Bygging av ny kunstgressbane på Tørteberg ved Chateau Neuf er stanset. Men gjerne hindrer naboer å bruke friområdet. Foto: Arve Finkenhavn
Bygging av ny kunstgressbane på Tørteberg ved Chateau Neuf er stanset. Men gjerne hindrer naboer å bruke friområdet. Foto: Arve Finkenhavn

Gjerder hindrer folk å bruke friområdet Tørteberg. Selv om anleggsarbeid er stanset

— Dagens situasjon ved Tørteberg fratar allmenheten all mulighet for å benytte friarealet til rekreasjon og friluftsliv. Spesielt barn, unge og studenter utestenges, sier nabo Arve Finkenhavn.

Publisert

I lang tid har det vært strid mellom naboer og Oslo kommune ved det store gressfeltet Tørteberg, som ligger nedenfor Marienlyst og ved siden av Chateau Neuf i bydel Frogner.

Området består av en kunstgressbane, det såkalte Friggfeltet, og en stor åpen gresslette som i mange tiår er blitt benyttet både som rekreasjonsområde og til fotballspilling. Men i 2009 besluttet Oslos bystyrepolitikere, da med et borgerlig byråd i spissen, å bygge enda en kunstgressbane. Til store protester fra naboene.

Gravemaskin fjernet

Så tok det nær ti år før bygging ble satt i gang. En bygging som nå er stanset opp fordi naboer har sendt klage til plan- og bygningsetaten. En klage som etter hvert går til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Friggfeltet består av en eldre kunstgressbane. For ti år siden ble det vedtatt å bygge enda en bane på Tørteberg. Foto: Anders Høilund
Friggfeltet består av en eldre kunstgressbane. For ti år siden ble det vedtatt å bygge enda en bane på Tørteberg. Foto: Anders Høilund

Etter at arbeidet ble satt i gang, er kommunens utbygging nå stanset i påvente av oppdaterte arbeidstegninger fra Multiconsult, opplyser presseansvarlig Monica Olsen i bymiljøetaten.

— Gravemaskin og mannskap er flyttet til andre prosjekt inntil underlaget er klart. Innen kort tid vil arbeidene gjenopptas og er da estimert å ta tre uker. Prosjektet vil produsere så lenge været tillater det og ferdigstilles våren 2020, sier hun.

Arve Finkenhavn leder en gruppe naboer som i lang tid har slåss mot utbyggingen av enda en kunstgressbane på Tørteberg. Han lurer på hva som nå skjer.

— Spesielt barn, unge og studenter utestenges fra et område som daglig har vært i bruk av barnehagene og skolene i nærområdet, som også benyttes mye til hundelufting og lek, sier Finkenhavn.

Kommunen glemte å søke byggetillatelse

Men det er ikke første gang arbeid ved Tørteberg er stanset. Også en gang tidligere har naboene klart å forpurre Oslo kommunes utbygging av ny kunstgressbane ved Friggs treningsfelt.

Naboene oppdaget nemlig at Oslo kommune kun hadde søkt om å få sette opp lysmaster og ballnett. Selve kunstgressbanen trodde ikke Oslo kommune at man trengte byggetillatelse for. Men det var ikke fylkesmannen enig i. Dermed startet hele prosessen en gang til.

Så gikk det noen år, og i høst var det klart for endelig å bygge kunstgressbanen Frigg ønsker seg. Men igjen er utbyggingen stanset opp. I hvert fall foreløpig.

Gravemaskinen er nå fjernet, men gjerdene hindrer fortsatt naboer å bruke Tørteberg. Foto: Arve Finkenhavn
Gravemaskinen er nå fjernet, men gjerdene hindrer fortsatt naboer å bruke Tørteberg. Foto: Arve Finkenhavn

— Ja, saken er nå til behandling i en egen klagenemd i plan- og bygningsetaten, hvor vi forventer at saken blir behandlet i løpet av oktober 2019. Deretter skal klagesaken eventuelt behandles av fylkesmannen, hvis en av partene ønsker det, sier Finkenhavn.

— 140 unger trener på en bane

I mellomtiden fortviler ikke bare naboene. Men også idrettslaget Frigg. De mangler baner til omlag 1.000 barn og unge under 19 år og rundt 150 voksne utøvere. Og nå er det gått ti år siden bystyret vedtok å bygge en ny kunstgressbane på Tørteberget.

— Det er en skrikende mangel på, ikke bare fotballbaner, men idrettsanlegg generelt i indre Oslo vest. Vi har hatt 140 unger på trening samtidig på en fotballbane, forteller Friggs daglige leder Nils Henrik Solum.

Samtidig er det planer om gigantiske, nye boligprosjekter i Friggs "hjemmebydeler" St. hanshaugen og Frogner. På Majorstuen er det planer om fortetting og høye boligbygg når T-banestasjonen legges under bakken og store sporveisarealer frigjøres. Også nedlagte Veterinærhøyskolen på Adamstuen kan få mange nye boliger, og Ullevål sykehus kan bli utbygget dersom det bygges nytt sykehus på Gaustad.

Oslo idrettskrets og Norges Fotballforbund har beregnet hva dagens behov er for denne delen av byen med dagen innbyggertall. Vi har to fotballbaner, men forbundet og kretsen mener innbyggertallet tilsier fire fotballbaner. Men jeg vil understreke at det er også mange andre idretter som mangler anlegg. Det mangler svømmehaller og innendørstilbud i hele denne delen av Oslo, sier Solum til VårtOslo.

— Slåss videre mot utbygging

I mellomtiden får hverken Frigg eller naboene ved Tørteberg brukt friområdet mellom Chateau Neuf og Marienlyst.

Når snøen kommer brukes Tørteberg av unger på ski og akebrett. men det går ikke med kommunens inngjerding, mener naboer. Foto: Arve Finkenhavn
Når snøen kommer brukes Tørteberg av unger på ski og akebrett. men det går ikke med kommunens inngjerding, mener naboer. Foto: Arve Finkenhavn

— Arbeidene kunne vært igangsatt for fire-fem uker siden på eget ansvar og risiko da igangsettingstillatelsen er innvilget. Om prosjektet skrinlegges, må imidlertid bymiljøetaten og Oslo kommune sette området tilbake i den stand det var før. Med de kostnader det påfører kommunen og skattebetalerne i siste instans, sier nabo Arve Finkenhavn.

— Hvis området fortsatt inngjerdes videre er det jo stor mulighet for at både vinter og vår går før fysisk oppstart av anleggsarbeidene. Allmennheten vil da miste muligheten for å gå på ski vinterstid, som mange gjør, eller leke i snøen.

Finkenhavn sier naboene vil fortsette kampen mot kommunens utbygging av kunstgressbanen.

— Vi ønsker selvsagt å bevare området slik det var inntil nå, til glede for alle brukere av arealet. Også for fotball til barn og unge, slik at de lærer å spille på naturgress, uten risiko for skader og sykdom. Champions League spilles ikke på kunstgress, sier Finkenhavn.

PS: VårtOslo har endret på opplysninger i saken om hvorfor arbeidene ved Tørteberg er stanset. Det skyldes ny informasjon fra bymiljøetaten.

Powered by Labrador CMS