Når skinnegangene mot Volvat og Frøen legges under bakken, ønsker Ruter å bygge en helt ny bydel på de frigjorte tomteaeralene. Illustrasjon: Ruter / Asplan Viak
Når skinnegangene mot Volvat og Frøen legges under bakken, ønsker Ruter å bygge en helt ny bydel på de frigjorte tomteaeralene. Illustrasjon: Ruter / Asplan Viak

Plan- og bygningsetaten sier nei til Ruters gigantprosjekt på Majorstua

Et høyhus med 17 etasjer ved Majorstuakrysset og andre bygninger som tilsammen utgjør nærmest en ny bydel over der t-banestasjonen ligger i dag. Dette er bare en del av planene Ruter har jobbet med i flere år, som plan- og bygningsetaten nå ikke vil gå med på.

Publisert

Forslaget skisserer et totalt utbyggingsareal på 72.900-103.700 kvadratmeter bruttoareal. I alternativet med høyest utnyttelse foreslås bygg opp mot 17 etasjer, skriver Estate Nyheter.

I et brev til Ruter skriver imidlertid plan- og bygningsetaten at den ikke kan anbefale det innsendte planforslaget.

Fornebubanen frigjør areal over bakken

– Vi har i oppstartsmøtet og dialogfasen kommet med føringer for hvilke endringer som er nødvendig for at vi skal kunne anbefale planforslaget. Dere har ikke fulgt opp disse føringene i tilstrekkelig grad, skriver plan og bygningsetaten.

Byplansjef Ellen de Vibe har tidligere uttalt seg positiv til Ruters planer. Men i denne omgang setter plan- og bygningsetaten ned foten. Foto: Rolf A. Sandnes / plan- og bygningsetaten
Byplansjef Ellen de Vibe har tidligere uttalt seg positiv til Ruters planer. Men i denne omgang setter plan- og bygningsetaten ned foten. Foto: Rolf A. Sandnes / plan- og bygningsetaten

Ruters planer om storutbygging rundt dagens t-banestasjon på Majorstua skjer i samarbeid med blant andre entrepenørgiganten Asplan Viak. Planene henger sammen med den vedtatte Fornebubanen.

Da skal selve stasjonen legges under bakken, og det vil frigjøre store arealer fra Majorstua og mot Volvat. Det er dette Ruter har ønsket å utnytte til blant annet boligbygging.

— Ikke høyere enn KPMG-bygget

— Det er gode argumenter for at ny stasjon bør bygges samtidig som Fornebubanen. Får man til det, kan man begynne på overflaten etterpå, sa leder for infrastruktur i Ruter, Halvor Jutulstadtil Aftenposten for ett år siden.

Byplan sjef Ellen de Vibe har vært positiv til Ruters idéer tidligere. Men foreløpig sier plan- og bygningsetaten nei til gigantutbyggingen ved Majorstua. Illustrasjon: Ruter / Asplan Viak
Byplan sjef Ellen de Vibe har vært positiv til Ruters idéer tidligere. Men foreløpig sier plan- og bygningsetaten nei til gigantutbyggingen ved Majorstua. Illustrasjon: Ruter / Asplan Viak

 

Den gangen var Oslos byplansjef, Ellen de Vibe, helt tydelig på at det ikke skulle bygges høyere enn KPMG-bygget på Majorstua. Men hun var positiv til at områdene som frigjøres når stasjonen og sporene mot Volvat legges under bakken, skulle utnyttes til blant annet boligbygging.

—  Jeg tror det vil gjøre Majorstuen mer bymessig, med flere beboere og flere tilbud, sa Ellen de Vibe til avisen.

Powered by Labrador CMS