DEBATT

Bydelsutvalgsmedlemmene Tore Wilken Nitter Walaker (V), Jens Jørgen Lie (H) og Inger Huseby (Ap) er klare for å ta over mer av ansvaret for vedlikeholdet i bydel Frogner.
Bydelsutvalgsmedlemmene Tore Wilken Nitter Walaker (V), Jens Jørgen Lie (H) og Inger Huseby (Ap) er klare for å ta over mer av ansvaret for vedlikeholdet i bydel Frogner.

– Bydelene bør få ansvaret for å skifte gatelys, rydde avfall og tette hull i gatene

Vi i bydel Frogner ber om å ta over mer ansvar for vedlikehold av det offentlige rom. Vi blir gjerne en prøvebydel.

Publisert

Allerede i dag har bydelen ansvar for bydelens parker og grøntanlegg. Bydelen mener at også oppgaver som i dag ligger i bymiljøetaten og som omfatter vedlikehold av gater, torg og oppholdssteder ellers, naturlig burde ligge til bydelen.

Når ansvaret ligger hos bydelen, får innbyggerne kortere vei til dem som har ansvaret når noe må vedlikeholdes, repareres, skiftes eller ryddes.

Vi skifter gjerne gatelys

Bymiljøetatens Bymeldings-app er et verktøy som kan tilrettelegges slik at meldinger om utbedringsbehov går til bydelen. Vi ser for oss at bydelen har ansvaret for vedlikehold, som å skifte gatelys, rydde avfall, tømme søppel, stelle trær eller tette hull i gatene.

Bydelen vil kunne bruke samme entreprenører som kommunen har avtaler med, men vil kunne følge opp tjenesteleveransene på en tettere, og derfor bedre, måte.

Blir gjerne prøvebydel

Målet må være at bydelens innbyggere skal oppleve at det blir kortere vei å melde fra og at det offentlige tilbudet dermed blir enklere og bedre.

Dersom kommunen ikke vil flytte dette ansvaret over til alle de 15 bydelene i Oslo, kan bydel Frogner tenke seg å være først ut som prøvebydel for en bydelsreform.

Powered by Labrador CMS