� det vil bli kostbart for dem som velger å kjøpe seg en ny fossil bil i årene fremover. Det skal alltid lønne seg å ikke forurense, sier direktør Heidi Sørensen i klimatetaten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
� det vil bli kostbart for dem som velger å kjøpe seg en ny fossil bil i årene fremover. Det skal alltid lønne seg å ikke forurense, sier direktør Heidi Sørensen i klimatetaten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

100 kroner dyrere å passere bomringen i Oslo? Det rødgrønne byrådet har fått utredet prisøkning

Fra 1. mars i år skal elbiler betale 15 kroner for å krysse bomringen i rushtiden. Men andelen utslippsfrie biler må kraftig opp dersom Oslo skal nå det rødgrønne byrådets klimamål innen 2030.

Publisert

En av måtene å redusere antallet bensin- og dieselbiler i Oslo er et kraftig prishopp på 100 kroner gjennom den ytre bomringen.

Og ytterligere prisøkning for å kjøre helt inn til indre by.

— Fossil bil skal bli kostbart

Det er Aftenposten som omtaler en rapport bestilt av klimaetaten i Oslo kommune. Rapporten er laget av Norconsult og tar for seg ulike grep for å nå nullutslippsmål for Oslos veitrafikk innen 2030.

Det er klimatetaten og direktør Heidi Sørensen som har bestilt rapporten fra Norconsult. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
Det er klimatetaten og direktør Heidi Sørensen som har bestilt rapporten fra Norconsult. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

— Det vil bli kostbart for dem som velger å kjøpe seg en ny fossil bil i årene fremover. Det skal alltid lønne seg å ikke forurense, sier klimatetatens direktør Heidi Sørensen til Aftenposten.

Hun påpeker at formålet med en kraftig prisøkning er å få flere over fra fossildrevne biler til kjøretøy uten utslipp.

— Det er ikke sikkert at det blir særlig mange som skal betale 110 kroner i 2030 med en gradvis økning av prisforskjellene, sier Sørensen til avisen.

85 prosent utslippsfritt

Norconsult mener det er mulig å få mesteparten av all biltrafikk over til kjøretøy uten utslipp innen det er gått 10 år. Men det kan bli dyrt for de som ikke kjører elbil eller på annet utslippsfritt drivstoff.

— I vår analyse kreves det altså mer enn 100 kroners økning i bompengene for fossildrevne kjøretøy få elbilandelen høyere enn 85 prosent i personbilparken i Oslo og Akershus, skriver Norconsult i rapporten "Klimavennlig trafikantbetaling i Oslo".

Norconsult har utredet de mulige konsekvensene av flere prismodeller. Dersom prisen gjennom bomringen holdes på dagens nivå vil det i 2030 være 63 prosent utslippsfrie kjøretøy.

Dersom prisen for passering med bensin- og dieselbiler økes med 20 kroner vil antallet nullutslippskjøretøy være på 75 prosent om 10 år.

Med en økning på 100 kroner fra dagens priser vil antallet utslippsfrie biler utgjøre en andel på 94 prosent av all trafikk, hevder Norconsult i rapporten.

Powered by Labrador CMS