Barnas klimapanel har lansert klima- og miljørapport 2021. Om kort tid reiser de til Glasgow for å delta på klimatoppmøtet. Emanuel står foran, Benjamin til høyre i bildet.
Barnas klimapanel har lansert klima- og miljørapport 2021. Om kort tid reiser de til Glasgow for å delta på klimatoppmøtet. Emanuel står foran, Benjamin til høyre i bildet.

Benjamin (14) fra Årvoll og Emanuel (14) fra Vålerenga deltar under årets klimatoppmøte i Glasgow

På søndag starter klimatoppmøtet i Glasgow. – Det haster, og det må gjøres store tiltak nå. Dette er de voksnes ansvar, det er de som kan ta beslutningene, sier Benjamin (14) og Emanuel (14).

Publisert

Barnas klimapanel har samlet inn innspill fra tusenvis av norske barn. Nå lanseres de Barnas klima- og miljørapport 2021, som blir med til FNs klimatoppmøte i Glasgow.

Barnas klimapanel jobber for at barn skal bli hørt i klima- og miljøsaker og består av åtte barn i alderen 11 til 14 år. Medlemmene er demokratisk valgt av barn i Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon.

– Klimaendringene er ikke noe vi løser hver for oss. Det er noe vi må løse sammen. På tvers av generasjoner, bestefar og barnebarn. På tvers av partier, Arbeiderpartiet og Høyre. På tvers av landegrenser, Norge og Malawi, sier Emanuel Smári Nielsen.

– Barn er veldig opptatt av solidaritet på tvers av landegrenser og generasjoner, sier Emanuel Smári Nielsen.
– Barn er veldig opptatt av solidaritet på tvers av landegrenser og generasjoner, sier Emanuel Smári Nielsen.

Har ansvar for klimaflyktninger

I rapporten kommer det fram at norske barn vil ta vare på naturen, kutte klimagassutslippene og senke forbruket. Norske barn krever at de skal bli tatt på alvor og er opptatt av å ta vare på naturen og hverandre, på tvers av generasjoner og landegrenser.

– Klimaendringene rammer urettferdig. Det rammer oss unge, og i mange tilfeller er det utviklingsland som blir ramma hardest. Land som i gjennomsnitt har lave utslipp. De med minst skyld. Dette er en kamp som handler om solidaritet. Vi har et ansvar overfor potensielle klimaflyktninger.

– Vi har som en rik oljenasjon et gedigent ansvar for i hvert fall å prøve. Barn i dag er utålmodige, vi har ikke mye tid. Klimapolitikk er en sak der rammene må settes på internasjonalt nivå.

Årets klima- og miljørapport fra barn er overlevert til den nye klima- og miljøministeren, Espen Barth Eide. Emanuel og Benjamin til venstre.
Årets klima- og miljørapport fra barn er overlevert til den nye klima- og miljøministeren, Espen Barth Eide. Emanuel og Benjamin til venstre.

FNs klimatoppmøte i Glasgow

Barna i klimapanelet har en travel tid foran seg for påvirke politikere, de reiser nemlig til FNs klimatoppmøte i Glasgow. Benjamin Lau-Henriksen, leder i Barnas klimapanel, forteller om det viktigste budskapet Barnas klimapanel har til politikere og andre voksne:

– Det haster, og det må gjøres store tiltak nå. Dette er de voksnes ansvar, det er de som kan ta beslutningene. Vi trenger at de er modige. De voksne må faktisk oppføre seg som ansvarlige mennesker og ikke egoister som overlater problemet til barn og unge, sier Benjamin.

– Det viktigste er at man kommer fram til en bindende avtale for å redusere utslippene av klimagasser vesentlig og raskt, mener Benjamin Lau-Henriksen (14).
– Det viktigste er at man kommer fram til en bindende avtale for å redusere utslippene av klimagasser vesentlig og raskt, mener Benjamin Lau-Henriksen (14).

Barn er villige til å ofre

Barnas klima- og miljørapport 2021 har tittelen “Vår tids største sak – barnas ansvar?” og viser tydelig at barn er bekymret for klimaendringene og naturen. Barn er lei av å måtte ta ansvar. Det er den syvende klimarapporten utgitt av Miljøagentene. Alle de åtte representantene har skrevet i rapporten.

Fjorårets klimarapport, skrevet i samarbeid med Redd Barna, viser at sju av ti barn er villige til å endre måten de lever på av hensyn til miljøet. Barn er villige til å ofre litt for å ikke ødelegge jorden, og håper Norge kan gå foran som et godt eksempel.

Powered by Labrador CMS