Etter en markant nedgang i trafikken gjennom bomringen, går antallet passeringer nå marginalt opp. Foto: Fjellinjen
Etter en markant nedgang i trafikken gjennom bomringen, går antallet passeringer nå marginalt opp. Foto: Fjellinjen

Økt trafikk i bomringen. Etter ett år med nedgang

For første gang på ett år går ikke trafikken gjennom Oslos bomring ned. Nå har trafikken økt litt sammenlignet med sist måned, viser nye tall.

Publisert

— Oktober 2017 var den første måneden med tids- og miljødifferensierte takster i Oslo, og sammenlikner man med trafikkmengden før innføringen av nye takster, har trafikken stabilisert seg på et nivå som er 4-5 prosent lavere, opplyser bomselskapet Fjellinjen.

Men tallene viser at trafikken har økt siden sist måned. Riktignok er økningen marginal på en prosent. Men det er første gang på over ett år at antallet passeringer i bomringen ikke viser markant nedgang.

I bomringen i Oslo ble det fra 1. oktober 2017 innført tids- og miljødifferensierte takster. De nye takstene er fordelt etter miljøklasser og drivstofftyper. Mens takstene i bomringen i Bærum kun ble justert etter alminnelig prisstigning.  All informasjon om takstene i Oslo og Bærum finner du på www.fjellinjen.no.

— Totalt antall passeringer har stabilisert seg på et lavere nivå etter innføringen av tids- og miljødifferensierte takster. Og trenden med en vesentlig større andel elbiler og lavere andel fossilbiler fortsetter, sier økonomidirektør i Fjellinjen, Magne Liestøl Larsen.

Flere elbiler, færre fossilbiler

Samtidig som trafikkmengden totalt sett er stabil, er det store endringer i andelen elbiler og fossilbiler. I oktober har det vært en økning på 477.000 elbilpasseringer sammenliknet med oktober i fjor.

Dette ga en elbilandel på 18,9 prosent mot 14,2 prosent i oktober 2017. For lette fossilbiler er nedgangen på 393.000 passeringer for samme periode, viser tallene fra Fjellinjen.

Fordelingen på drivstoffgruppene bensin, diesel og nullutslipps- biler på elektrisitet og hydrogen er målt for hele døgnet. Tallene er hentet fra alle bomstasjonene i både Oslo og Bærum.

Usikkert hva 53 nye bommer fører til

Fra 1. mars neste år vil antallet bommer øke dramatisk i Oslo. Fra dagens 20 bomstasjoner, vil det totale antallet bommer bli 73 om knappe fire måneder. Hva dette vil ha å si for folks kjøremønster er usikkert.

Antallet fossildrevne biler går ned. Mens antalle el- og hydrogendrevne biler fortsetter å øke gjennom bomringen. Men den samlede trafikknedgangen har nå flatet ut, viser tallene fra Fjellinjen. Illustrasjonsfoto: MPCA/www.beairawaremn.org
Antallet fossildrevne biler går ned. Mens antalle el- og hydrogendrevne biler fortsetter å øke gjennom bomringen. Men den samlede trafikknedgangen har nå flatet ut, viser tallene fra Fjellinjen. Illustrasjonsfoto: MPCA/www.beairawaremn.org

Dagens bomring blir nemlig toveis. Det vil si at innkrevingen skjer både ut og inn av Oslo. Men takstene halveres slik at en tur-retur vil koste det samme som den ene passeringen i dag. For eksempel vil en diesel-bilist som betaler 60 kroner på vei inn i dag, betale 30 kroner etter 1. mars. Men bilisten må også betale 30 kroner på vei ut av byen. Med andre ord blir prisen for mange helt lik dagens ordning.

Men de som vile merke det på lommeboka er alle som kjører innenfor dagens bomring. Fra 1. mars vil også de måtte være med å betale for Oslopakke 3 gjennom bompasseringer inne i hovedstaden.

Det er blant annet dette som har skapt sinne og harme hos mange bom-motstandere. Nå blir det en ny indre ring. 39 nye bomstasjoner legges langs Ring 2 og får "armer" mot Sinsen, Grefsen og Trosterud.

Frp godkjente bommer i Oslopakke 3

I tillegg etableres det bommer på østsiden av Oslo for å kunne kreve inn betaling fra bilister som kommer kjørende fra Follo og Romerike. En slik ordning eksisterer i dag kun hvis bilistene kommer vestfra og kjører inn i Oslo fra Bærum.

Frp og partileder Siv Jensen gikk i regjering med på å godkjenne Oslopakke 3. Det innebærer at heller ikke Frp kan hevde partiet er helt mot bommene i Oslo. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Frp og partileder Siv Jensen gikk i regjering med på å godkjenne Oslopakke 3. Det innebærer at heller ikke Frp kan hevde partiet er helt mot bommene i Oslo. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Miljøprisingen videreføres, men dersom du passerer for eksempel tre bommer i løpet av en time, betaler du bare prisen for en passering. Denne timesregelen har til nå kun eksistert for passeringer vestfra til Oslo. Nå blir timesregelen også innført med de nye bommene østfra.

Hele den nye bomløsningen med 53 nye bommer er en del av Oslopakke 3, og er vedtatt av bystyret i Oslo, Akershus fylkesting og godkjent av Frps daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I Oslo bystyre er Fremskrittspartiet påpasselige med å fremheve sin motstand mot de nye bommene. Men faktum er at Frp i regjering har vært med på å godkjenne Oslopakke 3. Det innebærer at det ikke er noen partier representert i vårt politiske system som har gått mot Oslos nye bommer. Selv ikke Frp kan smykke seg med slik motstand.

Powered by Labrador CMS