Danny Chaudhry drev valgkamp for FNB og ble valgt inn i bystyret på partiets liste før han trakk seg og ble såkalt uavhengig representant. Foto: VårtOslo
Danny Chaudhry drev valgkamp for FNB og ble valgt inn i bystyret på partiets liste før han trakk seg og ble såkalt uavhengig representant. Foto: VårtOslo

FNB-utbryter Danny Chaudhry kan bli fratatt bystyrets støtte på 243.066 kroner årlig

� Er dette fordi jeg ikke er etnisk nordmann? Har jeg laget noen konflikter? Jeg har jo ikke det, sier bystyrerepresentant og FNB-utbryter Danny Chaudhry.

Publisert

Tidligere FNB-politiker Danny Chaudhry reagerer kraftig på at han kan bli fratatt representantstøtteen på 243.066 kroner årlig fordi han nå er partiløs bystyrerepresentant. Eller uavhengig representant, som det heter på politikerspråket.

Forretningsutvalget i Oslo bystyre, som er tilsvarende presidentskapet på Stortinget, behandler mandag et forslag om endring av reglene for pengestøtte til uavhengige representanter.

— Får ikke kompensert tapt inntekt

Danny Chaudhry ble ved høstens valg stemt inn som kandidat for bompengepartiet FNB. Men intern strid førte til at han varslet bystyret om at han i resten av perioden vil opptre som uavhengig representant.

— Jeg er jo trafikklærer og selvstendig næringsdrivende. Og får ikke kompensert for tapt arbeidsinntekt når jeg for eksempel deltar på befaring med byutviklingsutvalget i arbeidstiden, sier Chaudhry til VårtOslo.

I bystyrets reglement er det slik at hver enkelt partigruppe får 243.066 kroner i støtte årlig per representant.

— Vil klage til Fylkesmannen

Men når en representant som Chaudhry melder seg ut av partigruppen, kan ikke de nåværende reglene tolkes på noen annen måte enn at pengene skal utbetales direkte til representanten.

"Representanttilskuddet følger representantene", står det i bystyrets reglement.

Det er dette bystyrets sekreteriat nå foreslår å endre slik at pengestøtten heretter skal gå til partigruppene i bystyret.

I første omgang behandles saken av forretningsutvalget. Men fordi det er forslag om en reglementsendring må saken endelig avgjøres i bystyret.

Ulf Leirstein meldte seg ut av Frp og er nå uavhengig representant på Stortinget med en lønn på 987.997 kroner årlig. Pluss fri telefon, reisegodtgjørelse og mulighet for etterlønn på 66 prosent av stortingslønna. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Ulf Leirstein meldte seg ut av Frp og er nå uavhengig representant på Stortinget med en lønn på 987.997 kroner årlig. Pluss fri telefon, reisegodtgjørelse og mulighet for etterlønn på 66 prosent av stortingslønna. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

— Jeg akter å klage dette videre til fylkesmannen hvis bystyret vedtar å frata meg representantstøtten som uavhengig. Ta for eksempel tidligere Frp-representant på Stortinget, Ulf Leirstein, han fratas jo ikke godtgjørelsen som representant selv om han nå er uavhengig, sier Danny Chaudhry.

Uavhengig har nesten millionlønn

I 2018 trakk stortingsrepresentant Ulf Leirstein seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Frp etter beskyldninger om seksuell trakassering.

I april i år meldte Leirstein seg ut av Frp, men fortsetter som uavhengig representant på Stortinget. Med full stortingslønn på 987.997 kroner årlig.

— Det har jo heller ikke vært slik for tidligere bystyrerepresentanter, som har meldt seg ut av partiene sine og opptrådt som uavhengige i Oslo. De har ikke blitt fratatt representantstøtten når de er blitt uavhengige, sier Danny Chaudhry.

Og den tidligere FNB-politikeren kan ha et poeng. Uavhengige bystyrerepresentanter i Oslo har tidligere fått beholde pengestøtte. Det har aldri vært foreslått å frata dem representantstøtten. Men det begynner å bli lenge siden det satt noen uavhengige representanter i bystyret.

Frp-utbrytere beholdt pengestøtte

Ett år etter kommunevalget i 1999 var det strid mellom daværende Frp-formann Carl I. Hagen og formannen i fylkeslaget Oslo Frp, Dag Danielsen. Striden endte i 2001 med at Frp sentralt vedtok å suspendere styret i Oslo Fremskrittsparti.

Dette førte til at bystyregruppen til Frp i Oslo etterhvert sprakk, og fem representanter meldte seg ut og forble uavhengige ut perioden.

Daværende Oslo Frp-politikere Einar Lonstad (til v.) og Dag Danielsen under striden med moderpartiet. En strid som førte til at fem av Frps bystyrerepresentanter ble uavhengige på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Knut Falch / SCANPIX
Daværende Oslo Frp-politikere Einar Lonstad (til v.) og Dag Danielsen under striden med moderpartiet. En strid som førte til at fem av Frps bystyrerepresentanter ble uavhengige på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Men forskjellen fra bystyret den gangen på begynnelsen av 2000-tallet og nå er størrelsen på representantstøtten. Den er omtrent tidoblet, og er på nesten en million kroner per representant iløpet av den fire år lange bystyreperioden. Eller 243.066 kroner årlig.

Forklaringen på den formidable økningen i støtte er at partigruppene etter 2007 selv ble ansvarlig for å ansette såkalt kontorhjelp, og med det også har arbeidsgiveransvar. Og må betale sosiale utgifter som blant annet arbeidsgiveravgift, pensjonsinnskudd og sykepenger. Tidligere var det kommunalt ansatte i bystyrets sekreteriat som bisto de ulike partiene og bystyrerepresentantene med administrativt arbeid.

— Støtten tilhører partigruppene

— Jeg forstår likevel ikke hvorfor dette skal ramme meg. Er det fordi jeg ikke er etnisk nordmann? Har jeg laget noen konflikter? Jeg har jo ikke det, sier Danny Chaudhry.

Danny Chaudhry er kjøreskolelærer til daglig. Og sier han ikke får kompensert for tapt arbeidsinntekt dersom bystyrestøtten fjernes. Foto: VårtOslo
Danny Chaudhry er kjøreskolelærer til daglig. Og sier han ikke får kompensert for tapt arbeidsinntekt dersom bystyrestøtten fjernes. Foto: VårtOslo

— Det må være en spesiell grunn. De stanset jo ikke dette tidligere. Dersom støtten fjernes vil jeg ikke få mulighet til å følge ordentlig med. Det er krevende å være uavhengig representant og ha oversikt over alle saker i ulike utvalg. Samtidig må jeg jo gjøre jobben min som trafikklærer, sier Chaudhry.

I forslaget fra direktør Lars Arne Ryssdal i bystyrets sekreteriat står det:

"Representanttilskuddet er en del av støtten til partigruppene. At tilskuddet reduseres når
en/flere representanter går ut av gruppen er naturlig. At en representant som blir uavhengig kan «ta med seg» støtten uten adgang til å danne en ny gruppe kan synes inkonsekvent."

"Hvorfor denne løsningen ble valgt i 2003 gir saken ikke svar på. Som nevnt var det
omstendigheter rundt bruddet i Fremskrittspartiets bystyregruppe i 2001 som var spesielle og som kan ha bidratt til ordningen."

— Ikke opptatt av pengene

I tillegg til støtten på 243.066 kroner per representant får også partigruppene i bystyret en grunnstøtte på 674.476 årlig. Dette innebærer for eksempel at Danny Chaudhrys tre tidligere partifeller i FNBs bystyregruppe får tilsammen drøyt 1,4 millioner kroner årlig i støtte.

Men FNBs bystyregruppe vil ikke motta representantstøtten for Chaudhry dersom bystyret vedtar regelendringene som nå er foreslått.

— Det er ikke pengene jeg er opptatt av. Det er politikken jeg er opptatt av. Jeg er glad for å være folkevalgt, og stilte ikke til valg for økonomisk vinning. Men det vil ramme mitt politiske arbeid og innsats som folkevalgt i Oslo bystyre dersom representantstøtten til meg kuttes, sier Danny Chaudhry.

Powered by Labrador CMS