Etter fire-fem timer er krana tom i hele indre by hvis Maridalsvannet settes ut av spill. Foto: Wilhelm Joys Andersen/Flickr
Etter fire-fem timer er krana tom i hele indre by hvis Maridalsvannet settes ut av spill. Foto: Wilhelm Joys Andersen/Flickr

Oslo kommunes hemmelig kriseplan hvis drikkevannet settes ut av spill: — Flytt ut av byen!

Oslo blir hardt rammet dersom Maridalsvannet settes ut av spill. Til nå hemmeligholdte dokumenter avslører at kommunens kriseplan er å be folk forlate byen.

Publisert
I snart 70 år har Oslo manglet en reserveløsning for drikkevann. Men da Statens mattilsyn i fjor påla Oslo kommune å få på plass planen for en reserveløsning, ble det laget en rekke dokumenter som ble hemmeligholdt inntil for noen uker siden.
VårtOslo har flere ganger bedt om å få innsyn i dokumentene som beskriver hvordan en vannkrise vil ramme byens befolkning. Nå er dokumentene nedgradert. Og det er dyster lesing

40.000 mennesker må få krisehjelp

Det er særlig Oslos fem indre bydeler Grünerløkka, Sagene, Frogner, Gamle Oslo og St. Hanshaugen som blir hardt rammet dersom drikkevannskilden Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg settes ut av spill.
Samlet bor det over 250.000 innbyggere i de fem indre bydelene. Av disse innbyggerne regner kommunen med at 39.945 mennesker vil være i kritisk fare. Dette er eldre som bor på sykehjem, eller er mottakere av hjemmetjenester. Men også barn og unge som ikke kan klare seg selv. I tillegg vil pasienter ved sykehusene på Ullevål og Lovisenberg rammes etter bare få timer.
"Bortfall av vann fra Maridalsvannet eller Oset vannbehandlingsanlegg vil sette liv og helse i fare, og gi en enorm påkjenning på kommunens tjenesteleveranse på tvers av alle sektorer", står det allerede på første side i de detaljerte dokumentene.

Oppfordrer folk til å forlate sentrum

Når vann- og avløpsetaten i kommunen bruker begrepet "bortfall av drikkevann" må det tolkes dit at kommunen frykter enten sabotasje, terror eller miljø-ødeleggelser.
"Dersom et bortfall av drikkevann oppstår, vil det ta fire til fem timer før vannet er borte innefor ring 3", heter det i dokumentene som beskriver en krisesituasjon. I tillegg til de nevnte sykehusene, vil også alt næringsliv og nasjonale funksjoner som stortinget og regjeringsapparatet raskt merke konsekvensene.
Men mest oppsiktsvekkende er hva Oslo kommune ber innbyggerne gjøre hvis drikkevannet settes ut av spill.
"Kommunen vil oppfordre befolkningen til å oppholde seg utenfor sentrum, og det legges til grunn at innbyggere med ressurser til det vil flytte ut av byen på eget initiativ. En slik oppfordring vil ikke være det samme som en formell beslutning om evakuering av befolkningen".

De fattigste rammes hardest

Videre i dokumentene beskrives hvordan situasjonen kan bli for innbyggere uten ressurser.
"Det forventes at de som blir igjen i byen vil ha høyere behov for støtte enn gjennomsnittsbefolkningen, og kommunen er avhengig av at personer som ikke er en del av helse- og omsorgstjenester selv melder fra om behov for hjelp".

Allerede tidlig på 1950-tallet ble Oslos politikere klar over at det måtte bevilges penger til å bygge vannledninger fra en ny reservekilde. Men snart 70 år er gått uten at Oslo kommunes politikere har sørget for at byens innbyggere har en reserveløsning for drikkevann.

Opp gjennom årene er Hurdalssjøen, Randsfjorden, Glomma, Øyeren og sogar Mjøsa vurdert som reservevannkilde. Nå jobber vann og avløpsetaten med å koble Oslo til Holsfjorden, en fjordarm av Tyrifjorden i Buskerud. Dette er i dag drikkevannskilde for både Bærum og Asker.

Men arbeidet med å etablere Holsfjorden som reservekilde for Oslo er kun på planleggingsstadiet. Og kostnadene ved å føre vannet frem til landets hovedstad fra innsjøen i Buskerud anslås til drøyt ti milliarder kroner.

Krever reservekilde før 2028

Men planene om Holsfjorden er egentlig 45 år gamle. Hvis man graver i bystyrets arkiv fra 1973 vil man finne et vedtak fattet av byens fremste tillitsvalgte om at Oslo skal bruke Holsfjorden som reservekilde. Men det ble med planene. Helt til i fjor. Da fikk Oslo kommune et ultimatum av Statens mattilsyn.

Tilsynet pålegger Oslo å ha en plan for reserveforsyning av drikkevann til innbyggerne. Det er i den forbindelse kriseplanen nå er laget. Staten krever at reserveforsyningen er bygget innen utgangen av 2027.

Oslos innbyggere oppfordres til frivillig evakuering dersom drikkevannskilden i Maridalen settes ut av spill. Foto: Sawong Oseid/Flickr
Oslos innbyggere oppfordres til frivillig evakuering dersom drikkevannskilden i Maridalen settes ut av spill. Foto: Sawong Oseid/Flickr
Et kjent syn for mange skiløpere på vei gjennom Nordmarka mot Oslo er Holsfjorden sett fra Krogskogen. Foto: Siri Spjelkavik/Flickr
Et kjent syn for mange skiløpere på vei gjennom Nordmarka mot Oslo er Holsfjorden sett fra Krogskogen. Foto: Siri Spjelkavik/Flickr
Powered by Labrador CMS