� Kuttet til miljøhovedstaden er dramatisk. Men forøvrig er det vedtatte reviderte Oslo-budsjettet noe byrådet kan leve godt med, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad
� Kuttet til miljøhovedstaden er dramatisk. Men forøvrig er det vedtatte reviderte Oslo-budsjettet noe byrådet kan leve godt med, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

Rødt og de borgerlige tvinger Raymond til å kutte 25 millioner i prestisjeprosjektet Oslo som europeisk miljøhovedstad

� Det er dramatisk for organisasjonen som jobber med Oslo som europeisk miljøhovedstad, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert

Rødt dannet flertall med de borgerlige partiene da revidert Oslo-budsjett ble behandlet av bystyret. Sammen tvinger de byrådet til å kutte 25 millioner kroner fra budsjettet til Oslo som europeisk miljøhovedstad.

Men for Oslo-budsjettet som helhet utgjør dette ingen dramatikk, mener byrådslederen.

— Nei, dette lever jeg godt med. Sånn er demokratiet. Ap, SV og MDG sitter med et mindretallsbyråd og det må vi akseptere. Men nå må vi se på hele organiseringen av året som miljøhovedstad, sier Raymond Johansen (Ap) til VårtOslo.

— Veldig overrasket over Rødt

På forhånd lå det an til dramatikk da Oslos reviderte kommunebudsjett for inneværende år skulle vedtas. Rødt og de tre byrådspartiene på rødgrønn side klarte ikke å komme til enighet, og dermed var det ikke klart flertall på flere punkter i budsjettet.

Eivor Evenrud og Rødt fikk med seg Høyre, Frp, KrF og Venstre på å kutte miljøhovedstaden og klimavennlige jobbreiser med til sammen 45 millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad
Eivor Evenrud og Rødt fikk med seg Høyre, Frp, KrF og Venstre på å kutte miljøhovedstaden og klimavennlige jobbreiser med til sammen 45 millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad

Men da budsjettbehandlingen var over i bystyret, var det egentlig bare to nederlag for Raymond Johansens byråd. Rødt og de borgerlige gikk sammen om å kutte de omtalte 25 millionene til europeisk miljøhovedstad, og de dannet flertall om å kutte 20 millioner kroner i tilskuddsordningen "klimavennlige jobbreiser".

— Jeg er veldig overrasket over Rødt. Tilskuddet til klimavennlige jobbreiser skulle være en gulrot der vi oppfordrer folk i Oslo til å være med på å gjøre vår del av jobben i forhold til klimaproblemet, sier Raymond Johansen.

— Veldig skuffende

Byrådslederen får støtte fra byrådskameratene i SV. Der reageres det også på kuttene Rødt fikk med seg de borgerlige partiene på.

— Veldig skuffende at Rødt går sammen med høyresiden for å nedprioritere klima og miljø. Vi har akkurat hatt tusenvis av klimastreikende ungdom i gatene i Oslo. Med dette vedtaket sender opposisjonen et helt feil signal, sier SVs gruppeleder i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvold.

— Et kutt på 25 millioner i miljøhovedstaden, midt i gjennomføringen, er helt useriøst. Aktiviteter er planlagt, avtaler inngått og folk ansatt. Vi må huske at formålet med markeringen er å styrke innsatsen mot klimakrisen, sier SVs gruppeleder.

— Intetsigende 45 millioner

Begge forslagene om kutt, både til miljøhovedstaden og klimavennlige jobbreiser, var forslag fremmet av Rødt. Og som altså Høyre, Frp, Venstre og KrF stemte for.

I budsjettet ligger det to intetsigende avsnitt om 45 millioner til dette. Vi kan ikke stemme for å bruke 45 millioner byrådet ikke sier noe om hvordan de skal bruke, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

På forhånd hadde Rødt varslet at den viktigste årsaken til at de ikke kunne inngå budsjettforlik med Ap, SV og MDG var at byrådspartiene ikke ville være med på å kutte husleia for beboere i kommunale boliger med 3.000 kroner hver måned. Men da forslaget kom til votering, fikk det kun Rødts stemmer.

Byrådet fikk mesteparten gjennom

— Vi er skuffa over at ingen andre enn Rødt ville gjøre noe for dem i kommunal bolig, sier Eivor Evenrud.

Men nå ble det enstemmig vedtatt av bystyret å fryse husleia i kommunale boliger, og det settes av 20 millioner til å dekke kostnadene ved dette. Tror du Rødts steile holdning i forkant av budsjettbehandlingen bidro til at det forslaget etter hvert kom fra de tre byrådspartiene?

Selvsagt. De foreslo jo ikke dette i den opprinnelige budsjettprosessen. Det var ingenting til dem i ordinær kommunal bolig i byrådets reviderte budsjettforslag. I dag la Ap, SV og MDG inn 25 millioner. De mener det "treffer bedre" enn våre 175 millioner kroner. Det er nok beboerne i kommunale boligene ganske uenig i, sier Eivor Evenrud.

Budsjettet ble strammet inn

Summa sumarum gikk egentlig det rødgrønne byrådets reviderte budsjettforslag nesten helskinnet gjennom bystyrets behandling. Med unntak av kutt til miljøhovedstaden og klimavennlige jobbreiser, var det kun noen få, mindre påplusninger som ikke har betydning for budsjettbalansen.

Ironisk nok betyr det at Rødt og de fire borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre faktisk har sørget for en liten innstramming av Oslo-budsjettet. Som oftest vil et mindretallsbyråd bli påført store påplusninger uten et budsjettforlik i forkant av endelig behandling i bystyret.

Powered by Labrador CMS