Ensjøbekken og store deler av Ensjø har allerede fine grøntområder. Men det er ikke like mye som lovet, mener folk som bor i området. Foto: Anders Høilund
Ensjøbekken og store deler av Ensjø har allerede fine grøntområder. Men det er ikke like mye som lovet, mener folk som bor i området. Foto: Anders Høilund

— Kjære Ensjø-boere, jeg er også utålmodig!

I løpet av de siste tre årene har Ensjø fått turvei, parker og en ny bekk og vi jobber på spreng med å få på plass enda mer.

Publisert

Folk som bor på Ensjø ønsker seg mer grønt, og de er utålmodige. Det forstår jeg godt, og vi jobber på spreng med å få ferdigstilt Ensjøområdet.

At vi får tilstrekkelig med grøntdrag, parker og god kvalitet i uterommene i utbyggingsområder er en veldig viktig sak for meg. Jeg er opptatt av at alle, også de som bor i byen og ikke har egen hage, skal ha tilgang til fine grøntarealer nærme boligen sin. Grønne lunger er viktige for sosialisering, trivsel, naboskap og for psykisk og fysisk helse.

Overkjørt av staten

Kommunen har beklageligvis støtt på noen utfordringer med en grunneier som gjør at deler av utbyggingen har tatt noe ekstra tid. Som byråd er det dessverre ikke alt jeg rår over, men vi følger opp med de virkemidlene vi har. I tillegg har vi blitt overkjørt av staten i en sak om utleie til AVIS, som hindrer et sammenhengede grøntdrag gjennom området. Dette jobber vi også med å finne en løsning på.

Fra å være bilbyen Ensjø er det bygget boliger i storstilt skala. Med boliger følger menesker, og med dem følger krav om grøntområder. Foto: Per Øyvind Eriksen
Fra å være bilbyen Ensjø er det bygget boliger i storstilt skala. Med boliger følger menesker, og med dem følger krav om grøntområder. Foto: Per Øyvind Eriksen

Men, det er viktig for meg å understreke at veldig mye allerede er på plass på Ensjø, og enda mer er satt i gang. Slik det ser ut nå, vil det i løpet av 2022-23 være på plass sammenhengende grøntforbindelser i hele Ensjøområdet.

La meg nevne noe av det som har skjedd i det siste:

Turveien som går gjennom hele området, fra Ensjøveien og opp til Grenseveien, er fullt opparbeidet med parkmessig standard. Her er det blitt flott med leke- og sitteplasser, ny beplantning og belysning.

Hovinbekken er gjenåpnet gjennom hele området, fra Teglverksdammen og ned til Ensjø Torg, hvor det i disse dager anlegges et vannspeil som skal åpne til høsten.

Kommunen har nylig gått i gang med å bygge vestre parkdrag, og selv om full opparbeidelse av midtpartiet er avhengig av at Kolberg Motors transformerer sin eiendom, så skal et fungerende drag være på plass i 2020.

Det løsner nå

Også østre parkdrag er vi nå i gang med forprosjekt for, slik at hele dette viktige området kan være på plass i 2023.

Ensjø er et stort område hvor det fortsatt skal bygges tusenvis av nye boliger, så det er en omfattende transformasjonsprosess området går gjennom. Utbyggingen av de siste planlagte grøntdragene vil skje parallelt med boligbyggingen, noe som også har inngått i planen for området hele tiden.

Men nå er det virkelig i ferd med å løsne. Når Ensjø torg med vannspeil blir ferdig i løpet av 2019, tror jeg enda flere se at Ensjø er i full gang med å bli en flott, ny og grønn bydel i Oslo.

Powered by Labrador CMS