Det er i området ved Ekeberghallen, til venstre i bildet, det rødgrønne byrådet går inn for en større utbygging. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
Det er i området ved Ekeberghallen, til venstre i bildet, det rødgrønne byrådet går inn for en større utbygging. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

– Utbyggingen på Ekebergsletta må stanses

Skjebnen til dagens KFUM Arena på Ekeberg, der forøvrig fotballaget har stor suksess denne sesongen, skal snart avgjøres i Oslo bystyre.

Publisert

Ap/SV/MDG-byrådet har lagt fram en sak der det går inn for en storstilt utbygging på Ekebergsletta, og i realiteten en nedbygging og privatisering av fellesskapets eiendom.

En stor del av sletta skal etter planen bygges ned, til fordel for eliteidrett – på bekostning av breddeidretten. KFUM-arena skal bygges ut med plass til 3.000 tilskuere. For noen år siden skulle kapasiteten kun økes til 2200 plasser.

— Byrådet øker antallet p-plasser

Hva hvis KFUM rykker opp i Eliteserien? Vil klubben fortsatt være tilfreds med kun max 3.000 tilskuere? Neppe.

Utbyggingen kan med andre ord bli større enn det byrådet nå går inn for skal vedtas. Det skal i tillegg bygges svømmehall på anlegget, og antall parkeringsplassser i området må økes. Belastningen på området vil med et slikt stort anlegg øke kraftig, noe også lokalbefolkningen har vært engstelige for.

Det har vært stor motstand i mange år mot arenautbyggingen. Store deler av de 400 mål med grønne sletter er nå under sterkt press fra utbyggere som vil bygge større og høyere idrettsanlegg.

— Skogholt kan bli rasert

Rødt Nordstrand har helt siden planene ble lansert vært sterkt i mot gigantutbyggingen. I 2015 gikk vi til valg for å få stoppet planene. Det gjorde også MDG og SV, som nå dessverre har snudd og støtter planene.

Dersom planene blir realisert er det rett ut sagt et ran av Oslos fineste uteområder fra befolkningen. Helt inntil KFUM-stadion er det et skogholt som har stor betydning for nærmiljøet. Dette skogholtet står i fare for å bli totalt rasert.

Riktignok skriver byrådet at enkelte trær skal bevares, men den grønne bufferen blir kraftig redusert. Hvis bystyret sier ja til KFUMs planer, vil dette åpne for mer utbygging.

Bækkelaget Sportsklubb og Oslo Idrettskrets står bare og venter på å få godkjent sine planer. Alle vil ha sin del av Ekebergsletta for å bygge den ned, gjerde inn og leie ut kontorlokaler, festlokaler, badeanlegg osv. til blodpriser.

— Barn ekskluderes fra fellesarena

Rødt Nordstrand er imot kommersialiseringen av idretten fordi det bidrar til å ekskludere barn fra viktige fellesarenaer. Utbyggingen det her er snakk om vil forsterke allerede eksisterende forskjeller i bydelen – mellom de som har råd til å bruke det private tilbudet til KFUM, og de som ikke har det. Trolig skal denne saken avgjøres i bystyret i løpet av høsten.

Rødt Nordstrand vil kreve at Rødts bystyregruppe stemmer i mot forslaget, og gjør alt partiet kan for å få stanset denne utbyggingsgalskapen av hele Oslos Ekebergsletta en gang for alle.