NCC-direktør Joar Caspersen kritiserte Oslo kommune og bymiljøetaten for å ikke vektlegge miljøkrav i anbudsprosesser. Ilustrasjonsfoto: Aleksander Andersen / Scanpix .
NCC-direktør Joar Caspersen kritiserte Oslo kommune og bymiljøetaten for å ikke vektlegge miljøkrav i anbudsprosesser. Ilustrasjonsfoto: Aleksander Andersen / Scanpix .

Bymiljøetatens svar på klimakritikk: - Vi går gjerne i asfaltdialog på riktig grunnlag

— Miljøkrav er helt grunnleggende for Oslo kommune når byens veier og gater skal asfalteres, skriver direktør Gerd Robsahm Kjørven i bymiljøetaten.

Publisert Sist oppdatert

Likevel etterlyser administrerende direktør Joar Caspersen i NCC Industry Norway en mer klimaoffensiv holdning fra bymiljøetaten.

Vi ønsker dialogen velkommen, og vi ser det som positivt at det finnes pådrivere i markedet som vil gjøre sitt for at miljøambisjonene kan oppfylles.

— Stiller konkrete miljøkrav

Det er riktig at bymiljøetaten denne gangen ikke benyttet miljø som tildelingskriterium. Miljø er nemlig vektlagt i konkurransen gjennom at det stilles minimumskrav i kontrakten. Det innebærer at den enkelte tilbyder pålegges å ivareta særskilte miljøkrav knyttet til produksjon av selve asfalten og asfaltarbeidet.

Vi stiller konkrete miljøkrav knyttet til kjøretøy og maskiner som skal benyttes. I konkurransen stiller vi også som kvalifikasjonskrav at asfaltentreprenørene skal ha et miljøstyrings-/miljøledelsessystem.

Dersom tilbyderne ikke kan dokumentere at de kan overholde kravene, er ikke aktøren kvalifisert i anbudskonkurransen. For kommunen innebærer det at selv om vi skulle velge billigste leverandør, så får vi likevel oppfylt miljøkrav.

— Helhetlige krav til asfaltlegging

Det er bra at flere og flere næringsaktører står klare til å levere mer miljøvennlig ved å øke gjenbrukt masse, og at de benytter oppdaterte løsninger som gjør at de kan produsere asfalt ved hjelp av lavere temperaturer i asfalten.

Det er også riktig, som Caspersen påpeker, at Oslo kommune setter krav til fossilfritt drivstoff til både utstyret til entreprenørene og til transport. Men vi stiller også helhetlige miljøkrav for både produksjon og legging av asfalt.

Flere har heldigvis fått med seg at miljøhensyn er grunnleggende når kommunen skal asfaltere byens gater.

— Flott at entrepenører har miljøfokus

I nettverket av samarbeidende storkommuner trekkes nettopp bymiljøetatens asfaltkontrakt frem som et eksempel til etterfølgelse hva gjelder miljø.

Selv om Oslo kommune ser tilbake på et år som europeisk miljøhovedstad, vil miljøhensyn ligge til grunn også i årene som kommer. Derfor er det flott at det entreprenørene også har et miljøfokus.

Bymiljøetaten ser frem til videre dialog med leverandørmarkedet om hvordan vi alle kan bidra til å oppfylle miljøambisjonene.