DEBATT

ME-syke Aurora (25) er tvunget til å bo på sykehjem. Det vil Simen Bondevik ha en slutt på.
ME-syke Aurora (25) er tvunget til å bo på sykehjem. Det vil Simen Bondevik ha en slutt på.

– En skandale at ikke byrådet har grepet inn for lenge siden for å hjelpe Aurora (25)

— Ingen skal være plassert på sykehjem mot sin egen vilje, og alle som trenger det må få et tilbud om brukerstyrt personlig assistanse som sikrer selvstendighet og frihet. Det handler om mennesker.

Publisert

Aurora Kobernus (25) har i over et år vært plassert på sykehjem mot hennes vilje.

Hun er fratatt frihet og grunnleggende rettigheter som en direkte konsekvens av bydel Nordre Akers og Oslo kommunes svake brukerstyrte personlige assistanse og mangel på helsefremmende behandlingstilbud.

Måten Aurora blir behandlet på er i strid med både menneskerettighetene og FNs rettigheter for funksjonshemmede.

Det er en skandale at ikke byrådet har grepet inn for lenge siden!

— Fratatt mulighet til å bestemme over eget liv

For over et halvt år siden kunne vi i NRK lese en opprørende sak om Aurora med ME som i likhet med flere andre unge mennesker er plassert på sykehjem mot sin egen vilje.

Det Aurora ønsker seg er et godt helsetilbud, for eksempel på Røysumtunet, og tilstrekkelig med assistanse slik at hun kan bli selvstendig og flytte hjem igjen.

Men i stedet har altså bydelen plassert henne på sykehjem og fratatt henne muligheten til å bestemme over sitt eget liv.

Når denne saken blåste opp i media trodde jeg at det politiske flertallet i Oslo ville ta umiddelbare grep for å stanse dette grove rettighetsbruddet.

Men nå, enda et halvt år senere, har fremdeles ingenting av betydning skjedd. Aurora er fortsatt plassert på sykehjem mot hennes egen vilje og blir behandlet på en uverdig måte.

— En hastesak

Derfor har jeg, på vegne av Partiet Sentrum Oslo, laget et innbyggerforslag sammen med Aurora.

Her ber vi bystyret slå fast at ingen mennesker skal plasseres på sykehjem eller annen institusjonslignende bolig mot sin vilje, og at alle under 50 år som er plassert på institusjon mot sin vilje skal få tilbud om nok brukerstyrt personlig assistanse som fullverdig erstatning.

Dersom vi klarer å samle 300 underskrifter tvinger vi de folkevalgte politikerne i Oslo til å ta stilling til dette.

Å lage et innbyggerforslag er selvsagt et utradisjonelt skritt å ta for en politiker i et parti som håper å komme inn i bystyret etter valget. Men denne saken haster så mye at vi kan ikke vente til etter valget.

— Aurora må settes fri

De ledende politikerne i Oslo har i nok en sak vist manglende evne til å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom sine grunnleggende menneskerettigheter.

Aurora må settes fri! Lokalpolitikerne har en stor opprydningsjobb å gjøre før funksjonshemmede er likestilt i byen vår. Den systematiske diskrimineringen er nødt til å ta slutt.

Ingen skal være plassert på sykehjem mot sin egen vilje, og alle som trenger det må få et tilbud om brukerstyrt personlig assistanse som sikrer selvstendighet og frihet. Det handler om mennesker.

Powered by Labrador CMS