Cato Hellesjø og Jan Hauger plukker søppel. Foto: Sporveien
Cato Hellesjø og Jan Hauger plukker søppel. Foto: Sporveien

Bymiljøetaten må rydde over to tonn søppel etter oslofolk hver dag

Årlig havner svimlende 750 tonn søppel utenfor Oslos søppelkasser. Nå starter Rusken og Sporveien en felles kampanje for å få oslofolk til å skjerpe seg.

Publisert

– Sporveien opplever stadig økning i antall kollektivreisende og det er svært positivt for miljøet. Men med en økning i antall reisende og innbyggere i byen, øker også forsøplingen. Mye forsøpling foregår på T-banestasjonene og trikkeholdeplassene. Vi har et felles ansvar for å redusere forsøpling og vil oppfordre folk til å benytte søppelkassene, slik at alle får en renere by og en bedre kollektivopplevelse, sier sporveissjef Cato Hellesjø i en pressemelding.

Glemmer’n, Bommer’n og Glipper’n

– Det er fint å se at det offentlige rom brukes mer og mer, men det gir også konsekvenser for hvordan det ser ut rundt oss, mener ruskengeneral Jan Hauger.

Sporveien og Rusken samarbeider om kampanjen «Søppelmysteriet», som presenterer fem typer «smugforsøplere»: Glemmer’n, Bommer’n, Stapper’n, Ruller’n og Glipper’n. Arketypene er i seg selv humoristiske fremstillinger, men har likevel et snev av sannhet i seg. Mysteriet er at ingen erkjenner at de er med på å forsøple.

– De fleste ønsker å ha det pent og ryddig rundt seg, men det er noe med ubevisstheten vår, kanskje spesielt når vi får litt dårlig tid, er på farten eller er litt distré. Med denne kampanjen ønsker vi å utfordre innbyggerne til å tenke seg om, sier Hauger.

Oslo, Europas reneste by

Oslo bystyre har vedtatt et mål om at Oslo skal bli Europas reneste by. I tillegg er Oslo kommune kåret til Europas miljøhovedstad i 2019.

– Likevel anslås det at opp mot 80 prosent av marint søppel stammer fra land. Da må vi gjøre noe aktivt for å forhindre at to tonn avfall havner på gata hver eneste dag, mener Hauger.

Meld fra om forsøpling

– I Oslo kommune setter vi pris på tips om forsøpling via BYMelding eller Rusken-appen, og kommunen skal gjøre sin del av jobben med å tømme fulle søppelkasser jevnlig. Men vi må skille mellom de som har ansvar for forsøplingen av byen og de som har ansvar for renholdet. Det er ingen rettighet å forsøple. Hver og en av oss må ta et felles ansvar for å holde byen ren, sier ruskengeneralen.