Bymiljøetaten bygger opphøyde sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate for å bedre fremkommeligheten og øke tryggheten til de syklende. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Bymiljøetaten bygger opphøyde sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate for å bedre fremkommeligheten og øke tryggheten til de syklende. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Snart blir det sykkelfelter i Gyldenløves gate. Slutt på parkering

Bymiljøetaten vil bedre forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate på Frogner med opphøyde sykkelfelt og tryggere kryss. Ikke alle naboer er like fornøyde.

Publisert

Ifølge bymiljøetaten er Gyldenløves gate i dag dårlig egnet for syklende. Kjørebanen er smal og uoversiktlig med mange biler parkert i veibanen.

Bymiljøetaten ønsker derfor å bygge opphøyde sykkelfelt på begge sider av gata for å bedre fremkommeligheten og øke tryggheten til de syklende. Sykkelfeltene bidrar også til at de gående får fortauene for seg selv.

I tillegg skal to av kryssene i området snevres inn for å bedre trafikksikkerheten. Dette gjelder krysset Gyldenløves gate og Niels Juels gate og krysset til Niels Juels gate og Colbjørnsens gate, som i dag er store og utflytende. Innsnevring av kryssene er ment å korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken.

Ikke lenger parkering i gata

For å få plass til sykkelfelt i Gyldenløves gate, vil det etter planen ikke lenger være mulig å parkere i gata mellom Kirkeveien og Niels Juels gate.

De eksisterende HC-plassene, og ladestolpene for elbiler vil flyttes til nærliggende gater. Det samme vil dagens plasser for varelevering.

Stadig flere sykler

– Mange opplever det som utrygt å sykle i Oslo, og et trygt og sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å nå målet om at én av fire reiser skal skje på sykkel. Vi ser at stadig flere velger å sykle, nettopp fordi vi legger bedre til rette, sier Liv Jorun Andenes, avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten.

– Utbygging av sykkelveinettet er en forandring folk etterspør, sier avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten, Liv Jorun Andenes.
– Utbygging av sykkelveinettet er en forandring folk etterspør, sier avdelingsdirektør for gange og sykkel i bymiljøetaten, Liv Jorun Andenes.

Gyldenløves gate er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, som ble vedtatt i Oslo bystyre i fjor. Strekningen er, ifølge bymiljøetaten, en viktig brikke i en ny sykkelrute gjennom sentrum fra Frognerparken i vest til Galgeberg i øst.

– At flere går og sykler er avgjørende for å løse utfordringene knyttet til transport, arealbruk og forurensning i Oslo, sier Andenes.

Frykter harde syklister

– Blant våre medlemmer er det folk som vil savne å parkere nært boligen sin. En annen frykt er at syklister som kommer i full fart kolliderer med de gående. Det bør derfor være en fartsgrense for syklister i nabolaget, mener Audun Engh, styreleder i Skarpsno, Gimle og Frogner vel.

Men Engh er også opptatt av å få frem at mange naboer er positive til en sykkelvei i Gyldenløves gate.

Audun Engh tenker Gyldenløves gate kan komme til sin rett uten alle bilene i gaten. Foto Tommi Murshed-Parish
Audun Engh tenker Gyldenløves gate kan komme til sin rett uten alle bilene i gaten. Foto Tommi Murshed-Parish

– Uten parkeringer vil gaten fremstå som Oslos vakreste igjen, med ridestien i midten. Men de røde sykkelstiene i gaten kan være litt skjemmende og skrikende i fargen. I den historiske bydelen Bakklandet i Trondheim har man av kulturminnehensyn laget en meget diskret sykkelsti, av natursten, forteller Engh. Det synes han bymiljøetaten bør gjør også her.

– Sykkelveien i Gyldenløves gate er et ytterligere argument mot et parkeringshus i Kruses gate med 600 plasser. Et slik parkeringshus vil øke sjansen for kollisjoner mellom syklister og biler som krysser Gyldenløves gate, mener han.

Beboerne involveres

Planen for Gyldenløves gate er nå ute på høring. Beboere i gata og andre berørte kan komme med innspill til planforslaget. Det er også sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten, som havner i postkassene i disse dager.

Fra Gyldenløves gate fortsetter sykkelruta i Colbjørnsens gate, hvor det også planlegges tiltak i løpet av året.

Powered by Labrador CMS