I en redegjørelse fra direktør Stein Slyngstad i Oslo kommunes kulturetat, pekes det på at feilutbetalinger i støtte til ungdomspartier er mer omfattende enn tidligere antatt.
I en redegjørelse fra direktør Stein Slyngstad i Oslo kommunes kulturetat, pekes det på at feilutbetalinger i støtte til ungdomspartier er mer omfattende enn tidligere antatt.

- Fire ungdomspartier har fått feil utbetalt støtte fra Oslo kommune, sier kulturdirektør Stein Slyngstad

I en redegjørelse for bystyrets kulturutvalg kom det i dag frem at AUF, Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre i flere år har fått feil utbetalt støtte fra Oslo kommune. Samlet har de fire ungdomspartiene fått om lag to millioner kroner for mye.

Publisert

— For AUFs del fikk vi feil tall det første året. De tre påfølgende årene gjorde vi selv en feil. Fra Unge Høyre og Unge Venstre har vi fått feil tall. Også overfor KrFU har vi gjort en feil, sier direktør Stein Slyngstad i kulturetaten.

I dag redegjorde han for bystyrets kultur- og utdanningsutvalg, og der kom det frem at Oslo kommunes feilutbetalinger til ungdomspartier de siste tre årene er mer omfattende enn det som først ble avdekket i VG.

Feilutbetaling på nær to millioner kroner

Feilutbetalingene skal ha skjedd etter en omlegging i forskriften der støttemedlemskap i ungdomspartiene ikke lenger skulle gi grunnlag for støtte fra kommunen.

— Vi beklager en feil saksbehandling av AUF og KrFU. Det har jeg beklaget tidligere i pressen, og den beklagelsen kan jeg gjenta, sa kulturetatens direktør Stein Slyngstad til bystyrets kulturutvalg.
— Vi beklager en feil saksbehandling av AUF og KrFU. Det har jeg beklaget tidligere i pressen, og den beklagelsen kan jeg gjenta, sa kulturetatens direktør Stein Slyngstad til bystyrets kulturutvalg.

Fra før var det kjent at AUF har fått 1,5 millioner kroner for mye i utbetaling fra Oslo kommune. Nå viser det seg at Unge Høyre fikk drøyt 280.000 kroner for mye, Unge Venstre skal ha fått over 110.000 kroner for mye mens Kristelig Folkepartis ungdom fikk over 50.000 kroner for mye utbetalt.

— Ungdomspartier kjente til forskriftsendring

Feilutbetalingene skyldes hovedsaklig feil sakbehandling, og ikke at ungdomspartiene har sendt inn feil antall støttemedlemmer. Unntaket er AUFs søknad i 2017. Der oppga ungdomspartiet feil tall.

Kulturetatens direktør erkjente feil saksbehandling, men understreket overfor bystyrets kulturutvalg at søkere til kommunal støtte selv har en plikt til å følge regler.

— Ungdomsorganisasjonene alle har vært høringsinstans da forskriften ble endret, og vært kjent med prosessen. De har vært tydelig på at de var klar over at forskriften var blitt endret, sa direktøren for kulturetaten.

Feilutbetalingene har pågått fra 2017 til og med 2020, og er en del av en støtteordning som omfatter rundt 30 organisasjoner i Oslo. De ulike organisasjonene har delt en pott på cirka ti millioner kroner årlig siden 2017, opplyser kulturetaten.

— Beklager feil saksbehandling

I redegjørelsen for bystyrets kulturpolitikere understreket Stein Slyngstad at hans etat er prisgitt å stole på revisorgodkjente regnskaper fra organisasjonene. Men beklaget at etaten har gjort feil.

— Vi må forholde oss til de revisorbekreftede oppgavene som vi får. Revisor har også en forpliktelse til å sette seg inn i tallene, sa kulturetatens direktør.

— Men vi beklager sterkt de tilfellene der vi har gjort en feilvurdering, sa Stein Slyngstad i redegjørelsen onsdag ettermiddag.

Foreløpig er det uklart om de fire ungdomspartiene må tilbakebetale penger til kommunen.

Mangler opplysninger fra FpU og Rød Ungdom

— Når det gjelder hvilke konsekvenser dette vil få er dette en vurdering vi trenger noe mer tid på å konkludere på, skriver kulturetatens kommunikasjonssjef Kjersti Tubaas i en epost til VårtOslo.

I eposten skriver hun at kulturetaten har etterspurt en oversikt over antallet støttemedlemmer i samtlige ungdomspartier.

— Vi har foreløpig ikke mottatt tilbakemelding fra Fremskrittspartiets Ungdom eller Rød Ungdom, så disse er ikke undersøkt hva gjelder antall støttemedlemmer, opplyser Tubaas.

Ved å klikke på denne lenken kan du høre hele redegjørelsen fra etatsdirektør Stein Slyngstad i møtet til bystyrets kultur- og utdanningsutvalg onsdag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS