Byrådet bremser kommersialiseringen av barnehager. Foto/illustrasjon: Susanne Skaug
Byrådet bremser kommersialiseringen av barnehager. Foto/illustrasjon: Susanne Skaug

– Omsorgen til barn, eldre og utsatte skal ikke handle om størst mulig profitt

Publisert

Målet med offentlig velferd er å gi best mulig velferdstjenester til flest mulig, ikke at private aktører skal gå med størst mulig overskudd.

Ja til profittfri velferd. Fellesskapets penger skal gå til fellesskapets oppgaver.

Omsorgen til barn, eldre og utsatte skal ikke være en del av kommersielle aktørers ønske om størst mulig profitt. Når vi blir gamle og får hjelp til å dusje eller til å lage mat, er dette noe vi løser gjennom det offentlige fordi vi ønsker at flest mulig skal få hjelp – ikke bare de som har råd til det.

Når vi leverer barn i barnehagen skal vi være sikre på at den offentlige finansieringen og foreldrebetalingen går til barna og god bemanning, både når det gjelder kompetanse og nok folk på jobb.

Urovekkende kommersialisering

Barn som er utsatt for omsorgssvikt er helt avhengige av at kvaliteten på tjenesten kommer foran kommersielle selskaps ønske om avkastning på investeringene.

Det er derfor urovekkende at det de siste årene har skjedd en kommersialisering av barnevernstjenester, barnehager og drift av asylmottak.

Skattepenger som skulle gått til omsorg for våre unge, gamle og utsatte grupper går heller til enkeltpersoners luksusleiligheter på Tjuvholmen, konsernbidrag og multinasjonale selskaper registrert i skatteparadiset Guernsey.

Profittforbud for private skoler

Det er profittforbud for private skoler, men ikke for barnehager. Det er ingen partier som åpent går inn for at det skal være lov å ta ut profitt fra skolene der seksåringene går. Det er bred politisk enighet om at profittmotiv i skolen ikke er ønskelig.

Så hvorfor skal det være lov å ta ut profitt fra barnehager der femåringene går? Det er på høy tid at vi tar barnehager på like stort alvor som skolene og innfører forbud mot profitt også her.

Styrk heller ideell sektor

SV mener private ideelle aktører er et fint supplement til offentlige tjenester. Det er derfor uheldig at disse opplever å tape terreng mot kommersielle aktører med overskudd som formål. En begrensning på profitt vil derfor være et viktig tiltak for å styrke ideell sektor.

SV ønsker å innføre begrensninger på profitt i barnehager, barnevern og asylmottak. På den måten bidrar vi til at alle offentlige midler går til produksjon av velferd framfor profitt.

Powered by Labrador CMS