Dette er området der det er ønskelig for folket i Nydalen og bygge park. Foto: Magnus Evenstuen
Dette er området der det er ønskelig for folket i Nydalen og bygge park. Foto: Magnus Evenstuen

– Vårt krav er at Oslo kommune etablerer en stor, grønn park i Nydalen

Torger Kjeldstad, Nydalen velforening og Heilo vel lanserte for fire dager siden et innbyggerforslag for en grønn park i Nydalen. Allerede har 1600 personer stilt seg bak initiativet.

Publisert

«Områder som er satt av til park og møteplass er av lite tilfredsstillende karakter og har helt ubetydelig størrelse. Beboere i Nydalen lider allerede av fraværet av offentlige møtesteder. Med nye 50.000 kvadratmeter med kontor og ytterligere 3000 boliger planlagt, blir ikke behovet mindre. Mangelen på offentlige parker og møtesteder er prekær», sier initiativet.

Torger Kjeldstad startet underskriftskampanjen på minsak.no. Foto: privat
Torger Kjeldstad startet underskriftskampanjen på minsak.no. Foto: privat

– Spesielt de unge i Nydalen lider av at det ikke er noen parkområder, sier Torger Kjeldstad, som tok initiativet til oppropet.

Han mener det kun er én egnet tomt igjen i Nydalen til en park, T-banetomten, også kalt Schibsted-tomten. Men denne tomten er under behandling for utbygging. Ytterligere 3000 boliger kommer i Nydalen, og det øker behovet for parkområder, mener Kjeldstad.

Mangel på uteområdet

Initiativtagerne mottar hjertelig støtte fra lokale beboere.

– Det er ingenting Nydalen trenger mer enn dette. Det vil føre til økt trivsel for store og små, tobeinte og firbente samt at vi kan bidra til å ta vare på naturen. Vi har skoler, boligblokker, industri og næringsliv. Nå er det på tide at vi får en sosial arena for lek og moro, trening eller avslapping. Dette trenger Nydalen, skriver Emilie Melvold under oppropet.

På Facebook-siden «La Nydalen få sin Birkelund», viser nydølingene Sturla Frøyland og Caroline Jevanord Frøyland til en 2018-studie fra USA. Denne peker på at flere grønne områder gjør at folk mindre stresset. Flere grøntområder kan også bidra til flere barnefamilier blir boende i det raskest voksende området i Oslo.

Parken behandles i bystyret

– Eiendomsutvikleren Avantor, som eier t-bane tomten, har ikke vist noen interesse for å bygge en park. Det tjener de ikke like mye på. Derfor er det opp til kommunen å kjøpe tilbake t-banetomta og bygge en park der, mener Torger Kjeldstad.

Avantor har planer om å bygge hus og noen små parker på de rundt 50 000 kvadratmeterne. Det mener ikke Nydalens innbyggere er bra nok! Hvordan tomta skal utvikles kommer opp til behandling i bystyret til høsten.

Den kraftige støtten til innbyggerinitiativet gjør at saken må behandles politisk i byens øverste organ. Kravet er 300 underskrifter for å løfte et innbyggerinitiativ opp til politisk behandling, og det målet ble nådd i løpet av få timer.

Her ønsker Torger Kjeldstad og mange andre i Nydalen seg en park. Foto: Google maps
Her ønsker Torger Kjeldstad og mange andre i Nydalen seg en park. Foto: Google maps

– Oslo trenger grønne områder

– Grønne områder, flere bytrær og gode, trygge uteplasser er veldig viktig for folk i hverdagen. En grønn by er bra for både helsa, det sosiale og miljøet. Derfor har vi allerede satt plan- og bygningsetaten i gang med å lage en «tiltaksliste for offentlige rom» i Nydalen, sier Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling, til VårtOslo.

Tiltakslista vil vurdere grønne arealer, plasser, turveier og gang- og sykkelveier.

– Kommunen har akkurat holdt et møte for å få innspill til arbeidet, og lista kommer på høring i juni. Jeg er veldig glad for at det tas initiativ lokalt for å gjøre byen vår bedre, og vi tar med oss innspillene videre, sier byråden.

Powered by Labrador CMS