Byrådet i Oslo styrker jordmortettheten i bydelene med åtte nye stillinger. Illustrasjonsfoto: Norsk Sykepleierforbund
Byrådet i Oslo styrker jordmortettheten i bydelene med åtte nye stillinger. Illustrasjonsfoto: Norsk Sykepleierforbund

Når opposisjonen får gjennomslag for jordmødre… men byråden tar æren

Det er for få jordmødre i Oslo og oppvekstbyråd Inga Marthe Thorkildsen satser nå på en opptrapping, kunne vi lese i VårtOslo 6. juli. Men hva er historien bak denne positive utviklingen?

Publisert Sist oppdatert

I november 2016 fikk Helse- og sosialkomiteen besøk av representanter for Den norske jordmorforeningen. De ønsket å informere om at bydelene hadde alt for få jordmødre ansatt og at de derfor ikke klarte å innfri de forventningene som stilles fra nasjonalt hold.

Etter flere møter og samtaler med jordmødrene la Høyre frem følgende merknad i sitt alternative budsjett:

«Oslo har lav dekning av jordmødre i kommunehelsetjenesten. Jordmødrene utfører en viktig rolle i svangerskapsomsorgen og i tiden etter fødsel. Flere jordmødre i svangerskapet gir flere muligheter til å oppfylle Helsedirektoratets veileder om barselbesøk av jordmor i hjemmet 1-3 dager etter hjemkomst.»

Dette ble fulgt opp med et forslag til ekstra tre millioner kroner for å starte opptrappingen av tjenestene. Dette fikk ikke støtte av byrådspartiene.

18 måneder senere

I tillegg foreslo vi, og fikk med oss byrådspartiene på følgende verbal: «Bystyret ber byrådet legge frem en sak om økt bruk av jordmødre i bydelene.»

Ganske nøyaktig 18 måneder senere foreligger saken.

I mellomtiden foreslo igjen Høyre økt satsing på jordmødrene i 2018 budsjettet, med seks millioner kroner, som igjen ble nedstemt. Nå kan vi lese at byrådet likevel oppretter åtte nye stillinger, som tilsvarer circa seks millioner kroner.

Når enden er god er allting godt heter det, men dette er ikke enden på visa. Saken må fortsatt følges tett.