Tenåringene Rose Nkeiruka Aguta og Aurora Vidal Aguliera frykter for ungdomstilbudet i bydel Grorud etter bydelsadministrasjonens forslag til budsjett for 2023.
Tenåringene Rose Nkeiruka Aguta og Aurora Vidal Aguliera frykter for ungdomstilbudet i bydel Grorud etter bydelsadministrasjonens forslag til budsjett for 2023.

Tenåringene Rose og Aurora frykter bydel Grorud vil rasere bydelens ungdomstilbud. — Dette er helt krise!

Et foreslått budsjettkutt på 2,3 millioner i bydel Grorud kan føre til et rasert fritidstilbud til ungdommene i Groruddal-bydelen. — Dette er helt krise, sier fungerende leder av bydelens ungdomsråd Rose Nkeiruka Aguta.

Publisert

Krig i Ukraina, strømkrise og en generelt usikker situasjon for norsk økonomi har gjort at Oslo kommune har sett seg nødt til å kutte i årets budsjetter. Disse kuttene får også innvirkninger på bydelenes budsjetter, hvor samtlige bydelspolitikere rundt om i byen får mindre penger å bruke på gode tiltak.

I bydel Grorud slås det ekstra hardt til mot flere fritidstilbud for ungdom. Både musikkverkstedet Fyrhuset og søndagskafeen for ungdom på Romsås trues av nedleggelse, hvis bydelsadministrasjonens budsjettforslag blir vedtatt av bydelsutvalget. I alt har bydelen foreslått et kutt i midlene på bevilgninger til ungdomstilbud med 2,3 millioner kroner.

— Ødelegger alt vi har bygget opp

I en bydel med store levekårs- og kriminalitetsutfordringer blant ungdom, kommer kuttforslagene til å ramme ekstra hardt. Det gjør at ungdomsrådet i bydelen nå går ut og advarer mot konsekvensene disse kan få.

— Forslaget er helt krise for ungdommen i bydelen. Dette vil rasere nesten alt vi har bygget opp av tilbud de senere årene, sier fungerende leder for ungdomsrådet, Rose Nkeiruka Aguta, til VårtOslo.

Sammen med rådsmedlem Aurora Vidal Aguilera møter hun VårtOslo på Ammmerudklubben midt i Groruddalen. De vil at omverdenen skal få vite om det de mener er en kraftig svekkelse av fritidstilbudet til utsatt ungdom i en utfordrende bydel.

Det er heller ikke første gang tilbudet til bydelens ungdom trues av kutt.

— Det virker som dette er noe som kommer omtrent hvert fjerde år. Det føles litt som at etter en viss tid mener administrasjonen at vi har fått nok, og at de må ta noe tilbake, mener Vidal Aguilera.

Populært musikktilbud kan forsvinne

Selv er Vidal Aguilera musikkinteressert, og har spilt fiolin. Hun er derfor opprørt over at bydelen vil kutte i musikkklubben Fyrhuset. Her vil de foreslåtte kuttene blant annet føre til at tilbudet vil miste fire deltidsstillinger.

— Det er veldig viktig at ungdommene har noe annet enn idrett å drive med. Dette tilbudet gjør det mulig for ungdom som er interessert i musikk til å kunne drive med dette uten at det skal koste skjorta. Derfor vil det være svært ødeleggende for de som er interessert i å drive med musikk på fritida om disse kuttene blir vedtatt, sier hun.

Musikkscenen Fyrhuset er et av ungdomstiltakene i bydel Grorud som trues av budsjettinnsparinger.
Musikkscenen Fyrhuset er et av ungdomstiltakene i bydel Grorud som trues av budsjettinnsparinger.

Vidal Aguilera ser at andre eventuelt kan ta over tilbudet, men frykter at dette vil gi et dårligere innhold.

— Det vil ikke være heldig om du skulle ha instruktører som bare er frivillige. Jeg tror mange ville slite med å benytte tilbudet hvis de ikke visste hvem som skulle lære en å spille for eksempel gitar, påpeker ungjenta.

Frykter mer utenforskap

Ungdommene i bydelen, representert ved ungdomsrådet, frykter de foreslåtte kuttene også vil gi ytterligere uønskede utfordringer, i en bydel som allerede sliter med et dårlig rykte. Her frykter de også at forslaget om kutt av søndagskafeen på Romsås, som er et tilbud om møteplass og praktisk hjelp til eldre ungdom på Romsås, kan få uønskede konsekvenser.

— Eldre ungdom har svært lite tilbud, og ønsker ofte bare et sted å henge. Skulle kafetilbudet på Romsås måtte stenge dørene, er jeg redd for at brukerne bare vil henge rundt med alt det negative det kan føre med seg, sier Rose Nkeiruka Agut.

Den fungerende lederen og resten av ungdomsrådet er kanskje spesielt skuffet over at kuttforslaget er framlagt av bydelens nye bydelsdirektør Ayub Tughra. Med bakgrunn fra bydelen ble han, som første bydelsdirektør med minoritetsbakgrunn, ansatt som bydelsdirektør høsten 2020.

— Det er skuffende at en leder, som selv vet veldig godt hvilke utfordringer bydelen sliter med, kan foreslå slike kutt, mener hun.

Det er også foreslått kutt i ordningen med sommerjobb for ungdom og i ungdomsrådets dialogarbeid.

— Ingen tiltak er foreslått nedlagt

I sin imøtegåelse av kritikken fra ungdomsrådet, er bydelsdirektør Tughra først og fremst opptatt av å presisere at bydelen ikke forslår å legge ned noen av dagens ungdomstilbud.

— Det er foreslått kutt i deltidsstillinger ved musikkverkstedet Fyrhuset, men vi har ambisjoner om å opprettholde aktiviteten der gjennom samarbeid med ungdommene selv, frivillighet og foreldre, sier han.

Bydelsdirektøren er videre svært opptatt av å forsikre om at det kun er snakk om kutt og ikke nedleggelse også av andre ungdomstilbud som vil få strammere økonomiske rammer om budsjettforslaget blir vedtatt av lokalpolitikerne.

— Ingen ungdomstilbud i bydel Grorud vil bli lagt ned som følge av de foreslåtte budsjettkuttene, lover bydelsdirektørAyub Tughra.
— Ingen ungdomstilbud i bydel Grorud vil bli lagt ned som følge av de foreslåtte budsjettkuttene, lover bydelsdirektørAyub Tughra.

Han forklarer at mange av kuttene kommer som et resultat av at bydelens tildeling av statlige midler til å arrangere ulike ungdomstiltak reduseres kraftig ved innføringen av en ny tilskuddsordning fra nyttår av.

— For å redusere effekten av reduserte tilskuddsmidler fra staten, har vi allikevel ambisjoner om fortsatt vekst og utvikling av tilbud for barn og unge. Men vi må altså i større grad skape dette sammen med frivillighet, lag og organisasjoner, sier bydelsdirektøren.

Powered by Labrador CMS