— Arbeiderpartiet tror som vanlig at dersom man gir mer penger til skolene som sliter, samtidig som man legger de gode skolene i glemmeboken, så vil forskjellene bli fjernet, skriver Oslo FpU-leder Herman Fåne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
— Arbeiderpartiet tror som vanlig at dersom man gir mer penger til skolene som sliter, samtidig som man legger de gode skolene i glemmeboken, så vil forskjellene bli fjernet, skriver Oslo FpU-leder Herman Fåne. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

- Arbeiderpartiet fjerner incentivene til en bedre skole 

— Stykkprisfinansieringen av skolene fører til at skolene har et incentiv til å bli bedre. Vi trenger et system der det lønner seg å lokke til seg elever.  

Publisert

Henrik Dahl Jacobsen fra AUF skriver 7. januar i VårtOslo om at stykkprisfinansieringen av skolen i Oslo alene fører til forskjeller og urettferdighet.

Det er selvfølgelig en påstand som faller på sin egen urimelighet. Det nye systemet vil ikke skape mer rettferdighet – snarere tvert imot.

— Ikke trekk skoler som gjør det bra

I den nye modellen vil pengene i større grad deles ut fullstendig vilkårlig, uten at det blir incentiver for å trekke til seg elever til skolene, i tillegg til at det kan by på økonomiske utfordringer for de store skolene i Oslo.

Det bør ikke være et mål å trekke ned skolene de skolene som gjør det bra, ned på et lavere nivå for å utjevne forskjeller. Man må heller sette fingeren på hva som er grunnen til at enkelte skoler i Oslo ikke gjør det så godt som man ønsker.

Fokuset skal ikke være på de skolene som allerede gjør det godt, men heller på hvordan vi får løftet opp osloskolen i sin helhet.

— Læringsmiljø er viktigst

Jeg er enig i at vi som politikere må hjelpe til med å løfte skolene som sliter. Spørsmålet er bare hvilke virkemidler man må ta i bruk. Det er ikke nødvendigvis slik at hvis man kaster noen skattekroner på skolen, så vil alt bli mye bedre.

Man må gå grundigere inn på hvordan skoleledelsen opererer, hvordan miljøet er på skolen og hvordan man kan få bukt på blant annet vold og kriminalitet blant elevene – både på og utenfor skolen.

Det viktigste for en god skole er ikke nødvendigvis hvor mye penger skolen har, men hvilket læringsmiljø skolen besitter.

Mange av skolene som sliter ligger også i utsatte områder med høy grad av ungdomskriminalitet. I Aftenposten kunne man blant annet lese at barn på Mortensrud helt nede på 10-årsalderen har kriminelle som forbilder. Det er åpenbart med på å skape et dårligere læringsmiljø for alle elever, og skaper utfordringer både på og utenfor skolen.

— Stovner kan bli mest attraktiv

Arbeiderpartiet tror som vanlig at dersom man gir mer penger til skolene som sliter, samtidig som man legger de gode skolene i glemmeboken, så vil forskjellene bli fjernet.

Det blir som å tro på julenissen. Det er ikke en riktig tankegang at mer penger løser problemer nødvendigvis, men heller hvordan pengene brukes, og hvordan man setter rammene for læringsmiljø på skolene.

Det er ingen grunn til at Stovner videregående skole ikke skal bli Oslos mest attraktive skole med stykkprisfinansiering – man må bare danne gode rammer og et godt læringsmiljø rundt skolen.