Sparkesyklister er hverken særlig miljøvennlige eller irriterende, er noen av funnene i TØIs undersøkelse. Foto: Christian Boger
Sparkesyklister er hverken særlig miljøvennlige eller irriterende, er noen av funnene i TØIs undersøkelse. Foto: Christian Boger

Ny undersøkelse: Flertall av syklister og fotgjengere irriteres ikke av elsparkesyklister

Da fotgjengere og syklister ble spurt om de ble irritert over elsparkesyklister i Oslo sentrum, fikk forskerne overraskende svar. Tre av fire lar seg ikke provosere av trafikantene som mange klager på.

Publisert

Men særlig miljøvennlig er ikke elsparkesyklene i Oslo sentrum, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

— Elsparkesykkelen erstattet bilen for 5 prosent av elsparkesyklistene i vår undersøkelse. 11 prosent av de som hadde brukt elsparkesykkel i undersøkelsen svarte at de på sist reise hadde brukt den til eller fra en kollektivholdeplass, skriver TØI.

Ikke spesielt klimavennlig

Når det gjelder klimavennlighet viser TØI til forskning som er gjort i andre deler av verden. Og de elektriske doningene som ble ekstremt populære i Oslo da flere selskaper tilbød utleie i vår, har anslagsvis stått for 16.000 turer i døgnet i perioden TØI undersøkte. Det gir samlet omlag 350.000 turer over tre uker i juni.

Men hvordan kan det ha seg at elsyklistene ikke bidrar særlig til å senke CO2-utslippene i Oslo? Doningene er elektriske og har null utslipp av avgasser. Noe av forklaringen på at de er lite miljøvennlige ligger i at elsparkesykler, som settes eller slenges rundt omkring i byen, faktisk hentes av biler når utleieselskapene samler dem inn.

—  En amerikansk studie av elsparkesyklers effekt på global oppvarming påpeker at utslippene i stor grad påvirkes av materialer, produksjon og innhenting og utkjøringsprosessen for lading av utleie-elsparkesykler, påpeker TØI i sin undersøkelse.

— Klimagassutslipp kan halveres

Men selv om elsparkesykler ikke er spesielt miljø- og klimavennlige, kan kjøretøyene bidra til å gjøre trafikken i sentrum smidigere.

— Studien konkluderer med at utleie-sparkesykler kan være en god løsning på trafikkork og «last mile»-problemet, men at de ikke reduserer miljøutslipp fra transportsystemet som helhet. Ved å effektivisere innhentings- og utkjøringsprosessen kan imidlertid klimagassutslippene halveres.

Dronning Eufemias gate skal få bedre og tryggere sykkelfelt. På en hverdag ble det anslått 1.000 elsparkesyklister reiste fra Oslo S og langs Dronning Eufemias gate mellom klokken 6 og 10. Foto: Oslo kommune
Dronning Eufemias gate skal få bedre og tryggere sykkelfelt. På en hverdag ble det anslått 1.000 elsparkesyklister reiste fra Oslo S og langs Dronning Eufemias gate mellom klokken 6 og 10. Foto: Oslo kommune

Mandag denne uken gikk samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ut og sa at utleieselskapene selv må rydde opp i parkeringsproblemene, og foreslå løsninger som gjør bruken av elsparkesykler tryggere. Hvis ikke de bidrar selv, åpner Dale for å regulere bransjen strengere.

Generasjonskløft

Men da TØI undersøkte hvorvidt vanlige syklister og fotgjengere i Oslo sentrum, som har landets største tetthet av elsparkesyklister, var irritert, fikk forskerne et overasskende svar. Et overveldende flertall lar seg ikke provosere.

— Syklister og fotgjengere ser ut til å irritere seg omtrent like mye over elsparkesyklister, men tre av fire opplever likevel at samhandlingen med elsparkesyklister ikke er irriterende. Halvparten av fotgjengerne og av syklistene opplever samhandlingen som smidig, skriver TØI.

Hensatte elsparkesykler blir samlet inn med biler. Det er ikke særlig bra når Oslo jobber med å redusere klimagassutslippene, konkluderer TØI i sin undersøkelse. Foto: André Kjernsli
Hensatte elsparkesykler blir samlet inn med biler. Det er ikke særlig bra når Oslo jobber med å redusere klimagassutslippene, konkluderer TØI i sin undersøkelse. Foto: André Kjernsli

Undersøkelsen bekrefter bildet av at det eksisterer en slags generasjonskløft mellom elsparkesyklister og andre som ferdes i sentrum.

— Blant elsparkesyklistene var 28 prosent under 20 år og 67 prosent under 30 år. Blant ikkebrukerne var til sammenligning 14 prosent under 20 år og 39 prosent under 30 år. Tilsvarende utgjorde de over 50 år 8 prosent av brukerne og 30 prosent av ikke-brukerne, står det i rapporten.

Dronning Eufemias gate populær

Undersøkelsen TØI foretok i juni ble gjort i Oslo sentrum, og omfattet 431 personer. Av de spurte hadde 37 prosent brukt elsparkesykkel. Og den mest populære strekningen var mellom Oslo S og Dronning Eufemias gate i Bjørvika.

En gate som forøvrig snart blir stengt i lang periode fordi det settes i gang omfattende graving og utbedring av buss- og sykkelfelt. På en av dagene observerte forskerne 1.000 elsparkesyklister mellom klokka 6 og 10.

— Tallene viser helt klart at elsparkesyklene i utstrakt grad brukes som «last mile»-transportmiddel fra Oslo S og Jernbanetorget kollektivknutepunkt, sier TØIs forskningsleder Nils Fearnley til TEK.no.

Powered by Labrador CMS