Flyktning ønskes velkommen.
Flyktninger skal ønskes velkommen ved at de får gratis kollektivtransport i Oslo, mot å vise frem asylsøkerbeviset.

Fra i dag blir det gratis kollektivtransport til alle asylsøkere i Oslo

– Vi tilbød gratis kollektiv til alle personer fra Ukraina, kort tid etter at krigen brøt ut, men vi ønsker ikke å gjøre forskjell på folk i samme situasjon. Derfor får alle asylsøkere dette tilbudet.

Publisert

Fra og med i dag, 2. mai, tilbyr Oslo og Viken fylkeskommuner gratis kollektivtransport til alle asylsøkere. Ordningen gjelder for reiser med Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk og er en forsøksordning med en prøveperiode på ett år.

– Flyktninger som kommer til Norge, står i en sårbar og uoversiktlig situasjon. Oslo vil gi en hjelpende hånd til de som har måttet flykte fra alt de har. Vi tilbød gratis kollektiv til alle personer fra Ukraina, kort tid etter at krigen brøt ut, men vi ønsker ikke å gjøre forskjell på folk i samme situasjon. Derfor får alle asylsøkere dette tilbudet, sier Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Viser asylsøkerbevis

Den midlertidige ordningen til Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk med å tilby gratis kollektivtransport for flyktninger fra Ukraina ble satt i verk i mars 2022. Tilbudet ble innført som en hjelpende hånd til nyankomne flyktninger som kom fra et krigsherjet land.

Byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken mener at mennesker som søker beskyttelse (asyl) i regionen skal få tilbud om å reise gratis med kollektivtransport, uavhengig av hvor de kommer fra.

Det er vurdert at den beste løsningen er at asylsøkere får reise gratis mot fremvisning av gyldig asylsøkerbevis. Dette er samme innretning som er valgt i Vestland fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

Ukrainere viser pass

Ukrainske flyktninger har kollektiv beskyttelse og inntil videre opprettholdes ordningen hvor alle flyktninger fra Ukraina kan reise gratis ved å vise frem sitt pass eller asylsøkerbevis.

En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort.

Powered by Labrador CMS