DEBATT

Rådyrene, småfuglene og ekornene er nesten daglige syn fra kjøkkenbordet mitt og er små lykkestreif i en travel hverdag, sier psykolog Kyrre Johansson.
Rådyrene, småfuglene og ekornene er nesten daglige syn fra kjøkkenbordet mitt og er små lykkestreif i en travel hverdag, sier psykolog Kyrre Johansson.

– I stedet bygger man de mest kyniske bygg med harde flater. Det er for mange teknokrater og for få naturvernere i byutviklingen i Søndre Nordstrand

Hundremeterskogen min på Mortensrud skal bygges ned og med det også dette viktige rådyrtråkket og nok en naturlig lekeplass for barna. Hjemmene til rådyr, fugler og ekorn blir fortrengt til fordel for menneskehjem uten viktige kvaliteter. Det gjør meg trist.

Publisert

Dette er det grønne gode liv! Bildene er tatt fra kjøkkenvinduet mitt og er et vanlig syn her jeg bor. Rådyrene, småfuglene og ekornene er nesten daglige syn fra kjøkkenbordet mitt og er små lykkestreif i en travel hverdag.

Dette er et av privilegiene ved å bo tett på en hundremeterskog og et av bydelens viktigste rådyrtrekk mellom Østmarka og Ljan.

Det gir gleden av hyppige tett-på-naturopplevelser og en nærmest kontinuerlig mulighet til å lære barna mine om naturglede, naturens gang og hvilke verdier som finnes som ikke koster penger.

Naturen er en fantastisk folkehelseinstallasjon som gir psykisk og fysisk glede og sunnhet.

Det er for mange teknokrater og for lite naturvernere i byutviklingen i Søndre Nordstrand, men kampen for klima og natur går hånd i hånd med resten av politikken, sier psykolog Kyrre Johansson
Det er for mange teknokrater og for lite naturvernere i byutviklingen i Søndre Nordstrand, men kampen for klima og natur går hånd i hånd med resten av politikken, sier psykolog Kyrre Johansson

100-metersskogene gjør ikke forskjell på folk

Det burde ikke være et privilegium, men en selvfølge. 100-meterskogene og naturen gjør ikke forskjell på fattig og rik eller hvor du kommer fra, annet enn dersom den er langt borte og vanskelig tilgjengelig for folk flest. Derfor er mangfoldig bynær natur, slik som i Oslo, svært verdifullt.

De mange hundremeterskogene i Oslo og randsonen til marka er viktige som arena for barnehager og skolers uteaktiviteter. Slik får barn leke fritt og mye, uten hensyn til sosioøkonomisk status.

Det er veldig bra ettersom kunnskapen vår om dette viser at barn beveger seg langt mer under lek i friområder enn de gjør på ordinære lekeplasser. Og er de så heldig å bo med naturen tett på seg, er de i jevnt over i mer fysisk aktivitet enn de ellers ville vært.

Slik dannes grunnlaget for sterke og friske kropper som kan fungere godt livet ut. En ekstra bonus er det at barn som får leke på skogdekker - naturbunn - også får bedre immunforsvar og mindre allergier senere i livet.

For byutviklingen på steder som Mortensrud og Søndre Nordstrand, hvor jeg bor, er dette særlig viktig. Ettersom spennet i sosioøkonomisk status er så stort, er møteplasser hvor vi kan møtes på likefot særs viktig.

Viljen til å kjempe for urørt natur

Dessverre finnes det liten politisk vilje for å kjempe for dette, verken på kommunenivå eller lokalt. Enkelte hevder i fullt alvor at byparker kan erstatte urørt og ubrukt natur.

Iveren etter å bygge ned naturen til fordel for fortetting er ofte så stor at man sjelden faktisk stiller krav om å bevare tilstrekkelig av naturen og fokuserer mest på teknologiske krav.

De får god hjelp av utbyggerne også til å fortsette naturtapet. Konsekvent underslår firmaer som Multiconsult de virkelige naturverdiene. Utredningen av 100-meterskogen ved felt 16 på Mortensrud er et godt eksempel på dette.

Multiconsult underslår både at den er et viktig rådyrtråkk og at skogen brukes flittig av barna i området, eksempelvis Gjettegryta barnehage og Stenbråten skole.

Heldigvis vises dette i kommunens egen kartlegging av området. Men det spørs om dette legges frem for politikerne.

Mange teknokrater og få naturvernere

Byggene som foreslås er høye og fiendtlige og mangler helt ambisjoner om å ivareta eller simulere noen av de kvalitetene de stjeler. Man kunne latt naturen få litt mer plass ved å bygge deler av blokkene mer i ett med terrenget.

Man kunne restaurert deler av den floraen man tok for å bygge ut, sette den på takene og gi allmennheten tilgang, slik man ser blir mer og mer populært i andre europeiske byer. Man kunne våget å tenke nytt og moderne for å bevare viktige kvaliteter.

I stedet bygger man de mest kyniske bygg med harde flater, søker høyest mulig sertifisering for energieffektivitet og klapper seg på skulderen og ser ikke engang ut til å vurdere alternative bygg.

Det er for mange teknokrater og for lite naturvernere i byutviklingen i Søndre Nordstrand, men kampen for klima og natur går hånd i hånd med resten av politikken.

Hundremeterskogen min skal bygges ned og med det også dette viktige rådyrtråkket og nok en naturlig lekeplass for barna. Hjemmene til rådyr, fugler og ekorn blir fortrengt til fordel for menneskehjem uten viktige kvaliteter. Det gjør meg trist.

Powered by Labrador CMS