Butikkeier Audrey Maria Larsen frykter en butikkdød blant de små og uavhengige butikkene på Grünerløkka med byrådets planer om et nærmest bilfritt Løkka. Foto: Christian Boger
Butikkeier Audrey Maria Larsen frykter en butikkdød blant de små og uavhengige butikkene på Grünerløkka med byrådets planer om et nærmest bilfritt Løkka. Foto: Christian Boger

Frykter et bilfritt Løkka vil føre til død blant småbutikkene

Publisert Sist oppdatert

De unike småbutikkene utgjør mye av sjarmen og stemningen folk ønsker seg på Grünerløkka. Nå frykter næringsdrivende at planene om et bilfritt Løkka kan føre til av de små forretningene må gi opp.

— Siden parkeringsplassene forsvant i august i fjor har hver eneste dag vært en stor kamp for å overleve. Omsetningen går bare en vei, og med de nye og storslåtte planene fra byrådet om et bilfritt Grünerløkka, frykter jeg at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å overleve, sier eier av klesbutikken Rebella, Audrey Maria Larsen.

— Proppen ble dratt ut

I 22 år har Larsen drevet den intime butikken ved Olav Ryes plass. Aldri før har hun opplevd dager og måneder så vanskelige som i perioden etter av parkeringsplassene utenfor butikken i Thorvald Meyers gate forsvant.

— Nesten over natta merket vi hvor skadelig bortfallet av parkeringsplassene var. I dag sliter vi med å ha en omsetning vi kan leve av, og mange av de små butikkene her har måttet kutte til beinet for å redusere kostnader, forteller hun.

Hos Rebella har de ikke bare kuttet på lønningsposen, de har også måttet kutte i både vikarbruken og salgsavtalene.

—- For å overleve har vi vært nødt til å kutte der vi kan, og snart er det ikke steder igjen å kutte, sukker Larsen.

Avhengig av parkeringsplasser

Hun mener det som nå skjer på Løkka kan sammenlignes med utviklingen i mange norske småbyer, hvor handlegatene i sentrum ligger folketomme og nesten uten butikker. Butikksentrene med store parkeringsplasser utenfor bykjernen, blir derimot søkkrike.

— Størsteparten av de som kommer hit for å handle kommer fra andre deler av byen eller utenbys fra. Uten et sted å parkere, blir handleopplevelsen vanskeligere for kunden, som velger seg andre steder å handle. Det er bare så synd at dette skal gå ut over det unike handelslivet vi har skapt her, mener Larsen.

Frykter vanskeligere framtid

På toppen av de eksisterende problemene, starter bymiljøetaten en storstilt oppgradering av de tre sentrale handlegatene i bydelen. Byggearbeidene vil høyst sannsynlig føre til enda færre parkeringsplasser. Til slutt vil det, ifølge handelsstanden lokalt, bli nærmest umulig å parkere i området, og mange frykter at kun de store kjedebutikkene vil overleve omveltningene bydelen står overfor.

— Det er flott at man tenker på miljøet, men det er skremmende at man ikke kan tenke flere tanker samtidig og lager planer som kan komme både miljø, handel og alle andre til gode, mener Larsen.

Hun mener framtidens Grünerløkka fort kan bli en identitetsløs bydel som kun består av kjedebutikker. Hun frykter at bydelen vil miste mye av sjarmen sin.

Stadig nye småbutikker velger å legge ned driften på Grünerløkka. Foto: Tone Dalen
Stadig nye småbutikker velger å legge ned driften på Grünerløkka. Foto: Tone Dalen

— Det er ingen tvil om at folk ønsker seg et Løkka med et variert utvalg av små og frittstående butikker og med et utvalg man ikke finner andre steder, sier Audrey Maria Larsen.

Kort levetid for mange butikker

Med sine 22 år er Rebella en av veteranene på Løkka. I løpet av tiden Larsen og hennes kolleger har holdt til i Thorvald Meyers gate har de hatt nye naboer stort sett hvert andre år, og hun opplever at stadig flere kaster inn håndkledet på grunn av den nye hverdagen.

— Siden august har vi sett et stadig økende antall av butikker som legger inn årene. Flere har varslet at de høyst sannsynlig vil gjøre det samme i løpet av året. De aller fleste skylder på bortfallet av inntekter som en følge av at kundene forsvant med færre parkeringsplasser.

Sterkt kritisk til samarbeidet med kommunen

I fine festtaler på presentasjonsmøter rundt den pågående utbyggingen, har representanter for bymiljøetaten og utbyggerne i rosende ordelag skrytt av samarbeidet mellom utbyggere og næringsliv. Dette er en karakteristikk Larsen på ingen måte kjenner seg igjen i.

— Utbyggerne står stadig og skryter av samarbeidet i slike prosjekter, men vi føler at dette på ingen måter er en riktig framstilling av virkeligheten. Det er vel og bra at vi blir spurt om å komme med innspill og tilbakemeldinger, men dette har ingen verdi så lenge innspillene ikke blir tatt til følge. Vi føler gang på gang at vi ikke blir hørt, til tross for at kommunen gir uttrykk for noe helt annet.

Bymiljøetaten svarer

Bymiljøetaten er kjent med at det er bekymring blant næringsdrivende på Grünerløkka for tapt omsetning i den perioden Thorvald Meyers gate skal oppgraderes.

— Etter planen skal arbeidet i gaten starte neste sommer og pågå i totalt 18 måneder. Arbeidet vil bli delt inn i tre faser, slik at færrest mulig berøres samtidig. Dette gjør vi for å ivareta de næringsdrivende så godt det lar seg gjøre, forklarer etatens kommunikasjonsrådgiver Line Holand.

— Vi ønsker å ha en tett dialog med de som driver næring i gata, og hadde for to uker siden et første møte med butikkene og restaurantene i halve gata. Resten av gata møter vi i slutten av april. På møtet ble det oppnevnt en kontaktgruppe som skal være bindeleddet mellom de næringsdrivende i denne delen av gata og Bymiljøetaten. Det samme vil vi invitere til for resten av gata.

— Vår intensjon er å gjøre anleggsperioden minst mulig smertefull for de som driver næringsvirksomhet. Men det er ingen tvil om at det kommer til å bli krevende i deler av byggeperioden.

Reguleringsplanen for Thorvald Meyers gate legges ut til offentlig høring nå i begynnelsen av april. Det er i denne høringsperioden på 6 uker at det er mulig å komme med innspill og kommentarer.

De berørte varsles med brev i posten, samt at det rykkes inn avisannonser. I tillegg vil Bymiljøetaten, for å sikre at de berørte skal få en god mulighet til å sette seg godt inn i prosjektet, invitere til åpent møte på Popsenteret den 26. april.

— Der vil vi orientere om detaljene i prosjektet og hvordan publikum kan gå fram hvis de ønsker å levere innsigelser, sier Holand.