Bane NOR er sterkt uenige i Ruters tanker om en bussterminal over Oslo S. Foto: Wikimedia Commons
Bane NOR er sterkt uenige i Ruters tanker om en bussterminal over Oslo S. Foto: Wikimedia Commons

Bane NOR slår knallhardt tilbake mot Ruters plan om busstasjon over Oslo S

Byggingen av en bussterminal over Oslo S kan berøre opptil 400 togavganger daglig og skape problemer for 50 000 reisende i en periode på opp til seks år.

Publisert

I en høringsuttalelse sier Bane NOR nei til Ruters planforslag om ny bussterminal over Oslo S.

– Bane NOR fremmer innsigelse til deler av Ruters planforslag fordi det vil føre til svært store ulemper for togpassasjerene i byggeperioden. Oslo S har over 1 000 togavganger på hverdager og er navet i persontrafikken for hele landet. Utbyggingen vil berøre anslagsvis 50 000 reisende på enkelte hverdager i en periode på mellom tre og seks år, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR.

Utbyggingen av ny bussterminal over Oslo S krever omlegging av tusenvis av kabler knyttet til signalanlegget. En slik omlegging kan ikke gjøres uten perioder med omfattende stans i trafikken på Oslo S og i Oslotunnelen, ifølge en pressemelding fra Bane NOR.

– Vi bør ha mindre busstrafikk inn og ut av Oslo

– Bane NOR er positiv til å fortsette og utvikle Oslo S som kollektivknutepunkt. Vi mener at det videre arbeidet bør ta utgangspunkt i planene som ligger til grunn i konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet til og gjennom Oslo. Her legges det opp til å redusere busstrafikken inn og ut av sentrum. På bakgrunn av dette mener vi at det ikke er behov for å bygge ny bussterminal over Oslo S, sier Aarnes.

Konseptvalgutredningen ble i 2016 politisk vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Utredningen gir klare føringer om at antall regionbusser inn og ut av Oslo sentrum skal reduseres ved å satse på knutepunkter mellom buss og skinnegående transport på Lysaker/Skøyen og Helsfyr/Bryn. Dessuten skal flere busser betjene regionale knutepunkter som Ski, Asker, Sandvika og Lillestrøm.

Fra avgangshallen på Oslo S. Foto: nrkbeta
Fra avgangshallen på Oslo S. Foto: nrkbeta

– Planen for transport til og gjennom Oslo var et samarbeid mellom alle de sentrale samferdselsaktørene, inkludert Ruter, og vi mener utredningen legger til rette for et framtidsrettet og effektivt transportsystem. Vi mener dette vil bli gi et bedre tilbud til de kollektivreisende, sier Vibeke Aarnes.

Hindrer ny jernbanetunnel

Bane NOR påpeker også at busslokket over Oslo S får konsekvenser for bygging av nytt dobbeltspor i tunnel under Oslo mellom Oslo S og Lysaker. Busslokket over Oslo S vil medføre at mange søyler og vegger må bygges mellom alle sporene og plattformene på stasjonen.

Dette vil vesentlig komplisere og fordyre gjennomføring av nytt dobbeltspor Oslo S - Lysaker som er prioritert i Nasjonal Transportplan. Også på grunn av dette er Bane NOR kritiske til Ruters planer om en bussterminal over Oslo S.

Powered by Labrador CMS