DEBATT

Til venstre: Full utbygging med Fotografihus på Sukkerbiten, stort bygg på Operastranda og stort, oppvarmet sjøbad syd for Sukkerbiten. Til høyre: Sammenhengende friområde på Operastranda og Sukkerbiten, med fri, offentlig adkomst.).
Til venstre: Full utbygging med Fotografihus på Sukkerbiten, stort bygg på Operastranda og stort, oppvarmet sjøbad syd for Sukkerbiten. Til høyre: Sammenhengende friområde på Operastranda og Sukkerbiten, med fri, offentlig adkomst.).

– Valget står mellom å bygge ned de siste, åpne arealene i Bjørvika eller å utvikle dem til et enestående, offentlig område

Det må tenkes nytt og helhetlig på Operastranda og Sukkerbiten i Bjørvika. Vi kan få en unik kjede av offentlige plasser og parker som strekker seg fra Jernbanetorget, via Anne Cath Vestlys plass (foran nye Deichman) og videre helt ut til vannkanten.

Publisert

Først nå ser vi hvor tett det blir i Bjørvika. Det er vanskelig å forstå helhetsinntrykket når det beskrives i prosenter og utnyttelsesgrader i byplanen. Det må oppleves på gateplan. Og det kommer mer.

Sentralstasjon-området kan bygges ut med 100.000 kvadratmeter og Grønlikaia under Ekeberg med 200.000 kvadratmeter. Til sammen er dette fire ganger så mye som Sørengas 75.000 kvadratmeter. Derfor blir det stadig viktigere å sikre sentrale, felles friområder.

Ikke et sted for fotografihuset

Arkitektkonkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika viste at prosjektet, også etter 25 prosent reduksjon, strider mot viktige mål som er beskrevet i konkurranseprogrammet.

Her sies det at helheten skal fremstå som «offentlig tilgjengelig havnepromenade og landskap», og «rekreative landskap med bygg i stedet for bygg med omkringliggende landskap». Vinnerutkastet er fint utformet av arkitektfirmaene Atelier Oslo og Lund Hagem, men det fører til at uteområdene splittes opp.

Prosjektet er lagt med langsiden mot byen. Sikten og kontakten til fjorden og øyene begrenses for alle som trekker ut mot vannet. Fotografihuset må derfor bygges et annet sted.

Hav eiendom gir seg ikke

Byrådet har besluttet å utrede en ny helhetsløsning der Operastranda og Sukkerbiten i hovedsak blir friområder. Imens fremmer Hav Eiendom et nytt forslag for Operastranda med et garderobeanlegg og et større bygg som blant annet skal inneholde «et kulturtilbud».

I høyde, lengde og arkitektur ligner dette bygget sterkt på Fotografihuset og reiser spørsmålet om det er tenkt som et første trinn, eller en filial, av dette prosjektet. Hav Eiendoms forslag om et nytt, stort bygg her er uforenlig med ideen om Operastranda og Sukkerbiten som sammenhengende friområde.

Et oppvarmet sjøbad

Plan- og bygningsetaten og bymiljøetaten i Oslo leverte 3. juli «Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden». Det er en grundig og inspirerende oversikt over hvordan flest mulig kan få glede av fjorden og hvilke miljøhensyn som må tas.

Sydenden av Sukkerbiten er anbefalt som mulig plassering av et oppvarmet sjøbad. Slike anlegg kan være et fint tilskudd til bylivet, men et 5000 kvadratmeter billettfinansiert bad, delt ut til én privat aktør vil bli dominerende midt i Bjørvika.

Allas, badet i Helsinki, som er brukt som modell, omfatter et bygg på størrelse med Fotografihuset, med badstuer, trimlokaler, møterom og restauranter. Andre plasseringer og kanskje flere, mindre bad vil lettere kunne kombineres med et mer variert tilbud av badstuer og spisesteder.

Mer fjord, ikke bare by

Det må rett og slett tenkes nytt og helhetlig på Operastranda og Sukkerbiten i Bjørvika. De kan inngå i en unik kjede av offentlige plasser og parker som strekker seg fra Jernbanetorget via Anne Cath Vestlys plass (foran nye Deichman) og Opera-taket, og videre helt ut til vannkanten.

Den ytre delen vil rammes inn av Operaen, Munchmuseet og fjorden og vil ligge i skjæringspunktet mellom havnepromenaden og det nye parkdraget langs Akerselva.

Valget står mellom å bygge ned de siste, åpne arealene i Bjørvika eller å utvikle dem til et enestående, offentlig område for alle og i alle årstider. Visjonen om Fjordbyen ligger til grunn for utviklingen av havneområdene, og vi må vise at vi mener fjord og ikke bare by.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS