Fra åpningen av K1
Fra åpningen av Aktivietetshuset K1 på Tøyen tidligere i fjor. Foto: Oda Berby

– Barn legger merke til når det ikke blir investert i området de bor i. Derfor er Tøyenløftet så viktig

Trangboddhet er et stort problem for mange som bor på Tøyen. Men befolkningen på Tøyen er utrolig aktive og bryr seg om nærmiljøet sitt.

Stian Antonsen
Stian Amadeus Antonsen er 1. kandidat for SV til bydelsutvalget i Gamle Oslo.

I Michelle Obamas bok «Min historie» forteller hun om oppveksten på den fattige sørsiden av Chicago, hvor hun i barndommen opplevde at de hvite naboene flyttet og at det offentlige ikke investerte i skolen og i nabolaget. Lignende overskrifter kunne vi også lese om Tøyen.

Tøyen skole hadde i mange år et verstingstempel, og mange foreldre flyttet da barna kom i skolealder. Nå er situasjonen snudd helt på hodet, og mange foreldre søker bevisst barna til Tøyen skole på grunn av det gode tilbudet.

Aktivitetsskolen gjorde en forskjell

En rekke tiltak har ført til at Tøyen er et bedre sted å vokse opp for barn og unge. Det viktigste er kanskje satsingen på aktivitetsskolen (AKS). Etter at AKS ble innført på Tøyen skole gikk deltakelsen på aktivitetsskolen opp fra 27 prosent til 100 prosent.

I tillegg har kvaliteten blitt bedre, ved at Tøyen Sportsklubb og kulturskolen er blitt en integrert del av tilbudet. En brukerundersøkelse blant foreldre viser at 58 prosent av foreldrene i skolekretsen mener Tøyen Sportsklubb bidrar positivt til valget om å sende barna sine til Tøyen skole.

Offentlige tilbud er viktige

Trangboddhet er et stort problem for mange som bor på Tøyen. Derfor er offentlige tilbud svært viktige.

Biblo Tøyen er et spennende tilbud for barn mellom 10 og 15 år og vant prisen for årets bibliotek i 2017. Vi har også fått to nye lekeplasser på Tøyen – Sørli og Snippen. Sørli ligger like ved Tøyen skole og den kommunale blokka K7 og har allerede blitt svært populær blant de minste.

Fremover kan vi også glede oss til en midlertidig flerbrukshall på sirkustomta og en permanent flerbrukshall når det nye Tøyenbadet står ferdig.

Det frivillige Tøyen

Befolkningen på Tøyen er utrolig aktive og bryr seg om nærmiljøet sitt. Alt fra leksehjelpsgrupper, Tøyen-ravner, Tøyen boligbyggelag og Tøyeninitiativet. Sportsklubben Sterling driver med langt flere aktiviteter enn det man kan forvente av et vanlig idrettslag og bidrar til en bedre oppvekst for mange ungdommer.

Vi har også en rekke moskeer på Grønland og Tøyen. De er en del av sivilsamfunnet og bidrar med en rekke aktiviteter for ungdom i bydelen, som dataspill, bordtennisturneringer, kurs og konferanser.

Bydel Gamle Oslo har en egen pott som gir tilskudd til frivillige aktiviteter, denne potten har SV bidratt til at økes for 2019. I tillegg blir det også midler til å styrke koordineringen av frivillighetsarbeidet.

Fram til nå har gratis AKS på Tøyen vært finansiert over områdeløftets budsjett. Fra neste år går denne utgiften over på det ordinære skolebudsjettet, uten at vi reduserer områdeløft-budsjettet. Altså blir det mer penger til områdeløft! Disse vil blant annet gå til å bedre fritidstilbudet til ungdommene i området.

Ungdommer blir prioritert

Det er ikke bare de minste som skal merke Tøyenløftet, det skal også ungdommene. Viktige krav fra ungdommer i bydelen har vært flere møteplasser, flerbrukshall og mulighet for jobb.

SV tok initiativ i bydelsutvalget til utvidede åpningstider for bydelens fritidsklubber, et tiltak som har blitt godt mottatt av både ungdom og voksne. Ifølge politiet har det vært mindre bråk etter at åpningstidene ble utvidet.

Aktivitetshuset K1 har blitt bygget med midler fra områdeløftet, og ungdomskafeen Central Park har fått midler til å drive fra bydelsutvalget. Vi har også fått gjennom aktivitetskort for barn og unge, som gjør at det blir lettere å delta i aktiviteter for de som har svak økonomi.

Vi vet også at det er vanskelig for mange ungdommer å skaffe seg deltidsjobber og sommerjobb. Derfor har vi satset ekstra på dette de siste årene, blant annet ved at flere får sommerjobb i bydelen. Dermed blir flere samfunnsoppgaver løst, for eksempel reparering av sykler, rydding av plast i havet og eldre ut på tur.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer