Frelsesarmeen sto i fare for å tape anbudsprosessen ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter. Et bygg Frelsesarmeen eier og moderniserte for omlag ti år siden, nettopp for å møte kommunens krav til høyere kvalitet innen omsorgstjenester. Foto: Lars K. Singelstad / Frelsesarmeen
Frelsesarmeen sto i fare for å tape anbudsprosessen ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter. Et bygg Frelsesarmeen eier og moderniserte for omlag ti år siden, nettopp for å møte kommunens krav til høyere kvalitet innen omsorgstjenester. Foto: Lars K. Singelstad / Frelsesarmeen

Ap snudde i bydel Gamle Oslo: Kommersielle aktører slipper likevel ikke til ved Ensjøtunet

Anbudsprosessen som åpnet for kommersielle aktører ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter blir stanset. Det er klart etter at SV og Rødt likevel fikk med seg Ap i Gamle Oslo bydelsutvalg.

Publisert

De fire rødgrønne partiene Ap, SV, MDG og Rødt har i bystyret vedtatt at ideelle aktører ikke skal presses ut av eldreomsorgen. Men i Gamle Oslo slo den rødgrønne enigheten sprekker før bydelsutvalgets møte.

Uenigheten mellom bydelspolitikerne fra Ap og MDG på den ene siden, og SV og Rødt på motsatt side, dreide seg om hvorvidt et planlagt anbud på tjenester som vaktmester, resepsjon og kantinedrift ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter faktisk er en del av eldreomsorgen, på linje med for eksempel hjelpepleiere, sykepleiere, leger og annet personale.

Ensjøtunet Omsorg+

  • 62 omsorgsboliger med størrelse fra 40 til 59 kvadratmeter
  • Leilighetene har tilgang til veranda/fellesterrasse
  • Leilighetene er utstyrt med enkel smarthusteknologi som f.eks røykvarsler og komfyrvakt, for å trygge beboerne
  • Driftes av Frelsesarmeen eldreomsorg etter avtale med Oslo kommune

Frelsesarmeen eier bygningene

SV og Rødt foreslo å stanse hele anbudsprosessen før bydelsutvalget møttes sist torsdag. Og be bydelsadministrasjonen komme tilbake med enten en vurdering av hvordan bydel Gamle Oslo selv kan drifte tjenestene, eller at en anbudsprosess blir skreddersydd for ideelle organisasjoner.

— Det er viktig også at Frelsesarmeen nå får ro til å drive Ensjøtunet, sier bydelspolitiker Marian Hussein (SV). Foto: Marius Nyheim Kristoffersen
— Det er viktig også at Frelsesarmeen nå får ro til å drive Ensjøtunet, sier bydelspolitiker Marian Hussein (SV). Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

— Tjenestene det i dette tilfeller gjelder, deriblant aktiviteter og fritidstilbud for beboerne, mattilbud, husvert og vaktmestertjenester, er etter vårt syn selvsagt en del av det totale helse- og omsorgstilbudet som tilbys ved Omsorg+ og Ensjøtunet, sa Steinar Heldal (SV) til VårtOslo sist uke.

Men i bydelsutvalgets møte snudde Ap og stemte for forslaget fra SV og Rødt. Dermed har et flertall i Gamle Oslos bydelsutvalg stanset den pågående anbudsprosessen ved Ensjøtunet. Bo- og behandlingssenteret drives av Frelsesarmeen, som også eier bygningene.

— Viktig å gi Frelsesarmeen ro

— Vi er veldig glad for at Ap ble med på å stanse en anbudsprosess som åpnet for private, kommersielle aktører. Ensjøtunet og Frelsesarmeen har en lang historie, og det er viktig at Frelsesarmeen nå får ro til å drive inntil bydelen finner ut hva som er best, sier SVs bydelspolitiker Marian Hussein til VårtOslo.

Frelsesarmeen sto i fare for å tape anbudsprosessen ved Ensjøtunet bo- og behandlingssenter dersom det hadde blitt åpent for kommersielle aktører. I et bygg Frelsesarmeen selv eier, og moderniserte for omlag ti år siden, nettopp for å møte kommunens krav til høyere kvalitet innen omsorgstjenester.

— Vi finner det svært betenkelig at Oslo kommune har en praksis på å avholde konkurranser forbeholdt ideelle organisasjoner i kommunens egne bygg, samtidig som bydel Gamle Oslo velger å ikke forbeholde konkurransen til ideelle organisasjoner når en ideell organisasjon selv eier bygget, skrev Frelsesarmeens sosialsjef Lindis Evja i et brev til politikerne i Gamle Oslo før møtet i bydelsutvalget.

Kan bli kommunal drift

Nå har Frelsesarmeen delvis nådd frem med sitt syn, i og med at anbudsprosessen er stanset. Men i flertallsvedtaket åpnes det for at kommunen ved bydelen i fremtiden kan ende opp med å drifte tjenestene selv:

"BU ber bydelsdirektøren avlyse anbudsprosessen for anskaffelsen av tjenester ved Ensjøtunet Omsorg +. Bydelsdirektøren bes om å legge frem en sak for BU som viser handlingsrommet og kostnadene ved å enten drive i egen regi eller foreta en anskaffelse innrettet slik at en kan reserveres for ideelle."

"BU ber bydelsdirektøren gjøre en ny vurdering av om virksomhetsoverdragelse bør gjelde ved eventuell ny leverandør eller drift i egen regi ved Ensjøtunet Omsorg+."

Powered by Labrador CMS