Den nye stasjonen vil bidra til et større byutviklingsprosjekt i nærområdet.
Den nye stasjonen vil bidra til et større byutviklingsprosjekt i nærområdet.

Her bygger Sporveien en ny T-banestasjon. – Vi gleder oss

– Det er ikke hver dag det etableres nye stasjoner på eksisterende linjer, og planen er at stasjonen skal stå ferdig til skolestart i 2027.

Publisert

Den kommende Diakonhjemmet stasjon vil trolig erstatte to eldre stasjoner.

Den vil også bidra til byutvikling, blant annet gjennom å åpne opp flere områder for publikum. Det planlegges en gangbro over sporet som vil gi økt fremkommelighet og mulighet for å krysse T-banesporet.

Sporveiens mål er å få flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, raskt og trygt. Gjennom denne typen utbyggeprosjekter gjør vi derfor endringer for å bedre tilbudet til de reisende, slik at fremtidens kollektivtilbud i Oslo blir enda bedre enn i dag, sier Arnt Jørstad, som er prosjektleder i Sporveien.

Prosjektleder for Diakonhjemmet Arnt Jørstad gleder seg til å komme i gang med byggingen.
Prosjektleder for Diakonhjemmet Arnt Jørstad gleder seg til å komme i gang med byggingen.

– Vi gleder oss

I og rundt den nye stasjonen vil nye tilbud bli etablert. Det skal bygges ny videregående skole, nytt sykehjem, campus for den vitenskapelige høgskolen skal utvides, rundt 200 nye boliger skal bygges, ny barnehage etableres og en rekke andre tilbud som kafeer og kantiner vil komme rundt et nytt torg. Det norske Diakonhjem står bak utbyggingen av området, mens Sporveien er byggherre for den nye stasjonen.

Diakonhjemmet stasjon. Tegning ovenfra
Den nye diakonhjemmet stasjon er finansiert som et spleiselag mellom kommunen og det private Diakonhjemmet.

– Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier Arnt Jørstad i en pressemelding.

Spleiselag

Finansieringen av stasjonen er et spleiselag bestående av Diakonhjemmet og Oslo kommune.

Diakonhjemmet stasjon. Tegning

Diakonhjemmet stasjon er ferdig med den første fasen av sitt prosjekt, forprosjektet. Dette er en viktig milepæl som legger grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Neste fase er detaljprosjektering.

Powered by Labrador CMS