Når vinteren får tak og isen ligger trygt over indre Oslofjord, er det mange som prøver fiskelykken. Illustrasjonsfoto: Norges jeger- og fiskerforbund
Når vinteren får tak og isen ligger trygt over indre Oslofjord, er det mange som prøver fiskelykken. Illustrasjonsfoto: Norges jeger- og fiskerforbund

Jeger- og fiskerforbundet: — Nei til totalforbud mot fritidsfiske i indre Oslofjord

� Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer hundretalls millioner kroner i økonomisk utbytte for samfunnet, mener Norges jeger- og fiskerforbund.

Publisert

Fiskeridirektoratet foreslår å stenge for alt fritidsfiske i indre Oslofjord fra januar til mars. I tillegg til fiskerestriksjoner lenger ut i Oslofjorden og utover mot Skagerak.

— Dette betyr full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde, skriver Norges Jeger- og fiskerforbund i en pressemelding.

To av tre torsk dør årlig i Oslofjorden

Situasjonen for kysttorsken i Oslofjorden er svært dårlig. Bestanden av kyst- og fjordtorsk i sør-Norge er på et historisk lavmål, opplyste fiskeridirektoratet allerede i sommer. Da kom også forslaget om forbud mot alt fiske av torsk i både ytre og indre del av Oslofjorden. Dette forslaget er nå ute på høring, og skaper reaksjoner fra blant andre Norges Jeger og firskerforbund.

� Bestanden av kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge er på et historisk lavmål, skriver fiskeridirektoratet i forslaget om forbud mot alt fiske av torsk i både ytre og indre del av Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Norges jeger- og fiskerforbund
� Bestanden av kyst- og fjordtorsk i Sør-Norge er på et historisk lavmål, skriver fiskeridirektoratet i forslaget om forbud mot alt fiske av torsk i både ytre og indre del av Oslofjorden. Illustrasjonsfoto: Norges jeger- og fiskerforbund

— Årlig dør to av tre torsk i Oslofjorden. Fiske står for halvparten av dødeligheten, advarte fiskeridirektoratet om i sommer.

Tallene fra direktoratet viste at fritidsfiske med krokredskap stod for 33.7 prosent av dødeligheten hos torsk i Oslofjorden i perioden fra 2005 til 2013, mens yrkesfiske sto for 15.1 prosent i samme tidsrom.

Hvis man studerer alle tallene fra direktoratet vil det si at to av tre torsk dør årlig i Oslofjorden. Og den ene av de to som dør, er blitt fisket opp.

— Alt for omfattende forbud

Men nå reagerer Norges jeger- og fiskerforbund mot det de kaller et "alt for omfattende fiskeforbud".

— I praksis rammer dette tusenvis av isfiskere og andre som fisker på denne tiden av året. En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, uttaler informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad.

Gåsøyrenna mellom Nesodden og Bærum er et av områdene fiskeridirektoratet ønsker å verne mot alt fiske i torskens gytetid fra 1. januar januar til og med mars. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet
Gåsøyrenna mellom Nesodden og Bærum er et av områdene fiskeridirektoratet ønsker å verne mot alt fiske i torskens gytetid fra 1. januar januar til og med mars. Illustrasjon: Fiskeridirektoratet

— Fisket vintertid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter som sild, hvitting, makrell og ulike flatfisker, og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk, mener Farstad.

— Støtter vern av torsk

Jeger- og fiskerforbundet sier de støtter fiskeridirektoratets arbeid med å redde kysttorsken i Oslofjorden. Men at totalforbud mot fritidsfiske ikke er rett vei å gå frem.

Innerst i Oslofjorden med utsikt mot Nesodden og ytre del av Bunnefjorden. Foto: Leif Skandsen/Flickr
Innerst i Oslofjorden med utsikt mot Nesodden og ytre del av Bunnefjorden. Foto: Leif Skandsen/Flickr

— Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer således hundretalls millioner kroner i direkte og indirekte økonomisk utbytte for samfunnet. Treffsikre tiltak er avgjørende for legitimiteten til tiltakene.

— Vi er selvsagt innstilt på å yte vårt for at torsken ikke skal beskattes når bestandene er dårlige, og støtter altså opp om torskefredningen, men å stanse fiske på alle andre arter virker totalt meningsløst og vil neppe bli forstått av de mange brukerne av fjorden, sier Espen Farstad.

Tar opp saken politisk

— NJFF har nå bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for om mulig å få justert forslaget fra fiskeridirektoratet slik at det ikke rammer annet fiske enn det som skal til for å ta vare på torsken, sier Farstad.

— Vi får ha tiltro til at det politiske nivået ser verdien i et aktivt fritidsfiske og vil spille på lag med oss i arbeidet med å ivareta torsken, uttaler informasjonssjefen i NJFF.

Powered by Labrador CMS