Sofienberg kirke i vakker kveldsbelysning. Foto: Kjersti Opstad
Sofienberg kirke i vakker kveldsbelysning. Foto: Kjersti Opstad

– Jeg var i en vakker gammel kirke som var blitt til diskotek og bar. Nei takk

Prester og menighetsmedlemmer bør nå alliere seg med andre engasjerte mennesker for å bevare kirker og vakker kirkekunst.

Publisert

Oslos vakre gamle kirker bør fortsatt benyttes til sitt tiltenkte formål. Forslaget om å nedlegge ni kirker i Oslo for å spare noen skarve millioner kroner, vil forhåpentligvis utløse et opprør i de berørte bydelene. Kulturbevisste mennesker bør engasjere seg for å redde flere av kirkene, enten de regner seg som personlig kristne eller ikke.

Flere av kirkene som man vil rasjonalisere bort er verdifulle kulturminner. De fremstår som kirker og intet annet, og bør fortsatt brukes til sitt tiltenkte formål.

Bør fortsatt ha kristent formål

Det er klart at man kan utvide bruken av kirker med nye typer kulturaktiviteter og nye brukere, for eksempel innvandrergrupper tilknyttet kristne menigheter. De mangler i dag ofte vakre og verdige lokaler til sine gudstjenester. Men de gamle kirkene bør ikke benyttes til aktiviteter som bryter helt med kristendommens gode budskap.

Etter min mening er det mest problematiske å nedlegge kirker som er utformet i samsvar med de kristne tradisjoner for arkitektur, med røtter helt tilbake til oldtiden.

De gamle kirkene representerer våre beste kulturelle og arkitektoniske tradisjoner, og de bør fortsatt brukes til kristne fomål, gjerne supplert med kultur som ikke er altfor dekadent.

Klemetsrud kirke foreslås nedlagt av Kirkelig fellesråd. Foto: Kirkesøk / Hans-A.-Rosbach
Klemetsrud kirke foreslås nedlagt av Kirkelig fellesråd. Foto: Kirkesøk / Hans-A.-Rosbach

En skandale å legge ned

Jeg har vært i en vakker gammel kirke i Storbritannia som er blitt diskotek og bar. Det var ingen hyggelig opplevelse.

"Arbeidskirker" og "nyskapende" modernistiske kirkebygg fra etterkrigstiden gjenspeiler ofte et bevisst ønske om å bryte med de gamle tradisjonene for kirkearkitektur. Arkitektene og kirkebyggerne har dermed, for eget grep, vesentlig redusert disse bygningenes verdi som kirkelige kulturminner. Det er derfor stort sett uproblematisk at de modernistiske brukes til andre formål.

Men tre-fire av kirkene Kirkelig fellesråd foreslår å nedlegge er vakre gamle kirker som det vil være en skandale å nedlegge.

The Church i Dublin var tidligere en kirke, men er nå blitt til bar og restaurant. Foto: Simon Leśniak
The Church i Dublin var tidligere en kirke, men er nå blitt til bar og restaurant. Foto: Simon Leśniak

Avfeid som nostalgikere

Man skal være klar over at mange i ledelsen for den tidligere statskirken kirken har minimal forståelse for kulturminner.

Det så man blant annet i saken om rekonstruksjon av Østre Porsgrunn kirke etter brannen for noen år siden. Kirkeledelsen insisterte på en ny kirke som oppfylte deres ønskeliste for ulike tekniske og administrative løsninger. Befolkningens ønske om å få tilbake den 250 år gamle kirken ble avfeid som nostalgi.

Til dels er folk i kirkeledelsen mest opptatt av gode praktiske arbeidsforhold, til dels tenker de i en pietistisk / minimalistisk tradisjon der vakre kirker og kirkekunst står i veien for individets direktekontakt med Gud.

Selvsagt er det også mange prester og menighetsmedlemmer som er opptatt av kirkens kulturminner og vakker kirkekunst. De bør nå alliere seg med andre engasjerte mennesker som er opptatt av kulturminnevern, for å hindre nedleggelse av gamle kirker og heller tilføre dem nytt verdig innhold.

Powered by Labrador CMS