Ett døgn etter snøfall er sykkelvei i Professor Dahls gate er ryddet mens snøen ligger på fortauet. Foto: Arnsten Linstad
Ett døgn etter snøfall er sykkelvei i Professor Dahls gate er ryddet mens snøen ligger på fortauet. Foto: Arnsten Linstad

En myte at sykkelveier prioriteres måkt før fortau, mener MDG

– Det er en myte at syklister prioriteres over fotgjengere, ettersom sykkelveiene tidligere ikke ble måkt, men ble brukt som lagringsplass for snø, mener MDGs gruppeleder i bystyret, Harald Nissen.

Publisert Sist oppdatert

I VårtOslo-saken om 85-årige Karin Espeland, som falt og brakk skulderen og armen på fortau som ikke var måkt eller strødd, kan du se bilder som dokumenterer at sykkelveier blir brøytet, børstet og saltet mens det ligger snøhauger på fortau foran fotgjengerfelt. I tillegg har VårtOslo skriftlig dokumentasjon på at bymiljøetaten prioriterer 80 km sykkelveier fremfor fortau. Likevel fastholder MDG at dette er en myte.

– Tilfeldig at sykkelvei var bedre brøytet enn fortau

– Ja, at noen opplever at sykkelveier er brøytet, men ikke gangveier, kan rett og slett skyldes at selskapet som har kontrakt for å brøyte sykkelveier var tidligere ute den dagen, skriver Nissen til VårtOslo, via MDGs rådgiver Stian Bjørnøy.

Da VårtOslo sjekket og fotograferte fortau, fotgjengerfelt og sykkelveier flere steder i bydel Frogner sist fredag, hadde det gått over ett døgn siden siste snøfall i Oslo. Fra og med november i fjor satte det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet av 8,5 millioner kroner ekstra til brøyting og snørydding denne vinteren. I tillegg sier kommunens retningslinjer at det skal være brøytet innen det er gått fire timer ved holdeplasser for kollektivtrafikk og på hovedveier. Øvrige steder i Oslo skal det brøytes innen det er gått åtte timer.

Fotgjengere må ut i veien ved Solli plass fordi snøhaug stenger adgang til fotgjengerfeltet. Bildet er tatt over ett døgn etter snøfall i Oslo sist fredag. Foto: Arnsten Linstad
Fotgjengere må ut i veien ved Solli plass fordi snøhaug stenger adgang til fotgjengerfeltet. Bildet er tatt over ett døgn etter snøfall i Oslo sist fredag. Foto: Arnsten Linstad

– Snømåking bedre nå enn da Høyre styrte Oslo

Høyres bystyremedlem Ola T. Kvisgaard var med VårtOslo rundt flere steder på Frogner og Majorstua og så hvor dårlig det var ryddet alle steder utenom i de prioriterte sykkelveiene. Høyre-politikeren mener det brøytes alt for sent og for dårlig.

– Det er ganske spesielt at Høyre gjør seg høy og mørk om vintermåking. Da de styrte byen ble sykkelveiene brukt som snødeponi, og måkingen av gangveier og fortau var alt for dårlig. Vi har en helt annen prioritering av fotgjengere og syklister enn de borgerlige hadde og har kraftig trappet opp måkingen av både gang- og sykkelveier, skriver Nissen i en epost.

I Middelthuns gate forbi Frognerbadet er sykkelveien brøytet, børstet og saltet mens snøen er lempet opp til fotgjengerne som må gå mellom reklameskilt og brøytekanten på fortauet.Foto: Arnsten Linstad
I Middelthuns gate forbi Frognerbadet er sykkelveien brøytet, børstet og saltet mens snøen er lempet opp til fotgjengerne som må gå mellom reklameskilt og brøytekanten på fortauet.Foto: Arnsten Linstad

Vurderer om brøyting kan forbedres

– Men VårtOslo forteller historien om 85 år gamle Karin Espeland som falt på fortau der det hverken var brøytet eller strødd. Hun brakk både skulderen og armen.

– Det var veldig trist å lese om Karin som skadet seg på grunn av isete fortau. Slikt skal selvfølgelig ikke skje. Dette viser jo hvor kritisk det er å sørge for måking og strøing av fortau og gangveier, skriver Nissen.

– Det kommer veldig mye snø nå, og på slike dager kan det være vanskelig å raskt nok få brøytet bort snø fra alle fortau og gangveier. Kommunen har fått flere varsler fra folk som har opplevd at gangveier ikke har vært brøytet godt nok. Vi har fulgt tett opp med bymiljøetaten, som tar daglige stikkprøver og følger opp kontraktørene. Vi må se på om det er nødvendig å gjøre justeringer i hvordan det brøytes, sier MDGs gruppeleder i bystyret.