DEBATT

Metalbandet Nedgravd er et av de mange bandene som har spilt og fått et publikum i kollektivet i Oslo gate 35.
Metalbandet Nedgravd er et av de mange bandene som har spilt og fått et publikum i kollektivet i Oslo gate 35.

– Gamlebyens beboere fortjener å beholde Oslo gate 35 som en åpen arena for kunst og kultur. Nå vil Bane Nor legge det ned

En viktig subkulturell institusjon i Oslo er i ferd med å gå tapt. Kollektivet Oslo gate 35 har i seks år vært et viktig sted for Gamle Oslos beboere og kulturliv. Tilknyttet blokka er øvingslokale, økologisk hage, atelier og scene, alt drevet av beboerne på frivillig basis. Bane Nor berøver bydelen for en viktig kulturinstitusjon.

Publisert

Bane Nor har ikke gitt oss noen kontrakt videre, basert på et ønske om å totalrenovere eiendommen, uten at de har noen konkret handlingsplan eller tidsrom.

Det er ikke kontroversielt å påstå at Bane Nor har en rekke tomme hus på samvittigheten, som kunne nytt godt av oppussing og renovasjon. Bare et par hundre meter ned i veien står Oslo Gate 7, en bygård som ble brukt til lignende formål som 35, men som etter utkastelsen av beboerne i 2017 har stått brakk.

Hvis Bane Nor nå har budsjett og ønske om å pusse opp en bygård, kunne de ikke tatt for seg den ubebodde nummer syv heller enn aktive nummer 35?

Punk rock-bandet Assistert Sjølmord holder konsert i Oslo gate 35.
Punk rock-bandet Assistert Sjølmord holder konsert i Oslo gate 35.

Musikkhistorie er skrevet her

Endless Tinnitus Studio startet på slutten av åttitallet. Bak sto Sister Rain-medlemmene Eystein Hopland og Ulf Knudsen. For snart fem år siden ble musikkstudioet Endless Tinnitus i Gamlebyen revet til sterk protest fra bydelens beboere. For å døyve klagene valgte ROM eiendom (nå Bane Nor Eiendom) å finne et sted som kunne videreføre arven etter det legendariske studioet.

Kompromisset ble Oslo Gate 35, et hus som har drevet hage, øvingslokale og konsertscene siden. Huset ble lovet til beboerne og Oslos musikkinteresserte i minst ti år. Neste uke, kun seks år etter oppstarten hviskes alle spor av den viktige scena og møteplassen ut.

Fest og konsert utenfor Oslo gate 35.
Fest og konsert utenfor Oslo gate 35.

Håpet på kompromiss

Bane Nor mener de skal oppgradere bygget, og heller enn å finne en midlertidig løsning for videre drift er foreningen og dens medlemmer kastet ut. Øvingslokalet og alle tegn til virksomheten som har blitt drevet på huset er begjært fjernet.

Vi har vært klar over trusselen siden i sommer, men har til det siste håpet at Bane Nor ville se seg villig til å finne et kompromiss. Det ser dessverre ut som Oslo Gate 35 vil føye seg inn i rekken av kulturprosjekter og eiendommer Bane Nor har ødelagt de siste årene.

Den 12. september begjærte Bane Nor kontrakten sagt opp, med en to ukers frist før videre prosess med utkastelse med namsmannen. Vi har ingen grunn til å tro at huset ikke vil bli stående tomt i lengre tid, og Gamlebyen og Oslo vil ha tapt nok et tilbud for subkulturell virksomhet på nabolagsnivå.

Rockebandet Bandet Elsk meg i morgen i aksjon i Gamlebyen.
Rockebandet Bandet Elsk meg i morgen i aksjon i Gamlebyen.

For dyrt

Da kollektivet i Oslo Gate ble startet, var den kulturelle virksomheten på huset, noe Bane Nor kunne smykke seg med. Det virker som om utleier har glemt formålet med leie av bygget, og behandler beboerne kun som leietakere og ikke som aktør som viderefører arven for subkulturell virksomhet i byen vår.

I 2016 uttalte daværende eiendomssjef i ROM seg om viktigheten av Endless Tinnitus og veien videre til det som ble Oslo Gate 35. «Det er på en måte en kulturinstitusjon i Gamlebyen, som hadde vært moro å hjelpe videre. Det er noen som trenger livets rett i en bydel.», sa Morten Floberghagen til Journalen, 8. april, 2016.

Foreningen som leier og driver Oslo Gate 35 har forsøk å gå i dialog med Bane Nor, men har fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Utleier begrunner utkastelsen med at det vil være for dyrt å pusse opp blokka gradvis.

Denne løsningen ville betydd at driften på huset kunne fortsatt og Bane Nor kunne fått gjennomført oppgraderingen de ønsker. Bane Nor har ikke vist seg villig til å gjøre noen forsøk på å finne en løsning eller kompromiss.

Subkulturelle Nedgravd samler sine publikummere i Oslo gate.
Subkulturelle Nedgravd samler sine publikummere i Oslo gate.

Ingen kultur uten subkultur

Rike Oslo blir stadig fattigere på subkulturelle arenaer. Det blir ingen kultur uten subkultur. Vi som har drevet huset ønsker bare å fortsette å gi bydelens beboere fete opplevelser og et godt sted å være.

Vi vil at Bane Nor skal ta en runde for å se om det virkelig er nødvendig å rive denne institusjonen opp med rota. Vi håper at bydelens politiker og beboere vil bidra til å tvinge Bane Nor tilbake til forhandlingsbordet.

Gamlebyens beboere fortjener å beholde Oslo Gate 35 som en åpen arena for kunst og kultur. Det er leit at profitten til Bane Nor fritt får ta prioritet over byens kulturmangfold.

BANE NOR EIENDOM SVARER

Kastes ikke ut

Kommunikasjonssjef i Bane NOR Eiendom Stine Smemo Strachan opplyser at foreningen Endless Tritonus har hatt en standard husleiekontrakt med Bane NOR Eiendom og at sluttdatoen var 30. september.

Det står i kontrakten at forlengelse ikke kan påregnes, noe foreningen Endless Tritonus har blitt varslet skriftlig om flere ganger. Det blir derfor feil å si at de kastes ut. De har fått god tid til å finne alternative lokaler, sier hun.

Kommunikasjonssjef Stine Smemo Strachan sier at det ikke var mulig å finne noen midlertidig løsning for Endless Tritonus. Behovet for oppussing var for stort.
Kommunikasjonssjef Stine Smemo Strachan sier at det ikke var mulig å finne noen midlertidig løsning for Endless Tritonus. Behovet for oppussing var for stort.

Hun begrunner avslutningen av kontrakten med byggets tilstand.

Bygget trenger en totalrenovering. Dagens inneklima er for dårlig, det er rett og slett ikke forsvarlig å leie ut. Vi har ved flere befaringer påpekt behovet for oppgraderinger av eiendommen, blant annet knyttet til ventilasjon, isolasjon og våtrom. Dette har beboerne vært enige i ved befaringene.

Når det gjelder løftene om å få leie ut bygget i ti år, svarer Smemo Strachan følgende:

– Av og til trenger eiendommer å renoveres tidligere enn hva man ble enige om. Det er tilfelle her. Vi kan ikke med god samvittighet leie ut dette bygget. Når et regulært leieforhold avsluttes i henhold til kontrakten, er det ingen grunn til å kompensere noen. Vi har vært tydelige overfor Endless Tritonus at de gjerne kan komme tilbake som leietakere i fremtiden når eiendommen er oppgradert, sier hun.

Om fremtiden for bygården, svarer Smemo Strachan:

– Vi vil igangsette en tilstandsvurdering og legge til rette for oppgradering så snart leietaker har flyttet ut. Hvor lang tid det vil ta, avhenger av tilstandsvurderingen.

Powered by Labrador CMS