådets omsorg for barna starter og slutter ved inngangsdøren til byens barnehager. Resten av byens småbarnsforeldre må i all hovedsak klare seg selv.

Mange nyfødte i byen

Mellom 2015 og 2019 flyttet hele 236.000 personer til Oslo. Om lag 170.000 fra andre steder i landet, mens resten kom hit fra utlandet. Det er sikkert noen av innflytterne som allerede hadde familie, venner eller kjente i Oslo, men for de aller fleste var alt nytt.

Heldigvis er det hyggelige mennesker å bli kjent med i Oslo, og mange er så heldige at de finner noen de blir ekstra glade i. En gledelig konsekvens av det finner vi en i en annen statistikk. Det er født over 48.000 barn i Oslo de fem siste årene.

En klump i magen

Det er under dagens byråd bygget opp en overkapasitet på barnehageplasser i Oslo. Dessverre er ikke kapasiteten jevnt fordelt. Det innebærer lange reiseveier og ventelister i noen deler av byen, mens det andre steder ikke er barn nok til å fylle barnehagene.

På Skullerud står en ny kommunal barnehage med plass til 150 barn tom som et talende eksempel på feilslått poltikk, fordi det ikke er behov for den.

Småbarnsforeldre har ulike ønsker og behov, og siden det ikke nødvendigvis står en barnehageplass ledig akkurat når de trenger den, er det mange som må finne andre løsninger. Det er heller ikke gitt at alles drøm er å levere fra seg en gråtende ettåring som knapt kan gå til fremmede for deretter å skynde seg på jobb med en klump av dårlig samvittighet i magen.

Stort behov for dagmammaer

Selv for alle med slekt og venner rundt seg kan det være vanskelig få noen til å passe den lille mens man selv gjør andre ærend. For alle som har flyttet til Oslo de siste årene og bor her uten familie og et stort sosialt nettverk, er det helt umulig. Derfor er behovet for dagmammaer og barnevakter stort i Oslo.

Myndighetene stiller i dag krav om godkjenning av dagmammaer som har tre eller flere barn hos seg. Allikevel er det ingen informasjon tilgjengelig på Oslo kommunes egne nettsider om hvilke retningslinjer som gjelder, og hvilke krav man har til en dagmamma.

Det er heller ingen informasjon om hva som skal til for å jobbe som dagmamma og om man må registrere seg eller ikke.

For dårlig

Derfor er vi glade for at byråd Inga Marte Thorkildsen varsler at kommunens egne nettsider endelig skal oppdateres med informasjon om godkjenning av dagmammavirksomhet og hvem foreldrene skal kontakte for å undersøke om dagmammaen deres er godkjent.

Dessverre slutter byrådens engasjement der. I stedet for selv å ta det politiske ansvaret for at Oslo kommune skal gå i dialog med de ulike aktørene, slik at vi får mer ordnede former og forutsigbarhet i denne uoversiktlige bransjen, lemper hun bare ansvaret for videre oppfølging over på de ansatte i byens 15 bydeler. Det er for dårlig.

Byrådet i Oslo må forstå at de også har ansvar for alle som velger andre løsninger for seg og sine enn standardløsningene byrådet med Raymond Johansen i spissen mener er best for folk.

Powered by Labrador CMS